Systemat

De Aexis-groep, een consortium gevormd door een aantal technologie-bedrijven waaronder de gelijknamige Business Intelligence multinational en IT-opleidingsbedrijf KeyJob, neemt de activiteiten van Systemat Training over. Systemat Training maakt deel uit van de beursgenoteerde Systemat-groep en beschikt over 17 jaar ervaring in de Belgische opleidingsmarkt. In 2005 rekent Systemat Training op een omzetcijfer rond € 1.200.000, gerealiseerd door een team van 8 bedienden en een tiental zelfstandige medewerkers. Financiële details worden op 8 september bekendgemaakt. Systemat Training zal haar activiteiten onder naam van KeyJob verder zetten. Aexis Group heeft vestigingen in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Sri Lanka en heeft meer dan 200 werknemers in dienst.

Electrabel bedrijfsresultaat

De energieleverancier Electrabel heeft in het eerste halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 812 miljoen euro, een stijging met 18,4 procent tegenover de 686 miljoen in de eerste helft van 2004. Het gaat om een schatting, die door Electrabel werd gepubliceerd op zijn website.

Electrabel publiceert ook nog andere cijfers, die nog niet werden vermeld in het persbericht van 11 augustus.

Het resultaat uit gewone activiteiten wordt over de eerste helft van 2005 geraamd op 1,257 miljard euro, een stijging met 49,3 procent tegenover de 842 miljoen euro in de eerste helft van 2004. De stijging van 49,3 procent is vooral het gevolg van de meerwaarde op de beursintroductie van de netbeheerder Elia. Als de belangrijkste niet-recurrente elementen buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de groei van het resultaat uit gewone activiteiten 12 procent. De belangrijkste niet-recurrente elementen zijn de meerwaarde op de beursintroductie van Elia in 2005 en de meerwaarde op de verkoop van de aandelen Total in 2004.

Miko

Miko publiceerde onverwacht omzetcijfers over het eerste halfjaar.De omzet steeg met 8,8% tot 42,86 mln.euro en dit vooral dankzij een sterke prestatie van de kunstoffenafdeling.

De omzet van de koffieservice-afdeling steeg immers met slechts 4%. Miko bevestigde de jaardoelstellingen om een winstgroei te boeken van 6 à 8%.

Advies:
Miko blijft koopwaardig.

Euronext

Euronext heeft over het eerste halfjaar een nettowinst gerealiseerd van 98,4 miljoen euro. Dat is 23 procent meer dan de 80 miljoen euro die de fusiebeurs in dezelfde periode vorig jaar boekte. De winst per aandeel stijgt van 66 eurocent naar 87 eurocent.

Euronext verhoogde de verwachting voor heel 2005 naar een bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebita) van 275 miljoen euro. Eerder ging het beursbedrijf uit van een ebita van 250 miljoen euro. 'Op basis van de huidige marktontwikkelingen, en exclusief de kosten die het gevolg zijn van het LSE project, verhoogt Euronext het ebita-doel met 10 procent', zegt Euronext.

Over het tweede kwartaal behaalde Euronext een nettowinst van 53,1 miljoen euro, tegen 37,8 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 46 eurocent, tegen 32 eurocent in dezelfde periode een jaar eerder.

Europese beurzen 15% hoger

'Je mag je als belegger niet blindstaren op de lage groei in Europa. De Europese bedrijven verkopen steeds meer buiten Europa. Hun gemiddelde groei ligt een stuk hoger dan het lage Europese cijfer', stelt Dominique Marchese, hoofd Institutional Asset Management bij de vermogensbeheerder Capital@Work. 'De Europese bedrijven slagen erin concurrentieel te blijven op de wereldmarkt. Dat verklaart waarom de beurzen het goed doen in Europa, terwijl hier nauwelijks groei te bespeuren valt,' zegt hij in een interview met De Tijd.

'De Europese economie groeit dit jaar naar verwachting met slechts 1,3 procent. Toch boekten de Europese beurzen sinds begin 2005 koerswinsten van 10 tot 15 procent. Dat komt omdat de Europese bedrijven een groot deel van hun omzet elders in de wereld realiseren. De bedrijven uit de Dow Jones Europe Stoxx 600 verkopen nog slechts 61 procent in Europa. Voor de bedrijven uit de DJ Euro Stoxx 50 tekent Europa niet eens meer voor de helft van hun omzet', rekent Dominique Marchese voor.

'De bedrijven uit de DJ Europe Stoxx 600 hebben te maken met een gemiddelde groei van 2,5 procent in hun afzetmarkten. Dat is bijna het dubbele van de Europese groei. Voor de DJ Euro Stoxx 600 ligt dat cijfer zelfs op 2,8 procent.'

Ziet u voor de Europese beurzen nog ruimte voor een verdere stijging?

Dominique Marchese: 'De waardering van de Europese aandelen is niet overdreven. De koersen houden rekening met een risicopremie van 6,5 procent. Dat is de extra vergoeding die de beleggers in aandelen eisen ter compensatie van het risico dat ze op de beurs lopen. Concreet is de risicopremie het verschil tussen het verwachte rendement op aandelen en de veilige rente op een 10-jarige staatsobligatie.'

'Met 6,5 procent ligt de risicopremie nu even hoog als bij het dieptepunt van de beurzen in maart 2003, en dat ondanks de stijging van de koersen van de aandelen. Enerzijds zijn de bedrijfswinsten snel gestegen. Anderzijds is de rente sterk gedaald. Als je aanneemt dat de risicopremie op 5 procent mag liggen, is er vandaag een stijgingspotentieel van 30 procent. Dat is natuurlijk enkel het geval als het huidige rentepeil gelijk blijft. Onze verwachting is dat de Europese beurzen de komende 12 maanden zo'n 15 procent hoger kunnen.'

Opties Colruyt op Euronext

uronext Brussel lanceert op 19 september individuele aandelenopties op de warenhuisketen Colruyt. De beurs stelt dat Colruyt aan alle voorwaarden inzake omzet en liquiditeit voldoet om de lancering van opties te rechtvaardigen.

Timber Hill, Madron en Delta Lloyd Securities treden op als liquiditeitsverschaffers voor de opties. Op 16 september maakt de beurs de uitoefenprijzen bekend. Euronext deelde ook mee dat de opties op Real Software, Telindus en Total geschrapt worden wegens hun geringe liquiditeit.

Fortis

Net als de eerstekwartaalcijfers overtroffen de halfjaarcijfers van Fortis de verwachtingen. De bankverzekeraar boekte een winstgroei van 33% tot 1,64 euro per aandeel. Beide divisies presteerden beter dan verwacht.

De omzet van de bankactiviteiten, goed voor tweederde van de winst, steeg met 9%, onder meer dankzij hogere rente-inkomsten en hogere vergoedingen voor vermogensbeheer. Dankzij een strikte kostencontrole bleven de kosten, ondanks een stijging van de loonkost met 6%, stabiel. Samen met lagere voorzieningen voor slechte debiteuren en hogere tradinginkomsten leidde dit tot een winststijging van de bankdivisie met 37%.

We mogen dit percentage echter niet doortrekken naar het tweede halfjaar. De meerwaarden op de obligatieportefeuille en de winsten binnen de tradingafdeling zijn immers niet voor herhaling vatbaar in het tweede halfjaar. Bovendien lagen de voorzieningen voor probleemkredieten op een historisch laag niveau en ook dat is niet houdbaar. De bankverzekeraar boekt nu al 5 kwartalen na elkaar lage voorzieningen en voorlopig blijven de marktomstandigheden voor deze activiteit goed. Dit niveau kan op middellange termijn echter niet worden aangehouden. In het eerste halfjaar bedroegen de voorzieningen maar 4 basispunten van het risicogewogen actief, terwijl dit gemiddeld 25 basispunten is. Het risicogewogen actief omvat alle leningen toegestaan aan gezinnen en bedrijven.

Ook de verzekeringsactiviteiten boekten mooie halfjaarresultaten. De winst van deze divisie steeg met 21% tot 684 miljoen euro. Vooral de tak niet-leven presteerde sterk dankzij een goed technisch resultaat. Het technisch resultaat is het verschil tussen premie-inkomsten en uitgekeerde vergoedingen.

Op groepsniveau bevestigt Fortis de middellangetermijnstrategie. Dit betekent dat Fortis zich verder zal focussen op kostenbesparingen, waardoor de kostenbasis tegen volgend jaar met 100 mln. euro moet worden verlaagd. Verder plant Fortis een aantal strategische overnames, waardoor het tegen 2009 30% van de omzet buiten de Benelux wil realiseren. Het groeipotentieel ligt er een stuk hoger, want de thuismarkt is min of meer verzadigd. Vandaag realiseert Fortis maar 16% van de omzet buiten de Benelux. Beide initiatieven moeten de volgende jaren leiden tot een winststijging met gemiddeld 10%.Vrijdag werd het interimdividend van 0,39 euro (0,44 euro met vv-strip) geknipt. Dat dividend wordt wel pas op 15 september betaalbaar gesteld.

Advies:
We verhogen onze winstschatting voor dit jaar tot 2,5 euro per aandeel. In 2006 verwachten we, mede als gevolg van de hogere voorzieningen voor probleemkredieten, een winstdaling. Tegen een koers-winstverhouding van 9,2 voor dit jaar en met een nog steeds mooi dividendrendement van 3,4% (3,8% met vv-strip) blijft Fortis koopwaardig.

Aandelenadvies : Belgische aandelen

Belgische aandelen krijgen relatief weinig koopadviezen opgeplakt. Slechts 42 procent van de binnen- en buitenlandse analistenrapporten over Belgische bedrijven krijgt een koopadvies mee. Alleen Japanse aandelen krijgen nog minder koopadviezen. Vorig jaar luidde nog meer dan de helft van de adviezen voor Belgische aandelen 'kopen'.

De Tijd onderzocht in welke mate binnen- en buitenlandse beurshuizen Belgische aandelen koopwaardig vinden, op basis van de data die Bloomberg bijhoudt. De informatieleverancier verzamelt per land het aantal aandelenadviezen.

Opvallend is het relatief geringe aantal koopadviezen voor Belgische aandelen. De binnen- en buitenlandse beurshuizen geven in 42 procent van hun analistenrapporten een koopadvies.

Het gaat daarbij zowel om absolute koopadviezen als relatieve. In het laatste geval vergelijkt het beurshuis de verwachte koersevolutie van het aandeel met die van de markt in haar geheel.

BASF

Het Duitse chemiebedrijf BASF investeert in de uitbreiding van de 'steamcracker' in zijn vestiging in Antwerpen. Dat is een installatie om petroleum te verwerken of om te zetten tot de gassen etheen of propeen, de basisstoffen voor de kunstoffen polyetheen en polypropeen. Het gaat om een investering van 200 mijoen euro.

De steamcracker is zowat het hart van de Antwerpse BASF-site. De uitbreiding betekent dan ook goed nieuws voor BASF Antwerpen. 'De investering is een garantie dat er geen jobs verloren gaan in Antwerpen', verklaarde woordvoerder Josse Abrahams. Echte aangroei van jobs levert de investering niet op.

