Een degelijke markt

Naast de degelijkheid van het bedrijf, wil ik ook dat dat bedrijf zich in een degelijke markt bevindt.

De toekomstperspectieven van die markt moeten stroken met mijn visie op de toekomst.

Een voorbeeld : persoonlijk geloof ik in de kracht van het internet - zeker in bepaalde sectoren. Ik ben er van overtuigd dat bv. in de reissector het internet alle tussenpersonen (reisagentschappen) zal wegvagen, of toch tot niche-spelers zal terugbrengen.

Daarom zal ik nooit investeren in aandelen van reisagentschappen - hoe goed die het momenteel ook doen. Omdat ik denk dat die markt binnen tien jaar niet meer zal bestaan.
Comments: Een reactie posten