Dankzij de investering wordt de Antwerpse steamcracker de grootste van Europa, met een capaciteit van 800.000 tot 1,08 miljoen ton per jaar. Het Duitse concern nam de beslissing om de steamcracker in Antwerpen uit te breiden zeer recent. Vorig jaar werd de investering nog uitgesteld.

Dat nu toch wordt geïnvesteerd, is het gevolg van veranderende marktomstandigheden. 'De vraag naar ethyleen wordt positief ingeschat. Bovendien zijn er bij de concurrentie geen nieuwe investeringen in crackerprojecten voor 2009', stelt de woordvoerder. Een bijkomende reden om nu te investeren is de energie-benchmark-convenant met de Vlaamse regering.

Het is de bedoeling dat de extra capaciteit na de voorziene onderhoudsbeurt of 'shut down' in 2007 draait. In april maakte BASF Antwerpen al bekend dat er voor meer dan 500 miljoen euro investeringen in uitvoering en in de 'pipeline' zitten. De nieuwe investering zit niet in dit bedrag. Bij BASF in Antwerpen werken 3.400 mensen in vast contract, plus nog eens een 1.500 bij onderaannemers.

Systemat

Als gevolg van de aanhoudend zwakke productverkoop, vooral in Frankrijk, gaf
Systemat eind mei een winstwaarschuwing. De winstvooruitzichten voor het volledige jaar werden toen neerwaarts bijgesteld, namelijk van 3 mln. euro tot 1 mln. euro of 0,13 euro per aandeel. Twee weken geleden kondigde Systemat de verkoop aan van de Franse activiteiten, waardoor de rendabiliteit van de groep vanaf 2006 een stuk hoger zal liggen. Over de eerste 6 maanden droegen de Franse activiteiten, goed voor een omzet van 29 mln. euro, immers voor 2,3 mln. euro negatief bij tot de resultaten. De Franse dochters werden verkocht aan het management, maar financiële details werden niet vrijgegeven. Vanaf 1 juli zullen ze niet meer in de resultaten worden opgenomen. Systemat was sinds de overname van Mediatec in 1999 en Sofim in 2000 actief op de Franse markt. Zonder succes echter, want sinds 1999 droegen deze bedrijven slechts één keer tot de winst bij. Systemat wou destijds een Europees netwerk creëren voor internationale klanten. Systemat ziet nu volledig af van deze ambitieuze doelstelling. Ook de gesprekken om de Portugese activiteiten van de hand te doen, staan trouwens al ver. De Portugese dochter was het voorbije jaar goed voor ongeveer 6% van de groepsomzet. Voortaan ligt de focus dus weer volledig op België en Luxemburg, waar de groep een sterkere marktpositie heeft op de KMO-markt. Deze landen zijn ook het meest winstgevend. We zijn er trouwens van overtuigd dat Systemat op termijn de rendabiliteit verder kan verhogen door zich nog meer te focussen op diensten en door het besparingsplan Focus2006. Met dit plan worden alle operationele kosten onder de loep genomen. Hoeveel Systemat wil besparen, is echter nog niet duidelijk.

Na de zeer moeilijke periode 2002 -2004 wordt dit jaar opnieuw een overgangsjaar. Systemat had de voorbije jaren te lijden onder het directe verkoopmodel van Dell en de stopzetting van de samenwerking met Hewlett-Packard. In september zouden we in principe een uitspraak mogen verwachten over de rechtszaak van Systemat tegen HP. De maatregelen die Systemat nu neemt, zullen vanaf 2006 hun vruchten beginnen afwerpen. Bovendien is Systemat zo goed als schuldenvrij met een schuldgraad van maar 10%. We gaan er dan ook van uit dat Systemat in de volgende maanden zal doorgaan met de inkoop van eigen aandelen. Over de eerste 4 maanden kocht de IT-dienstverlener al 120.000 eigen aandelen of 1,6% van het totaal aantal aandelen in. De boekwaarde van Systemat bedraagt 6,9 euro per aandeel. De latente meerwaarde op de gebouwen zou bovendien 2 euro per aandeel bedragen. Met een vrije cashflow van ongeveer 4 mln. euro of 0,53 euro per aandeel verwachten we dat Systemat volgend jaar opnieuw een dividend kan uitkeren. De herstructureringen zullen volgend jaar achter de rug liggen.

De turnaround zal volgend jaar geslaagd zijn, waardoor we geen enkele reden zien waarom Systemat beneden de boekwaarde zou moeten noteren. We houden geen rekening met de eventuele meerwaarden op de gebouwen en plaatsen een koersdoel van 7 euro voorop.

Avanex

Ondanks een omzetstijging van 34% tot 42,4 mln. $ over zijn fiscale vierde kwartaal stuurden beleggers Avanex vrijdag lager. De producent van optische componenten voor netwerkapparatuur slaagde er niet in om, ondanks de forse omzetstijging, de verliezen fors terug te dringen en waarschuwde voor tegenvallende resultaten dit kwartaal.

Voor uitzonderlijke elementen kwam het verlies uit op 16 mln. $ of 0,11 $ p.a. tegenover 0,17 $ p.a. over dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden gemiddeld op een verlies van 0,1 $ p.a. op een omzet van 42,17 mln. $. Dit kwartaal stelt het bedrijf een omzet van 40 à 44 mln. $ voorop. Wij rekenden echter op iets meer. Voor het nieuwe boekjaar verlagen we dan ook onze omzetverwachting met 20 mln. $ tot 184 mln. $. Doordat 80% van de productie nu gebeurt bij elektronicaonderaannemers zullen de kosten wel lager dan verwacht uitvallen. Voor dit boekjaar rekenen we dan ook op een iets kleiner verlies.

Advies:
Te behouden.

Beursgang Telenet

Met een droge mededeling in het Belgisch Staatsblad geeft kabeloperator Telenet te anderen male aan dat hij binnen afzienbare tijd op de beurs wil duiken.

Het bedrijf wil in de Het bedrijf wil in de toekomst meer doen dan alleen maar zijn kabelnetwerk exploiteren: er wordt aan investeringen gedacht in draadloos internet, mobiele telefonie en andere technologieën.

En voor verse investeringen is er uiteraard vers geld nodig.

Afgelopen vrijdag deed Telenet het nieuws de wereld insluipen via een mededeling in het Belgisch Staatsblad: het bedrijf gaat in september een bijzondere raad van bestuur bij elkaar roepen, waarop onder meer een kapitaalsverhoging van maximaal 320 miljoen euro staat geagendeerd. De mededeling is een nieuw wapenfeit in de aanloop die het bedrijf al enige tijd heeft genomen naar een beursgang. Die staat al een tijdje op de agenda van de raad van bestuur, die tot nu toe nog geen formele beslissing heeft genomen. Maar met de kapitaalsverhoging is alles in gereedheid gebracht voor een eventuele beursgang, zei het bedrijf afgelopen weekend tegen zakenzender Kanaal Z.

Volgens kenners uit de financiële wereld betekent de horde die nu genomen is dat een beursgang slechts een kwestie van maanden wordt. “Het kan snel gaan”, zegt een van hen. “Een initieel aanbod tegen het einde van het jaar is zeker haalbaar.”

Volgens berekeningen van diezelfde waarnemers zou de in Mechelen gevestigde kabeloperator tussen 1 en 1,3 miljard euro uit een beursgang kunnen halen. Telenet is Belga) een bedrijf in expansie een bedrijf in expansie en is erg op zoek naar vers geld voor een uitbreiding van zijn activiteiten.

Het bedrijf wil niet langer afhankelijk zijn van zijn glasvezelen televisiekabelnetwerk alleen en denkt op dit moment vooral aan producten en diensten op gebied van mobiele telefonie en een uitbreiding van zijn aanwezigheid op gebied van draadloos internet. Het is ook een stuk teruggekomen op zijn vroegere voornemen om een uitsluitend technologische operator te zijn en investeert druk in inhoud.

Het greep naast de uitzendrechten voor de nationale voetbalcompetitie (al vecht het momenteel een recente beslissing aan van de Raad voor de Mededinging, die die rechten aan Belgacom had toegekend), maar kocht ondertussen wel al uitzendrechten op onder andere de Champions League aan.

Die investeringen kosten natuurlijk geld. Analisten denken dat het bedrijf vooral om die redenen een deel van zijn kapitaal naar de beurs wil brengen, maar een beursgang kan ook een uitstapmogelijkheid zijn voor een aandeelhouder die niet meer verder wil. “Als een bedrijf beslist op de beurs te gaan om zijn kapitaal te verhogen, moeten er per definitie nieuwe aandelen worden aangemaakt”, zegt telecomanalist Johan Van Geeteruyen van het beurshuis Petercam.

“Maar die kapitaalsverhoging kan gepaard gaan met een exitmogelijkheid voor bestaande aandeelhouders, die de gelegenheid te baat kunnen nemen om hun belang te laten verwateren of te doen verdwijnen. Die twee elementen kunnen worden gecombineerd.”

Op dit moment is het aandeelhouderschap in Telenet erg divers: naast de gemengde en zuivere intercommunales zitten ook Electrabel, de Vlaamse gewestelijke investeringsmaatschappij Gimv, een Belgisch financieel consortium en de Amerikaanse investeringsgroep Liberty Media in het kapitaal van het bedrijf. Het is niet ondenkbaar dat een aantal van die aandeelhouders – zeker nu de activiteiten van Telenet veel breder zijn ge worden dan bij de start van het bedrijf – eruit wil. “Er is technologisch veel aan het veranderen en hetzelfde geldt voor de mediawe reld. In dat opzicht is het niet zo gek dat ook het aandeelhouderschap aan een evolutie toe is”, zei gedelegeerd bestuurder Duco Sickinghe onlangs in een interview met deze krant.

Kleine aandeelhouders Nationale Bank eisen verviervoudiging dividend

Enkele kleine aandeelhouders voeren de druk op de Nationale Bank van België (NBB) op. Ze eisen de verviervoudiging van het dividend, de herinvoering van het systeem van dubbele meerderheid en de teruggave van alle aan de Staat overgedragen kapitalen.

Enkele kleine aandeelhouders van de NBB organiseerden vrijdagmiddag een persconferentie. 'Bedoeling is om zoveel mogelijk aandeelhouders te verenigen. Wij willen dat de Belgische overheid en de NBB eindelijk met ons praten', aldus initiatiefnemer Erik Geenen, tevens een kleine aandeelhouder van de NBB en financieel adviseur. 'Wij zijn fier om aandeelhouder te zijn van NBB, en willen aandeelhouder blijven. Wij willen enkel dat onze rechten gerespecteerd worden.

De kleine aandeelhouders voelen zich al jaren benadeeld ten opzichte van de 'grote' aandeelhouder, de Belgische Staat. Zij kunnen slechts genieten van een beperkt dividend, terwijl intussen de goudreserves van de NBB naar de staatskas vloeien.

Er zijn al gerechtelijke procedures opgestart door Deminor en advocaat Mischael Modrikamen. De initiatiefnemers van vrijdag willen vooral de publieke druk opvoeren, door middel van een website, lezingen, een petitie en een bezoek aan de Europese Centrale Bank. Juridische acties plannen ze niet. Een 300-tal sympathisanten steunen de actie van Geenen.

Kinepolis

Kinepolis zal al volgend jaar een complex in Brugge en Oostende openen. Het investeringsbudget ligt op 9 mln. euro per complex. Brugge zal wellicht in het voorjaar opengaan, terwijl Oosten mikt op het najaar van volgend jaar.

Het concurrerend bioscoopcomplex in Brugge zal er wellicht niet komen. Kinepolis wil zich in de toekomst meer focussen op de regionale bioscopen in plaats van de grote megaplexen. De grote complexen hebben steeds meer last van files. Consumenten willen rustig in hun buurt een bioscoop bezoeken. Hieraan wil Kinepolis tegemoet komen met een vernieuwend concept. In het buitenland wil de groep vooral groeien in Frankrijk.

Advies:
Kinepolis is te behouden.

Nasdaq optiehandel

De Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq gaat haar klanten vanaf het eerste kwartaal volgend jaar handel in opties aanbieden.

Nasdaq zal zelf geen afgeleide producten ontwikkelen, maar wil de beleggers toelaten via haar schermen te handelen in opties van gespecialiseerde derivatenbeurzen als de Chicago Board Options Exchange en de Pacific Stock Exchange. Het order wordt automatisch doorgestuurd naar de beurs waar de belegger de beste prijs krijgt. Met de stap wil Nasdaq zijn grote rivaal, de New York Stock Exchange (NYSE), voor zijn. De NYSE wil de overname van de elektronische beurs Archipelago eerst afronden, en daarna optiehandel voor al zijn leden aanbieden. Dat zal ten vroegste pas in 2006 gebeuren.

Hewlett-Packard

In tegenstelling tot enkele sectorgenoten zoals Dell, Gateway en Lexmark publiceerde Hewlett-Packard wel beter dan verwachte resultaten. Het bedrijf verhoogde ook de verwachtingen voor de rest van het boekjaar.

Beleggers reageerden bijgevolg enthousiast en stuurden het aandeel tot zijn hoogste peil sinds midden 2001. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar blijkbaar heeft de managementwissel sinds midden april al een positieve invloed op de bedrijfsvoering. Vermits de voormalige algemeen directeur, Carly Fiorina, er niet in slaagde om Hewlett-Packard na de fusie met Compaq op het goede spoor te brengen, werd zij vervangen door Mark Hurd, de voormalige topman van NCR Corp. Hij maakte de veranderingen van zijn voorgangster vrijwel onmiddellijk ongedaan en begon meteen met zijn eigen reorganisatie. De printerdivisie en de pc-divisie werden volledig van elkaar gescheiden, de verkoopsorganisatie werd volledig omgevormd en de overeenkomst met Apple, waarbij Hewlett-Packard de iPod onder eigen merknaam mocht verkopen, werd stopgezet. De grootste ingreep kwam echter vorige maand, toen hij bekendmaakte nog eens 14.500 banen te schrappen om zo jaarlijks 1,9 mrd.$ aan kosten te besparen. Tijdens de teleconferentie deelde hij mee dat de herstructurering momenteel volop aan de gang is en dat ze volgens plan verloopt. Doordat alle divisies hun verkopen zagen toenemen, steeg de omzet met 10% tot 20,8 mrd. $. Vooral de verkoop van pc's en bedrijfscomputers presteerde met een omzetstijging van respectievelijk 8 en 20% zeer sterk. Opmerkelijk was ook dat de winstmarge in de pc-afdeling nog nooit zo hoog was sinds de overname van Compaq in 2002. De dienstendivisie presteerde met een stijging van 10% iets minder dan verwacht. Door een uitzonderlijke belasting van 988 mln. $ op de repatriëring van 14,5 mrd. $ in het buitenland gerealiseerde winsten daalde de nettowinst tot 73 mln.$ of 0,03 $ p.a., tegenover 0,19 $ p.a. over dezelfde periode een jaar eerder. Exclusief bijzondere elementen kwam de winst echter uit op 0,36 $ per aandeel. Dit was maar liefst 5 dollarcent beter dan verwacht. Het is opmerkelijk dat Hewlett-Packard erin slaagde om zijn winstmarge te verbeteren, terwijl enkele sectorgenoten zoals Dell en Lexmark het voorbije kwartaal te kampen hadden met margedruk. Dat Hewlett-Packard een zekere voorraad aanhoudt, speelt nu in zijn voordeel omdat de prijsstijging van enkele computeronderdelen met enige vertraging wordt doorgerekend aan de klant. Bij Dell, dat geen voorraden aanhoudt, gebeurt dit direct. Voor dit kwartaal verwacht Hewlett-Packard een winst voor uitzonderlijke elementen van 0,44 à 0,47$ p.a. op een omzet van 22,4 à 22,8 mrd. $. Analisten rekenden maar op een winst van 0,43 $ p.a. op een omzet van 22,7 mrd. $. De herstructureringskosten zullen dit kwartaal wellicht zowat 0,22 $ p.a. bedragen.

Advies:

Als gevolg van de beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten verhogen we onze winstverwachting voor dit boekjaar met 7 dollarcent tot 1,56 $ p.a. Omwille van de goede gang van zaken en de aantrekkelijke waardering in vergelijking met enkele sectorgenoten, handhaven we ons koopadvies.

Belgacom

Het nettoresultaat van Belgacom steeg in het eerste halfjaar met 54 procent tot 780 miljoen euro, tegenover 506 miljoen euro vorig jaar. Belgacom herhaalt de jaardoelstellingen voor zowel de vastelijnactiviteiten als voor de mobilofoniedivisie Proximus. Dat blijkt uit een persbericht.

Het nettoresultaat omvat een eenmalige opbrengst van 238 miljoen euro, de meerwaarde op de verkoop van Belgacom Directory Services. De recurrente nettowinst bedroeg 542 miljoen euro waar analisten mikten op 460 miljoen euro.

De bedrijfskasstroom (ebitda) voor eenmalige elementen zakte met 4 procent van 1,258 miljard euro tot 1,153 miljard euro, iets beter dan de gemiddelde analistenprognose van 1,132 miljard euro. Aangepast voor eenmalige factoren en desinvesteringen daalde het cijfer met 3,2 procent

Grondstoffen

Vergeet Google en soortgenoten: succes op de beurs en de arbeidsmarkt zal de volgende tien jaar vooral te vinden zijn bij bedrijven die grondstoffen uit de aarde sleuren. Ontginningsbedrijven zijn op dit moment meer sexy dan internet- en technologiebedrijven, zeggen een aantal kenners uit die sector. Bedrijven die in grondstoffen doen, slagen er minder en minder in om aan de stijgende vraag te voldoen. En dus moeten ze in de nabije toekomst investeren.

“Er was meer dan voldoende capaciteit in de jaren tachtig en negentig, daarom werd er ook niet geïnvesteerd”, zei de Amerikaanse grondstoffenanalist Bob Greer eergisteren op een conferentiegesprek met financiële media. “Maar nu heeft de vraag die infrastructuur ingehaald.

En de consumptie blijft groeien.”

Veel heeft te maken met de groei van de consumptiemaatschappij in China: hoe beter men het heeft, hoe meer grondstoffen men verbruikt.

“De komende tientallen jaren zien we een stijgend aantal mensen in China die beter willen leven, en dat zal uiteindelijk de markt voor grondstoffen aandrijven”, zei gedelegeerd bestuurder Chip Goodyear van de Brits-Australische groep BHP Billiton, de grootste mijnontginner ter wereld, in een speech.

Dat effect zou er ook wel eens een van lange duur kunnen zijn, zegt Goodyear. Hij ziet de opkomst van de Chinese markt als het begin van een nieuwe periode van groei in de grondstoffenmarkt, die enkele jaren kan duren. De drie vorige keren dat zoiets gebeurde, waren achtereenvolgens de nasleep van de industriële revolutie halfweg de negentiende eeuw, de opkomst van elektriciteit en communicatie begin vorige eeuw, en de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. China zou de vierde ‘golf’ kunnen zijn, zegt Goodyear. En als hij gelijk heeft, staan we aan het begin ervan. Met de huidige hoogten die de brandstofprijzen vertonen, lijkt het anders (gisteren bereikten de olieprijzen overigens een nieuw record, met 68 dollar per vat), maar Goodyear haalde zijn informatie uit de tocht die een korf van verschillende grondstoffen aflegde in de afgelopen tweehonderd jaar. En die toont duidelijk aan dat ook op momenten waarop de grondstofprijzen erg hoog leken, dat nog niets was in vergelijking met wat nog moest komen. Dat laatste luidde dan een van de drie voornoemde ‘golven’ in (zie grafiek).

“Vandaag zitten we in een periode waarin grondstofprijzen op hun laagst zijn in de laatste tweehonderd jaar, wat in essentie betekent: hun laagste punt in de geschiedenis”, zegt Goodyear.

Arcelor

Het Waals Gewest heeft deze zomer ongeveer al 5,19 miljoen aandelen, of 25,3 procent van zijn belang van 3,21 procent in de Europese staalgroep Arcelor verkocht. Dat heeft de Waalse minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS, foto Belga) donderdag bevestigd.

'Die operatie is eind juli uitgevoerd met respect voor de procedures die worden toegepast in deze materie voor beursgenoteerde bedrijven', verduidelijkt het kabinet van de minister.

Het is de bedoeling met de verkoop de noodzakelijk financiële middelen vrij te maken voor het Marshall-plan voor Wallonië, dat volgende dinsdag voorgesteld zal worden door de Waalse regering.

'De opbrengst van deze verkoop zal integraal opnieuw geïnvesteerd worden in de Waalse economie en dat zal prioritair gebeuren in de ijzer- en staalgebieden', luidt het in het persbericht.

Bij het uitvoeren van de operatie is gezocht naar het beste evenwicht tussen de belangen van de werknemers van de Arcelor-groep in Wallonië en de optimale exploitatie van het vermogen van het Gewest, besluit het kabinet van Marcourt.

IBt wint twee contracten in Verenigd Koninkrijk

IBt, de Henegouwse producent van implantaten voor kankerbestrijding, heeft in Groot-Brittannie twee contracten gesloten. IBt gaat brachytherapie-implantaten (Interstrand) voor de behandeling van prostaatkanker leveren aan de Universiteit van Birmingham en het Centrum voor Oncologie van Southampton
De waarde van de contracten bedraagt samen minstens € 1 miljoen.

ABN Amro dicht bij winst in strijd Antonveneta

ABN Amro houdt er serieus rekening mee dat de overnamestrijd om de Italiaanse Banca Antonveneta binnen enkele weken wordt gewonnen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van bronnen dicht bij de directie van het Nederlandse concern. Concurrent in de overnamestrijd Banca Pop Italiana zou bij ABN Amro hebben aangeklopt om zijn belang te verkopen, zo schrijft de krant. Een woordvoerder van ABN Amro wilde woensdag geen commentaar geven op de vermeende toenadering van Pop Italiana en gaf aan dat het te vroeg was om al te zeggen of de Nederlandse bank mogelijk opnieuw een bod uitbrengt op Antonveneta. "We hebben onze belangen steeds verdedigd en blijven dat ook doen. Als de voorwaarden redelijk zijn, hebben we er interesse in om deel te nemen aan een oplossing van de huidige situatie", aldus de woordvoerder van de bank tegenover persbureau Reuters. ABN Amro bracht eind maart een bod uit op Antonveneta. De gesloten Italiaanse bankwereld was in rep en roer. Pop Italiana wierp zich op als 'redder' van Antonveneta. De bank wordt intussen verdacht van misbruik van de markt, handel met voorkennis en tegenwerken van de toezichthouders. Het belang van Pop Italiana in Antonveneta werd onder toezicht gesteld en een reeks mensen uit de Italiaanse bankwereld raakte in opspraak. Onder hen de president van de centrale bank, Antonio Fazio, die Pop Italiana zou hebben voorgetrokken. Alle ontwikkelingen hebben er intussen toe geleid dat ABN Amro toch een nieuwe kans lijkt te krijgen om Italië tot zijn derde thuismarkt te maken, na Nederland en de VS.

Fusie Atos Origin - T-Systems in de maak

Het Duitse automatiseringsbedrijf T-Systems (Deutsche Telekom) bereidt een overnamebod voor op de Frans-Nederlandse concurrent AtosOrigin. Dat schrijft de zakenkrant Handelsblatt. Door de bundeling zou de grootste aanbieder van ict-diensten in Europa ontstaan. Op dit moment is Cap Gemini nog marktleider met een jaaromzet van € 6,3 miljard. De nieuwe combinatie is vooral in Europa actief. Het zou marktleider zijn in Frankrijk, Duitsland, Nederland en België. Buiten Europa, bijvoorbeeld in Azië en Noord-Amerika, is de marktpositie zwak.

bron: Handelsblatt.com

Fortis

Bankverzekeraar Fortis heeft in het afgelopen halfjaar 18 procent meer winst geboekt. De nettowinst van het Belgisch-Nederlandse concern kwam uit op 2,54 miljard euro, tegen 2,16 miljard euro in dezelfde periode 2004. In het tweede kwartaal alleen werd een nettowinst behaald van 1,056 miljard euro, een toename met één procent. Het winstcijfer van de bankverzekeraar ligt ruim boven de verwachtingen. Voor het tweede kwartaal lag de gemiddelde verwachting van tien analisten op 685 miljoen euro.

De winststijging werd gedreven door de bankentak van Fortis, die 35 procent meer verdiende. De nettowinst bij dit onderdeel kwam uit op 1,48 miljard euro. De verzekeringsdivisie boekte een nettowinst van 684 miljoen euro. Dat is vier procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Solvay

Solvay Organics, een Duits dochterbedrijf van Solvay, heeft het openbaar overnamebod op Girindus AG met succes afgerond. Dat maakte de Belgische farma- en chemiegroep vanmorgen bekend. Girindus is een Duits beursgenoteerd speciaalchemiebedrijf met hoofdzetel in Bensberg. Aandeelhouders die 70,43 procent van het kapitaal vertegenwoordigen, hebben het vriendschappelijk overnamebod aanvaard dat in juli werd gelanceerd.

Solvay zal zijn kapitaalpositie in Girindis mogelijk nog verder kunnen versterken, aangezien de eigenaars van de nog uitstaande aandelen conform de Duitse wetgeving voor openbare overnames vanaf 25 augustus, gedurende twee weken, een bijkomende kans hebben om in te gaan op Solvay's vrijwillig bod, aan 7,00 euro.

Het overnamebod van Solvay waardeert Girindus op zo'n 45 miljoen euro. De bevoegde mededingingsautoriteiten hebben de overname goedgekeurd.

Girindus telt 140 werknemers en heeft vestigingen in Duitsland en de Verenigde Staten. Het onderzoekgebaseerde bedrijf heeft eigen technologieën ontwikkeld voor de productie van oligonucleotiden, verbindingen die gebruikt worden voor het behandelen van genetische aandoeningen.

Picanol

De halfjaarresultaten van Picanol lagen onder de verwachtingen. Het nettoverlies nam toe van 0,5 mln. euro vorig jaar tot 3,5 mln. euro of 0,6 euro p.a.

Houden we rekening met wat uitzonderlijke elementen dan kwam het courant verlies nog steeds uit op 0,26 euro p.a. De omzet daalde ook meer dan verwacht en kwam 13,4% lager uit op 188,2 mln. euro. Ondanks de omzetdaling over het eerste halfjaar behoudt Picanol voor het volledige jaar haar omzetverwachtingen. Om dit jaar al winstgevend te worden lijkt ons nog wat vroeg. We rekenen dit jaar op een courant verlies van 0,2 euro p.a. Als de vraag verder toeneemt dan zal Picanol vanaf volgend jaar de resultaten terug in zwarte inkt schrijven. Al blijft het winstpotentieel eerder beperkt.

Advies:

We verhogen ons advies voor Picanol van verkopen naar houden.

Brantano

De schoenenverdeler Brantano heeft in het eerste halfjaar een nettowinst behaald van 1,6 miljoen euro. Dat is 22,6 procent lager dan de 2,1 miljoen euro van een jaar eerder. De courante nettowinst ging met 8,2 procent achteruit tot 4,8 miljoen euro, minder dan analisten hadden verwacht. Brantano blijft bij zijn omzet- en winstdoelstellingen voor heel 2005.

In de cijfers van 2005 zitten de Nederlandse en Deense activiteiten niet meer vervat. Die werden achtereenvolgens in het vierde kwartaal van 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 van de hand gedaan.

De kosten met betrekking tot de stopzetting van de Deense activiteiten bedroegen 3,1 miljoen euro en zijn integraal opgenomen in het eerste kwartaal van 2005. Nu is de groep enkel nog in België en het Verenigd Koninkrijk actief.

De bedrijfswinst (ebit) daalde 13,9 procent, van 10,4 miljoen euro tot 8,9 miljoen euro. Hier lag de analistenconsensus op 10,0 miljoen euro. Zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk stegen de bedrijfskosten, een gevolg van onder meer hogere kosten voor nutsvoorzieningen. In het Verenigd Koninkrijk was er een belangrijke stijging van de huurlasten door een groot aantal vijfjaarlijkse huurherzieningen. Daarnaast werd het resultaat in de eerste helft van 2004 voor 1,6 miljoen euro opgetrokken door andere bedrijfsopbrengsten.

Energie-aandelen

Wie zijn geld in de energiesector heeft belegd, kan een groot deel van de duurder geworden brandstofkosten compenseren. De beleggingsfondsen met energie-aandelen zijn sinds begin dit jaar de sterkste stijgers.

Zo bijvoorbeeld steeg het in België beschikbare 'Invesco GT Energy A' van Invesco GT Asset Mgmt sinds begin dit jaar met 53 procent. Op de tweede plaats staat 'Merrill Lllf Wld Energy A' van Merrill Lynch Intl Investment Funds met een rendement van 51 procent. Over dezelfde periode steeg de olieprijs in New York met 63 procent van 30,7 tot 50 euro. Dat blijkt uit een analyse van de krant l'Echo.

Van de tien best presterende beleggingsfondsen in ons land, zoals opgetekend door Standard & Poor's, zijn er maar liefst zeven die beleggen in de energiesector.

Voorts blijven de Koreaanse waarden stevige prestaties neerzetten. Dat is te danken aan het aantrekken van de binnenlandse consumptie na enkele moeilijke jaren en de forse stijging van de export, meer bepaald naar China.

Ook de Latijns-Amerikaanse aandelen presteren goed. Deze regio profiteert van een aantrekkende consumptie, groeiende bedrijfsresultaten, sterkere munten en hogere olieprijzen.

Umicore

De producent van hoogwaardige materialen Umicore trekt voor de tweede keer dit jaar de verwachtingen op. Eerder ging Umicore uit van een recurrente bedrijfswinst van 205 à 215 mln. euro. Nu gaat het bedrijf uit van een bedrijfswinst van 215 à 235 mln. euro dankzij een beter dan verwacht eerste halfjaar.

In dat eerste halfjaar werden de resultaten van de ondertussen afgesplitste koperdivisie Cumerio nog voor 4 maanden geconsolideerd. Onze aandacht gaat vooral uit naar de recurrente bedrijfswinst, die geen rekening houdt met Cumerio en een uitzonderlijke herstructureringslast ten bedrage van 39,8 mln. euro. Deze uitzonderlijke kost is een gevolg van de beslissing om de zinkraffinagecapaciteit in Frankrijk te verminderen. Deze recurrente bedrijfswinst daalde over de eerste 6 maanden wel met 20% tot 127,7 mln. euro, maar analisten gingen gemiddeld slechts uit van 112 mln. euro. De daling van de bedrijfswinst is te wijten aan een aantal factoren. Allereerst is er nog steeds de aanhoudende zwakke vraag naar herlaadbare batterijen, wat zich ook al in het tweede semester van vorig jaar liet voelen. Umicore verwacht een geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Ook de evolutie van de primaire of niet-herlaadbare batterijen en de elektronische poeders was over de eerste 6 maanden teleurstellend. De bedrijfswinst van de afdeling 'nieuwe materialen' halveerde dan ook bijna. Een tweede reden voor de winstdaling vinden we in de zinkafdeling. De bedrijfswinst van de zinkdivisie daalde namelijk met 60% tot 16,9 mln. euro. Dit was onder meer te wijten aan de lagere indekking, de lagere verwerkingslonen, de 11%-lagere zinkproductie en de lagere dollar. Vorig jaar was Umicore ingedekt tegen 0,91 $ per euro. Voor dit jaar is dat voor de helft tegen een koers van 1,08 $ per euro. Een zwakkere dollar is nefast voor Umicore.

Maar er zijn ook positieve elementen. De twee afdelingen die positief verrasten over de eerste 6 maanden, zijn de edelmetaalproducten en edelmetaaldiensten. Bij de edelmetaalproducten presteren de autokatalysatoren nog altijd sterk. Samen met de sterke verkoop van speciale platinamaterialen, die vooral toepassing vinden in de LCD-glassector, steeg de bedrijfswinst van de edelmetaalproducten met 4,2% tot 71,6 mln. euro. De grootste verrassing kwam van de afdeling 'edelmetaaldiensten'. De bedrijfswinst van deze divisie verdubbelde bijna tot 28,9 mln. euro. De aanvoer van elektronicaschroot en oude petrochemische katalysatoren, maar ook de vraag naar bepaalde speciale metalen bleven op een hoog peil. De verwerkingslonen waren dan ook aantrekkelijk.

Dit alles leidde tot een 25%-lagere courante winst per aandeel van 3,35 euro.

Advies:

De opwaartse winstbijstelling voor het volledige jaar is te danken aan een beter dan verwacht eerste halfjaar. De budgetten voor het tweede halfjaar blijven zo goed als onveranderd. We verhogen dan ook onze winstschatting voor het volledige jaar tot 5,4 euro per aandeel. Tegen een koers-winstverhouding van 14,3 vinden we Umicore correct gewaardeerd. Het aandeel is te behouden.

Ingaan op bod Suez voor Electrabel ?

Zoals verwacht doet Suez een bod op de aandelen van de Belgische elektriciteitsmaatschappij Electrabel die de Fransen nog niet in bezit hebben. De geboden prijs is 410 euro per aandeel, ten opzichte van 389,60 euro als slotkoers de dag voordat het bod werd gelanceerd.

Van die 410 euro is 322 euro in cash en 88 euro in eigen aandelen. Concreet mag een bezitter van een aandeel Electrabel rekenen op die 322 euro in cash plus op vier aandelen Suez.

KBC Securities merkt op dat Suez niet van plan is om een squeeze out bod te doen op Electrabel, wat betekent dat het aandeel genoteerd kan blijven als niet alle aandelen aangemeld worden. De kans lijkt relatief groot dat Suez in de BEL 20 zal opgenomen worden. KBC Securities heeft een neutraal advies voor Electrabel.

ING adviseert om in te gaan op het bod. Het koersdoel wordt op basis van de biedprijs opgetrokken tot 416 euro.

Bank Degroof, dat een rating ‘reduce’ voor Electrabel had, heeft deze rating ingetrokken.

Omega Pharma

Omega Pharma is de snelste groeier op Euronext Brussel. Sinds 1999 steeg zowel de omzet als het aantal werknemers van de farmagroep met gemiddeld 80 procent per jaar. Ook Option en Mobistar realiseren een verveelvoudiging van de omzet en werven extra krachten aan. De beleggers varen er wel bij: de groeikampioenen zijn doorgaans ook de primussen op de beurs. Dat meldt De Tijd.

De redactie van De Tijd speurde naar de snelstgroeiende bedrijven op Euronext Brussel. Daarvoor werd gekeken naar de evolutie van de omzet en het personeel over de voorbije vijf jaar. Financiële groepen en holdings werden uit het onderzoek gelaten.

De verdeler van voorschriftvrije geneesmiddelen Omega Pharma zag zowel de omzet als het aantal werknemers sinds 1999 met 1.800 procent aandikken. De verkopen stegen van 42 miljoen euro in 1999, naar 833 miljoen in 2004. Het aantal werknemers groeide aan van 147 naar 2.723. Het bedrijf vergrootte in die periode de actieradius van België naar Europa.

Autodesk

Autodesk (Nasdaq: ADSK) gaat mooi hoger na de publicatie van alweer beter dan verwachte resultaten over zijn fiscale tweede kwartaal.

De omzet steeg met 33,4% tot 373 mln. $ en de winst kwam uit op 0,29 $ tegenover 0,17 $ p.a. over dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden gemiddeld op een winst van 0,24 $ p.a. op een omzet van 358 mln. $. Voor het volledige boekjaar stelt de producent van grafische software een winst van 1,2 à 1,25 $ p.a. op een omzet van 1,49 à 1,5 mrd. $ voorop. Ondanks de vrij hoge waardering zijn de aandelen omwille van de goede gang van zaken, zeker te behouden.

Fortis kandidaat voor Indiase verzekeraar

De Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar Fortis is kandidaat voor een verzekeringsalliantie met de Industrial Development Bank of India (IDBI). Dat melden bronnen binnen de Indiase pers. IDBI is een kredietverstrekker aan het Indiase bedrijfsleven, maar toonde de afgelopen jaren ook belangstelling voor de consumentenmarkt. De bank wil haar kantorennet tegen 2008 uitbreiden van 132 tot rond de 500. IDBI wil ook een rol gaan spelen op de lokale verzekeringsmarkt en is daarvoor op zoek naar een strategische partner. Daarbij worden de namen genoemd van Fortis, het Franse Axa, de Italiaanse verzekeraar Generali en het Japanse Dai-Ichi.

TUI wil rederij CP Ships kopen

Europa’s grootste touroperatorgroep TUI (waar in ons land Jetair bijhoort) wil de Canadees-Britse rederij CP Ships kopen voor 1,7 miljard euro. Naar de onderneming in een mededeling bekendmaakte, gaf de toezichtsraad van TUI gisteren de directie toestemming een bod op CP Ships uit te brengen. CP Ships is een Britse spin-off van het vroegere Canadese Pacific Limited.

Eerder al had de Franse rederij CMA CGM bevestigd dat ze gesprekken voerde met CP Ships. Ook China Shipping Group zou geïnteresseerd zijn.

Aandeel Mitiska stijgt

Op Euronext Brussel wint het aandeel van de holding Mitiska rond 15.50 uur 3,79 procent tot 6,07 euro. De groep boven de winkelketens Brantano, A.S. Adventure en Fun maakte bekend dat het internetfonds Net Fund Europe een belangrijke meerwaarde heeft geboekt in de verkoop van zijn belang in Global Leisure Partners aan Unibet. Mitiska heeft een belang van 23,58 procent in Net Fund Europe.

De impact op de intrinsieke waarde van Mitiska kan geraamd worden op ongeveer 7 miljoen euro of 80 eurocent per aandeel.

GIMV

De Vlaamse investeringsmaatschappij GIMV verlaagt haar belang in de restaurantketen Carestel van 11,62% tot 8,92 %. Dat blijkt uit een participatiemelding van Euronext Brussel. De GIMV handelt in onderling overleg met Assart (28,34 %) en Megafood Participations (28,34 %), twee vehikels van de familie Van Milders. De investeringsmaatschappij zit al sinds 1995 in het kapitaal van Carestel. Volgens Frank De Leenheer, woordvoerder bij GIMV, is de meerwaarde beperkt vanwege de geringe omvang van de transactie.

Agfa-Gevaert

De tweedekwartaalresultaten van Agfa-Gevaert waren beneden de verwachtingen. Dit ondanks een winstwaarschuwing in juni.

De omzet steeg op vergelijkbare basis met 0,6% tot tot 849 mln.euro. Agfa realiseerde een bedrijfswinst van 48 mln.euro, terwijl de consensusverwachting 52 mln.euro bedroeg. Beide divisies tekenden een daling van de bedrijfswinst op van ongeveer 35%. De daling is te wijten aan prijserosie en gestegen grondstofkosten. De tweede jaarhelft zou beter zijn mede dankzij 40 mln.euro aan kostenbesparingen.

Guidant

De kwartaalresultaten van Guidant waren rampzalig. De onderneming boekte een winstdaling van 0,41 tot 0,32$ p.a., 33 dollarcent minder dan aanvankelijk was vooropgesteld. Na het van de markt halen van Guidant's meest populaire defibrillators was dit te verwachten.

De omzet steeg wel nog met 4% tot 974 miljoen $, maar de brutomarge kelderde van 75% tot 64,5%. Er werd echter vooral uitgekeken of er nieuws was over de teruggeroepen defibrillators en pacemakers. Guidant zag zich vorige maand immers genoodzaakt om veiligheidswaarschuwingen te geven voor 9 modellen van pacemakers en 11 modellen van defibrillators. Begin deze week maakte Guidant bekend dat het deze toestelletjes opnieuw op de markt kan brengen en dat de mechanische problemen opgelost zijn. Dit is vanzelfsprekend goed nieuws voor GDT aangezien er steeds meer geruchten waren dat Johnson & Johnson zijn overnamebod op Guidant van 76 $ p.a. wou herzien of zelfs afblazen. Met dit nieuws verwachten wij dat de deal gewoon zal doorgaan vermits Johnson & Johnson het productgamma van Guidant echt nodig heeft om zijn groei op peil te houden. Wij verwachten dat de overeenkomst in de loop van het huidige kwartaal tegen de vooropgestelde prijs zal worden afgerond.

Guidant noteert nog altijd tegen een discount van bijna 7% tegenover de biedprijs, misschien iets te weinig om hier nu nog op in te spelen. Anderzijds kan u netto nog snel 5% op zak steken op minder dan drie maanden, wat geen slechte belegging is. Johnson & Johnson doet een zeer goede zaak met de overname van Guidant. Wie 5% voldoende vindt, mag nog steeds instappen. Wij raden in ieder geval aan om zowel Guidant als Johnson & Johnson te behouden. Het risico is nu bijna volledig van de baan.

Goed beleggen

Wilt u goed beleggen? Verkoop dan in mei, koop geruchten en tracht vooral geen vallend mes te grijpen. Die adviezen klinken gek, maar geef toe dat u ze al ergens gehoord of gelezen hebt. Het zijn drie van de tien bekendste adagiums over de beurs. De Tijd stelt ze alle tien aan u voor en bekijken of die wijsheden echt wel zo wijs zijn.

1. Een stierenmarkt beklimt een muur van zorgen.

Voor een sterke, lang volgehouden beursklim heb je in de beginfase zorgwekkende omstandigheden nodig. De huidige beursklim bijvoorbeeld begon in maart 2003. De wereld zat toen in zak en as. Er was de onheilspellende dreiging van de Irakoorlog, de consumenten durfden niet meer te kopen, producenten stelden investeringen uit, de Nederlandse supermarktgroep Ahold bracht een boekhoudfraude aan het licht. Kortom, het vertrouwen was zoek en de koersen zakten tot spectaculaire diepten. Dat was de ideale voedingsbodem voor een forse hausse.

Hetzelfde gebeurde in 1982. Inflatie, enorme staatsschulden, problemen in Latijns-Amerika en een algemene afkeer van de beurs. 'The death of Equities', titelde Newsweek in die periode. Niet lang nadien begon de langst durende hausse uit de beursgeschiedenis.

Deze spreuk klinkt niet alleen goed, ze is tevens zeer wijs. Er schuilt echter een adder in het gras, en die zit in de volgende zegswijze.

2. Tracht nooit een vallend mes te grijpen.

Ook in juni 2002 zat de wereld in zak en as. Veel financiële instellingen leden forse verliezen op hun aandelenportefeuilles en ze besloten hun posities versneld af te bouwen. Het logische gevolg was een spiraal van almaar dalende koersen en almaar meer verkopen. Een vallend mes, als het ware.

In zo'n omgeving is het inderdaad raadzaam aan de zijlijn te wachten tot de storm voorbij is. Maar zeker ben je helaas nooit. In dat vermaledijde beursjaar 2002 antwoordde een bekende econoom op de vraag 'Hoe diep kunnen de aandelen van hieruit nog zakken?': 'Tot 0 euro.' Hij overdreef natuurlijk. Het is een beetje zoals de vlucht van de olieprijs. 50 dollar werd niet lang geleden als een maximum beschouwd, dan 60 dollar en nu 70 dollar. Niemand weet hoe ver die koers nog kan doorstijgen, ook al lijkt het peil al een poos overdreven.

De rest van dit artikel kan je lezen in De Tijd.

IPTE

Het automatiseringsbedrijf IPTE boekte in het tweede kwartaal van 2005 een nettowinst van 0,6 miljoen euro, tegen een nettoverlies van 1,223 miljoen euro een jaar eerder. De bedrijfswinst kwam uit op 1,1 miljoen euro. De omzet bedroeg 34,5 miljoen euro, tegenover 30,76 miljoen euro het jaar ervoor.De groep zit op koers en opereert naar verwachting. Wel heeft Euronext Brussel op vraag van de CBFA de handel in het aandeel IPTE opgeschort.

Analist Serge Pattyn van KBC Securities verwachtte een nettowinst van 0,83 miljoen euro. Voor de omzet rekende hij op 34 miljoen euro. De verwachting voor de bedrijfswinst lag op 1,2 miljoen euro, tegenove 0,8 miljoen euro bedrijfsverlies een jaar eerder.

Google aandelen

Google gaat nog eens 14,1 miljoen aandelen uitgeven. Dat heeft de populairste zoekmachine ter wereld donderdag bekendgemaakt. Google heeft sinds ruim jaar een notering aan de beurs in New York. De nieuwe aandelen vertegenwoordigen tegen de huidige beurskoers een waarde van 4 miljard dollar. Google wil de opbrengst gebruiken voor de algemene bedrijfsvoering, maar sluit overnames niet uit. Als er grote belangstelling voor de stukken is, komen er nog eens 600.000 aandelen beschikbaar. De zoekmachine ging vorig jaar augustus naar de beurs tegen een introductiekoers van 85 euro. Sindsdien is de waarde van het aandeel meer dan verdrievoudigd. Het aandeel sloot woensdag op 285,10 dollar.

Sectoranalyse Europese banken

Sinds januari laat de DJ Europe Stoxx Banks een matige vooruitgang van 8,4% optekenen. Die index, die momenteel 71 Europese bankwaarden groepeert, hoort bij de sectoren die sinds het begin van het jaar het minst goed hebben gepresteerd (15de op 18). De eerste plaats valt natuurlijk te beurt aan de DJ Stoxx Oil & Gas met een stijging van meer dan 27% sinds januari 2005. De DJ Europe Stoxx Insurance, waarin we de Europese verzekeraars terugvinden, net als de Nederlandse bankverzekeraar ING, won 10,5% sinds januari.

Het verrast niet dat het de mogelijke overnameprooien binnen de (nog steeds erg versnipperde) Europese banksector zijn die dit jaar een vooruitgang van meer dan 30% kennen. In de top tien zijn vier landen oververtegenwoordigd. We treffen er drie Duitse banken aan, naast twee Italiaanse Duitse, twee Griekse en twee Deense. Het gaat vooral om de ‘lichtgewichten’ binnen de index. Alleen Hypovereinsbank (die binnenkort zal samengaan met het Italiaanse Unicredito) weegt meer dan 15 miljard EUR. Commerzbank, Capitalia en Bank Austria zijn goed voor meer dan 10 miljard EUR. De Belgische banken Fortis en KBC maken met een mooie stijging van meer dan 17% deel uit van de top 25. De Frans-Belgische groep Dexia (+10,5%) doet het lichtjes beter dan het gemiddelde van de index. Het zijn Britse grote kleppers zoals Barclays en Royal Bank of Scotland (RBOS) – die beide bij de grootste kapitalisaties in Europa horen – die de koersstijging van de index afremmen. De Britse waarden kennen immers een gemiddelde koersstijging van nauwelijks 3,3% sinds januari. RBOS, dat een beurskapitalisatie heeft die drie keer groter is dan die van KBC, is zelfs 5,9% minder waard dan eind 2004.

Vandaag is de Europese banksector goed voor een beurskapitalisatie van meer dan 1320 miljard EUR, wat van de DJ Europe Stoxx Banks de belangrijkste sector in Europa maakt. We vermelden even dat de waarden die zijn opgenomen in de Stoxx 600 samen goed zijn voor een kapitalisatie van meer dan 6630 miljard EUR. De waarden die zijn opgenomen in de DJ Europe Stoxx Insurance zijn samen goed voor 405 miljard EUR. De financiële waarden vormen meestal het leeuwendeel van de aandelenportefeuilles. Is een overweging van de Europese banken in het tweede semester gerechtvaardigd?

Sectoranalyse

Voor heel wat Europese bankinstellingen zal 2005 waarschijnlijk een recordjaar worden. In het eerste trimester van 2005 tekenden heel wat financiële groepen een stijging op van hun nettoresultaat van meer dan 10%. Bij ons kon KBC er zelfs prat op gaan dat het 91% (!) beter deed dan in het eerste trimester van 2004. Voor het tweede trimester stellen we nagenoeg hetzelfde vast. We noemen hier slechts enkele grote Europese banken die hun resultaten voor het tweede kwartaal al publiceerden: Deutsche Bank (+44%), ABN Amro (+10,3%) Société Générale (+18%). Maar ondanks die mooie resultaten op nettobasis, onthalen de beleggers de aandelen van die banken niet uitzonderlijk positief. Zij zijn bijzonder voorzichtig geworden en trekken de kwaliteit van de cijfers vaak in twijfel. De winstgroei kan immers meestal niet worden toegeschreven aan een mooie stijging van de rente-inkomsten (of de ‘omzet’ van een bank), maar wel aan verschillende vormen van kostenreductie, de quasi-afwezigheid van provisie voor slechte kredieten en het inboeken van (positieve) buitengewone elementen.

Wat het eerste punt betreft, kunnen we stellen dat de banken in heel wat landen onder andere geconfronteerd worden met een vervlakking van de rentecurve. Het verschil tussen lange rente en korte rente neemt immers af en dat heeft een negatief effect op de winstmarges. Bovendien stelt men vast dat de pool consumentenbankieren in de meeste West-Europese landen –die zeer matuur zijn – nog nauwelijks groeit. Als de rente-inkomsten niet gevoelig verhoogd kunnen worden, dan zijn de banken verplicht de kostenstructuur te verlichten om hun resultaat te verbeteren.

Wat dat betreft, moeten we opmerken dat heel wat (Europese) banken erin geslaagd zijn de kosten/baten ratio onder 60% te krijgen. Dat betekent dat die instellingen voor 100 EUR inkomsten minder dan 60 EUR kosten boeken. Het terugdringen van de kosten staat gewoonlijk gelijk met ontslagen en outsourcing. Over het eerste kwartaal had Deutsche Bank (DB) nog aangekondigd dat het 6400 banen zou schrappen. DB slaagde er in deze ratio op een opmerkelijke wijze te verbeteren. In 2001 bedroeg de kosten/baten ratio nog 87% (wat wijst op een matige doeltreffendheid). Eind juni 2005 was dat cijfer gedaald tot 73%. De drastische daling van de provisies voor slechte kredieten is wel verrassend. We kunnen immers niet stellen dat de huidige economische situatie in Europa een dergelijke verlaging van de provisie rechtvaardigt. Zo bedroeg bijvoorbeeld de credit loss ratio in het eerste trimester van 2005 bij Fortis nauwelijks 5 basispunten. In absolute cijfers komt dat neer op een voorziening van 25 miljoen EUR. In het eerste trimester van 2003 bedroeg die ratio 47 basispunten, wat betekent dat Fortis een provisie moest aanleggen van 187 miljoen EUR (of zeven keer zoveel!). Een enorm verschil als we weten dat Fortis in het eerste trimester van 2005 een winst van 1 miljard EUR optekende. De Belgisch-Nederlandse groep gaf echter toe dat de ratio gevoelig lager lag dan het historische gemiddelde. De beleggers mogen zich in de loop van de komende trimesters dan ook verwachten aan een verhoging van de provisie tot een niveau dat dichter bij het historische gemiddelde ligt. En dus ook aan druk op de resultaten.

Bij onze buren stellen we hetzelfde vast. Zo boekte Deutsche Bank in het eerste semester van 2005 de laagste provisie van de voorbije vijf jaar. Ten slotte kondigde ABN Amro bij de publicatie van de semesterresultaten aan dat de tweede helft van het boekjaar 2005 minder goed zal zijn dan de eerste, en wel omwille van een hogere provisie voor slechte kredieten. Een evolutie die we van nabij zullen moeten volgen.

‘Verrassingspakket’

Maar waarom zou men die resultaten dan negeren? Omdat de banken beschikken over heel wat trucjes om hun resultaten op te smukken. Dankzij de stijging van de aandelenmarken gingen de inkomsten uit commissie er voor de banken de voorbije twee jaar flink op vooruit. En door die stijgende markt kunnen ze ook op regelmatige basis hun aandelenportefeuille opkuisen. In Duitsland bestaat er sinds begin 2002 een wet die de banken toelaat zich van hun financiële participaties te ontdoen zonder belastingen te moeten betalen op de meerwaarde. En de ‘financials’ maken daar gretig gebruik van. Zo bouwde Deutsche Bank op 28 juli haar participatie in DaimlerChrysler van 10,4% af tot 6,9%. De bank heeft niet minder dan 35 miljoen aandelen bij institutionele beleggers geplaatst voor een totale waarde van 1,4 miljard EUR. De winst bedraagt 300 miljoen EUR voor belastingen.

Er zijn ook heel wat Europese banken die participaties in elkaar hebben. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we bij ING en ABN Amro. Die laatste bank bezit 5,1% van de aandelen van de Nederlandse bankverzekeraar, die momenteel op 2,8 miljard EUR gewaardeerd worden. ING bezit dan weer 6,57% van de aandelen ABN Amro voor een totale waarde van 2,4 miljard EUR. Het spreekt voor zich dat een (gedeeltelijke) verkoop van die participaties ervoor zorgt dat de banken hun resultaten aardig kunnen opsmukken.

Dankzij de mooie resultaten op nettobasis kunnen de banken een aardig dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Binnen de DJ Europe Stoxx Banks index biedt Lloyds TSB Group zijn aandeelhouders trouwens een (bruto)rendement van meer dan 7%! In de Benelux zijn ook Fortis en ABN Amro ‘gulle gevers’, met verwachte (bruto)rendementen van meer dan 4,5%. In dat opzicht geven we even mee dat Fortis op 15 september voor het eerst een interimdividend van 0,52 EUR per aandeel zou uitkeren (het knippen van de coupon zal op 26 augustus 2005 gebeuren). De aandeelhouders van ABN Amro hebben dan weer recht op een keuzedividend van 0,5 EUR per aandeel, wat het rendement op 5% bruto brengt. Een prestatie die toch een flink stuk hoger ligt dan die van het spaarboekje.

Ten slotte zijn de banken, dankzij de mooie resultaten van 2004 (en van de eerste zes maanden van 2005), nu solvabeler dan vroeger. De solvabiliteitsgraad van banken wordt gemeten met behulp van hun ‘Tier1’ ratio, die volgens de internationale normen boven 4% moet liggen. Vandaag gaan bepaalde banken er prat op dat ze een ratio van meer dan 9% of zelfs 10% hebben. Hoe hoger die ratio, hoe hoger het ‘overtollige’ kapitaal waarover de bank beschikt. Dat kan gebruikt worden om eigen aandelen in te kopen, wat het aandeel ondersteunt. In België is Dexia de enige bankwaarde die zo handelt. In het buitenland is Deutsche Bank er het mooiste voorbeeld van. De grootste Duitse bank heeft vandaag bijna 10% van de eigen aandelen in handen. Ook de Franse banken BNP Paribas (5,99%) en Société Générale (8,8%) hebben een aanzienlijk deel van de eigen aandelen in hun bezit.

De volledige analyse kunt u lezen in Cash nummer 33 van 2005.

Umicore

Umicore boekte in het eerste halfjaar een bedrijfswinst van 127,7 miljoen euro. Dat is 20 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar beter dan de gemiddelde verwachting van analisten. Bovendien verhoogt Umicore zijn winstverwachtingen voor het volledige boekjaar en zegt het klaar te zijn voor overnamen. Het goede nieuws deed het aandeel gisteren op de Euronext-beurs in Brussel met 5,6 procent stijgen tot 79,1 euro.

Agfa-Gevaert

De beeldbewerkingsgroep Agfa-Gevaert heeft in het tweede kwartaal van 2005 een nettowinst geboekt van 22 miljoen euro, tegenover een vergelijkbare winst van 36 miljoen euro een jaar eerder. De cijfers vallen lager uit dan analisten hadden voorspeld. Inclusief de kosten verbonden aan de verkoop van Consumer Imaging leed de groep in het tweede kwartaal 2004 een nettoverlies van 255 miljoen euro. Agfa plant voor 40 miljoen euro bijkomende besparingen in de tweede jaarhelft.

De nettowinst ligt lager dan verwacht. De consensus van Tijd-Nieuwslijn bedroeg 24,2 miljoen euro. De omzet daalde in het tweede kwartaal van 1,006 miljard euro tot 849 miljoen euro, een afname met 15,6 procent. Analisten gingen gemiddeld uit van een omzet van 829,4 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten en bij gelijke consolidatiekring steeg de omzet met 0,6 procent.

De bedrijfswinst (ebit) bedroeg in het tweede kwartaal 48 miljoen euro, tegenover de consensus van 52,3 miljoen euro en tegenover een bedrijfsverlies van 366 miljoen euro vorig jaar. Zonder het uitzonderlijke verlies op de verkoop van Consumer Imaging zou de bedrijfswinst toen 64 miljoen euro bedragen hebben.

De brutowinstmarge daalde van 41,2 procent tot 37,2 procent. De gestegen grondstofkosten en de hoger dan verwachte prijserosie, vooral in HealthCare, hadden een negatieve impact op de marges.

Wal-Mart

De tweedekwartaalresultaten van Wal-Mart waren beter dan verwacht. De Amerikaanse retailer boekte een winst van 0,67 $ per aandeel tegenover 0,62 $ p.a. een jaar eerder.

De consensusverwachting bedroeg slechts 0,65 $ p.a. Wal-Mart verwacht echter een moeilijk derde kwartaal en verlaagt dan ook de jaardoelstelling. De retailer verwacht een winst van 2,63 à 2,70 $ p.a. Voorheen ging Wal-Mart uit van een winst van 2,70 à 2,74 dollar p.a.

Advies:
Wal-Mart is te behouden.

Fortis koopt Turkse Disbank

Fortis betaalt 1,8 miljoen euro meer voor zijn belang in de Turkse Disbank. De bank-verzekeraar legt nu 986,8 miljoen euro neer voor 89,34 procent van de aandelen. Dat liet Fortis woensdag weten. Fortis had eerder aangekondigd de definitieve overnameprijs te bepalen aan de hand van het vermogen van Disbank eind 2004 en dat op 31 mei 2005.De Nederlands-Belgische bank koopt het belang van de grootaandeelhouders Dogan Group, Dogan Holding en twee pensioenfondsen. Fortis wil een openbaar bod uitbrengen op de nog resterende 10,66 procent van de aandelen.Disbank is de zevende particuliere bank in Turkijke en bedient met 4.500 medewerkers meer dan 1 miljoen klanten. De bank maakte vorig jaar 61 miljoen euro winst.

Nestlé boekt hoger dan verwachte halfjaarwinst

Het Zwitserse Nestlé, de grootste producent van voedingsmiddelen ter wereld, heeft in het eerste halfjaar een nettowinst gerealiseerd van 3,683 miljard Zwitserse frank, of zo'n 2,4 miljard euro. Dat is 32,4 procent hoger dan de 2,782 miljard Zwitserse frank die vorig jaar werd gerealiseerd en beter dan de verwachtingen van analisten. Die hadden gerekend op een halfjaarwinst van 3,58 miljard Zwitserse frank.

Per aandeel bedroeg de winst 9,48 Zwitserse frank, tegen 7,16 frank in het eerste halfjaar van 2004. De omzet kwam uit op 43,474 miljard Zwitserse frank, tegen 42,454 miljard Zwitserse frank in de eerste helft van 2004.

VNU

De resultaten van marktonderzoeksbureau VNU over het eerste halfjaar waren beter dan verwacht. De cijfers zijn wel moeilijk vergelijkbaar omwille van de overstap naar IFRS.

De nettowinst van VNU daalde in het eerste halfjaar van 0,45 tot 0,41 euro per aandeel. Dit was te wijten aan wisselkoersverschillen. De omzet steeg iets minder dan verwacht, namelijk met slechts 1,5% tot 1,65 miljard euro. De autonome groei kwam met 6% wel hoger uit dan verwacht. Voor heel het jaar verhoogt VNU trouwens de verwachting voor de autonome groei tot 6%. De bedrijfscashflow zou met bijna 10% stijgen. De margeverbetering is vooral te danken aan besparingen. VNU kondigde opnieuw een besparingsplan aan en gaat 1.500 medewerkers verplaatsen naar India. De nettowinst zal dit jaar stijgen van 0,62 tot 0,85 à 0,92 euro per aandeel Op courante basis geeft dit een winst van ongeveer 1,40 euro per aandeel, een stijging met ruim 10% tegenover vorig jaar.

Advies:

Dankzij de besparingen en de overname van IMS Health zal de winstgroei de komende jaren opnieuw iets aantrekken. Dit is echter al verrekend in de waardering. Tegen 18,3 keer de verwachte winst is VNU te behouden.

Uitgifte staatsbon

De staatsbon op vijf jaar zal een rente dragen van 2,6% en die op acht jaar van 3%. Dat deelt het Agentschap van de Schuld mee.

De staatsbons worden op 4 september uitgegeven. Die van vijf jaar heeft een rente van 2,6% en zal de code BE0000974049 dragen. Die op acht jaar levert 3% op en krijgt de code BE0000975053.

De uitgifteprijs wordt op 24 augustus vastgelegd. De inschrijvingsperiode loopt van 25 augustus tot en met 2 september.

Belgische beleggers en obligaties

De Belgische beleggers zijn in juli niet pessimistischer geworden, ondanks de toegenomen terreurdreiging na de aanslagen in Londen. Toch is de doorsnee-Belg niet bereid in de komende maanden veel meer te gaan beleggen. Obligaties zijn al helemaal uit de gratie gevallen, wegens de zeer karige verwachte opbrengsten.

Dat alles blijkt uit de maandelijkse enquête van het onderzoeksbureau Significant GfK bij minstens 400 Belgische beleggers, in samenwerking met ING, Universiteit Gent, De Tijd en L'Echo. De ING Beleggersbarometer zakte lichtjes van 107 naar 105 punten.

Dat is het laagste peil sinds de indicator in september 2004 werd opgestart. In februari piekte de barometer op 133 punten. Sindsdien ging de wijzer maand na maand lager. Toch is de situatie nog bijlange niet dramatisch. Een peil van meer dan 100 punten suggereert dat de Belgen eerder optimistisch zijn.

UCB en ImClone Systems

De Belgische farmagroep UCB en het Amerikaanse ImClone Systems starten een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en commercialisering van CDP-791, een nieuw experimenteel antilichaam, aldus een persbericht van ImClone. Het antilichaam wordt gebruikt voor de behandeling van de endothele groeifactor receptor-2 (VEGFR-2), die ontwikkeld wordt door UCB. Beide bedrijven zullen de ontwikkelingskosten voor CDP-791 delen, evenals alle wereldwijde winsten afkomstig van de geneesmiddelen die gezamenlijk ontwikkeld worden. Imclone ontvangt tevens een royalty-betaling voor deze geneesmiddelen en mag onder de overeenkomst CDP-791 exclusief gaan commercialiseren in Noord-Amerika, UCB heeft dezelfde rechten voor Europa, Japan en de rest van de wereld.

KBC Verzekeringen

KBC Verzekeringen bouwt langs de Tiensevest in Leuven een nieuw kantorencomplex. Het gaat om drie afzonderlijke gebouwen, onderling verbonden via een gemeenschappelijke sokkel. In totaal omvat het complex 42.900m² kantoorruimte. KBC Verzekeringen wil ongeveer de helft van de ruimte in de nieuwbouw innemen voor eigen gebruik, de resterende ruimte wordt aangeboden voor verhuur. De huidige kantoren van de maatschappij in de binnenstad worden volledig verlaten zodra de nieuwbouw in gebruik wordt genomen.

Aandeel Dell

Dell publiceerde gemengde resultaten over zijn fiscale tweede kwartaal en waarschuwde eveneens dat de resultaten dit kwartaal iets onder de eerder gestelde verwachtingen zullen uitkomen. Beleggers reageren dan ook ontgoocheld en sturen het aandeel fors lager.

Doordat de overheid gevoelig minder bestelde en steeds meer klanten kiezen voor goedkopere computers, in het bijzonder goedkope laptops, steeg de omzet met slechts 15% tot 13,43 mrd. $ terwijl het bedrijf zelf een stijging van 16 à 18% had vooropgesteld. Door een verbetering van de operationele winstmarge van 8,6 tot 8,7% en de inkoop van 47 mln. eigen aandelen kwam de winst uit op 0,38 $ p.a. tegenover 0,31 $ p.a. over dezelfde periode een jaar. Dit was wel conform de verwachtingen. Het voorbije kwartaal werd gekenmerkt door recordverschepingen. Er gingen 9,1 mln. computers over de toonbank waaronder 2,7 mln. laptops en pda's.

Tevens steeg de verkoop van randapparatuur zoals printers, beeldschermen en software met 35% tot 2 mrd. $. De diversificatie naar andere producten verloopt dus zeer succesvol. Voor dit kwartaal stelt het bedrijf een winst van 39 tot 41 dollarcent p.a. op een omzet van 14,1 à 14,5 mrd. $ voorop. Analisten rekenden echter op een winst van 0,41 $ p.a. op een omzet van 14,63 mrd. $.

Voor dit boekjaar verlagen we dan ook onze winstverwachting met 2 dollarcent tot 1,58 $ p.a. Als we rekening houden met de netto kaspositie van 5,1 $ p.a. dan noteert het aandeel tegen 19,9 keer de verwachte winst van dit boekjaar. Gezien de mooie groeicijfers waarmee het bedrijf stelselmatig uitpakt is deze waardering vrij aantrekkelijk.

We handhaven dan ook ons koopadvies.

Inkoop eigen aandelen Shell

Royal Dutch Shell heeft vrijdag 1,4 miljoen eigen aandelen A ingekocht tegen een koers van eur 27,09 per stuk, in het kader van het lopende aandeleninkoopprogramma. Dat heeft het olieconcern maadag bekendgemaakt. Shell kondigde vorige week aan zijn aandeleninkoopprogramma voor 2005 te hervatten. Naar verwachting komt de inkoop aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van drie tot vijf miljard dollar uit, aldus het concern.In de eerste helft van dit jaar heeft Shell al voor een half miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht.

Koers GIMV iets hoger

GIMV heeft het belang in FCS Control Systems verkocht aan Moog. De transactie gebeurde via het Nederlands filiaal Halder. Met de verkoop verhoogt de intrinsieke waarde van GIMV met 3,30 miljoen euro of 0,14 euro. Verdere financiële details werden niet bekendgemaakt. De koers van GIMV noteert iets hoger.

Aandeel SBS Broadcasting

Het aandeel SBS Broadcasting schiet vanochtend omhoog op overnamegruchten, gevoed door Rabo Securities. De broker publiceerde vanochtend een rapport waarin een aantal mogelijk geinteresseerden in de televisiezender wordt genoemd. News Corp, RTL Group en Talpa zouden potentiele kopers zijn. Website thebusinessonline maakt melding van een mysterieuze bieder, die inmiddels met SBS in gesprek zou zijn, aldus Rabo. Om 11.02 uur noteert SBS 11,4 procent in de plus op 44,20 euro bij een 0,1 procent lagere AEX-index.

Strips aandeel Elia weer verhandeld

De strips van het aandeel Elia zijn donderdag eindelijk weer verhandeld. Er gingen 173.875 strips van de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet over de toonbank, tegen 1 euro per stuk.

Het is pas de tweede keer sinds de beursintroductie van Elia dat er VV-strips van het aandeel van eigenaar verwisselen. Alleen op de dag van de introductie, op 22 juni, gingen 158.375 strips over de toonbank tegen 18 cent per stuk.

VV-strips geven samen met het gewone aandeel recht op een verminderde roerende voorheffing op het dividend. Houders van strips betalen slechts 15 in plaats van 25 procent belasting op de brutocoupon.

Dat het zolang duurde voor er weer handel tot stand kwam, lag aan het onevenwicht tussen vraag en aanbod. VV-strips kunnen enkel uitgegeven worden bij de creatie van nieuwe aandelen. Bij de beursgang van Elia kwamen vooral bestaande aandelen zonder strips naar de markt. Veel particulieren kregen minder strips dan aandelen, en plaatsten daarom kooporders in de markt om evenveel strips dan aandelen te krijgen. Velen deden dat zonder een limietkoers op te geven. Omdat er voor strips slechts één keer per dag een koersvorming mogelijk is, en de maximale schommeling per dag 30 procent bedraagt, kwam er door de vele kooporders zonder limiet geen evenwichtskoers tot stand. Er waren te weinig beleggers die hun strips wilden verkopen. Pas sinds enkele dagen verschenen meer verkooporders tegen redelijke koersen in het orderboek.

Aandeel Systemat wint ruim 5 procent

Op Euronext Brussel stijgt de koers van de IT-dienstengroep Systemat na 25 minuten handel 5,1 procent tot 5,78 euro. Dat is het hoogste niveau sinds 29 juni. Er werden bijna 8.000 stuks verhandeld, bij een daggemiddelde van ruim 5.000 stuks. De groep maakte vrijdag nabeurs bekend de verlieslatende Franse activiteiten verkocht te hebben aan het management. Systemat wil zich opnieuw volledig toeleggen op de Belgische en Luxemburgse markt. Ook de Portugese activiteiten staan te koop.

Kiala verhoogt kapitaal

Het Belgische Kiala, een netwerk van leveringspunten in winkels, heeft een herkapitalisatie gedaan van 10 miljoen euro, waarvan 8 miljoen euro geïnjecteerd door het Amerikaanse HarbourVest Partners.

Het verse kapitaal moet de expansie van het bedrijf in Europa financieren, meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het moet ook toelaten om zich in andere marktsegmenten te ontwikkelen, zoals de logistiek van herstel van elektronische apparatuur, levering aan reizend personeel of transacties van consument tot consument.

Systemat

De IT-dienstengroep Systemat heeft met terugwerkende kracht op 1 juli zijn Franse activiteiten verkocht aan het management. Systemat France en Sofim waren in de eerste helft van 2005 goed voor een omzet van 29 miljoen euro, en voor een verlies van 2,3 miljoen euro. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Systemat wil zich opnieuw volledig toeleggen op de Belgische en Luxemburgse markt. Ook de Portugese activiteiten van de groep staan te koop.

Gimv neemt participatie in PDC Brush

De Vlaamse investeringsmaatschappij GIMV neemt een participatie van 85 % in de West-Vlaamse borstelfabrikant PDC Brush, een specialist in de productie van reinigingsapparaten en borstels voor huishoudelijk gebruik. De rest van de aandelen gaat naar het management onder leiding van algemeen directeur Raphaël Theuwissen. Financiële details omtrent de transactie worden niet vrijgegeven. Door de integratie van enkele borstelbedrijven is PDC Brush uitgegroeid tot een belangrijke Europese borstelproducent. De groep - met drie vestigingen in de buurt van Izegem en een houtverwerkingssite in Roemenië - verkoopt zijn producten voornamelijk onder de huismerken van warenhuizen.

Galapagos

Het biotechnologiebedrijf Galapagos heeft een alliantie gesloten met de High Q Foundation, een non-profitorganisatie die onderzoek stimuleert naar geneesmiddelenonderzoek. Galapagos ontvangt 2,4 miljoen euro voor de zoektocht naar doeleiwitten voor de ziekte van Huntington. Over de eerste helft van 2005 boekte het bedrijf een verlies van 3,4 miljoen euro, tegen 3 miljoen een jaar eerder.

Yahoo en Ali Baba

Yahoo betaalde 810 miljoen euro in cash voor een belang van 40 procent in het Chinese internetbedrijf Ali Baba. Westerse internetbedrijven zijn erg happig geworden op de Chinese internetmarkt, die met meer dan honderd miljoen surfers een van de grootste in de wereld is.

Tarief aandelen kopen en verkopen

Bij Deutsche Bank kunt u aandelen kopen en verkopen op de belangrijkste beurzen in heel de wereld. Zonder u te verplaatsen en zonder tal van tussenpersonen. Dankzij Tele-Equity, onze speciale dienst voor beursverrichtingen.

Uw voordeel? Beursorders op aandelen tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Zowel voor Euronext Brussels als voor de belangrijkste buitenlandse beurzen kunnen we u dankzij onze internationale structuur bevoorrechte tarieven aanbieden.

Tarieven toegepast per schijf op de beursmarkten
Minimum <= 75.000 EUR Tussen 75.001 en 200.000 EUR > 200.000 EUR
Euronext Brussels* 20 EUR 0,80% 0,60% 0,30%
EU-landen, Zwitserland, VS, Canada, Japan 40 EUR 1% 0,90% 0,80%
Andere landen 40 EUR 1,30% 1,20% 1%

Voor de Belgische en buitenlandse beurzen: makelaarsloon + kosten in België en het buitenland inbegrepen. Te vermeerderen met eventuele buitenlandse taksen + taks op beursverrichtingen: 0,17% op de secundaire markt. De minimum aankooporders bedragen 2.500 EUR.

ABN-AMRO

De Belegger over ABN-AMRO:

De resultaten van ABN-AMRO over het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen, maar de bank denkt deze sterke prestatie in het tweede halfjaar niet te kunnen herhalen. In het tweede kwartaal steeg de winst met 11% tot 0,54 euro p.a., tegenover slechts 0,48 euro p.a. verwacht. Dit was te danken aan de goede gang van zaken in alle divisies. Ook het besparingsplan, dat tegen 2007 de kosten met 600 mln. euro moet doen dalen, ligt goed op schema. De bank verwacht wel dat de winst in het tweede halfjaar lager zal uitkomen dan in het eerste halfjaar. Dit is te wijten aan hogere voorzieningen en lagere winsten uit asset management. Wij gingen er van uit dat de winst in het tweede halfjaar zou dalen. Omwille van het goede eerste halfjaar verhogen we onze winstverwachting voor dit jaar tot 2 euro p.a. Over het eerste halfjaar realiseerde ABN-AMRO al een winst van 1,08 euro p.a. Onze schatting is dan ook vrij conservatief. De bank besliste bovendien een stabiel interimdividend van 0,5 euro p.a. uit te keren.

Daarnaast was er ook positief nieuws in verband met de overnameperikelen rond de Italiaanse bank Antonveneta. Zowel de centrale bank als de beurstoezichthouder schortten het bod van concurrent BPI voor 90 dagen op omwille van een gebrek aan informatie over het pact van BPI met andere aandeelhouders. Ondertussen trok ABN-AMRO haar belang in Antonveneta op tot bijna 30%. De 2,9% van de aandeelhouders die ingegaan waren op het bod van ABN-AMRO, werden niet geaccepteerd omdat de bank als voorwaarde bij het bod gesteld had minstens 50% + 1 aandeel te willen. De bank gaf daarop aan nog steeds een controlerend belang te willen en niet tevreden te zijn met het minderheidsbelang van bijna 30%. Een jarenlange juridische strijd ziet de bank echter ook niet zitten. Naast Italië blijft de bank daarom op zoek naar andere interessante landen om overnames te doen. Roemenië en Turkije zouden hierbij in het vizier liggen.

Na de verhoging van onze verwachtingen noteert ABN-AMRO tegen minder dan 10 keer de verwachte winst. ABN-AMRO is koopwaardig.

Nationale Bank verkoopt goud

De Nationale Bank van België heeft in juli en augustus 30 ton goud verkocht. De verkoop paste in een akkoord dat op 8 maart 2004 tussen de centrale banken van 15 Europese landen werd gesloten. Door de verkoop van 18 ton in juli en 12 ton in augustus is de Belgische goudreserve verminderd tot 228 ton. Dertig ton goud is nu zowat 420 miljoen dollar waard (339,6 miljoen euro).

Delhaize

De Belgische supermarktketen Delhaize heeft over het tweede kwartaal van 2005 een nettowinst uit voortgezette activiteiten behaald van 77,6 miljoen euro. Dat is een daling met 27,6 procent in vergelijking met de 107,2 miljoen euro voor het tweede kwartaal 2004.

Voor heel 2005 houdt Delhaize vast aan een omzetgroei met 3,5 procent tot 4,5 procent, bij ongewijzigde wisselkoersen en onder IFRS-boekhoudregels. Verder gaat het bedrijf nog steeds uit van een stijging met 'mid single digits' van het bedrijfsresultaat en een toename van 15 procent tot 20 procent van het nettoresultaat. 'Vanaf juni en bij de start van het derde kwartaal, zien we een trendverbetering in de VS, wat een betere prestatie in de tweede jaarhelft zal ondersteunen', zegt gedelegeerd bestuurder Pierre-Olivier Beckers in een persbericht.

De nettowinst uit voortgezette activiteiten per aandeel kwam in het tweede kwartaal uit op 81 eurocent tegen 1,13 euro een jaar eerder. Per verwaterd aandeel was er een afname van 1,1 euro naar 78 eurocent.

Royal Dutch Shell koopt 1 miljoen eigen aandelen

Royal Dutch Shell heeft gisteren 1 miljoen eigen aandelen ingekocht tegen een koers van eur 26,89 per stuk, in het kader van het lopende aandeleninkoopprogramma. Dat heeft het olieconcern bekendgemaakt. Shell kondigde eerder deze week aan zijn aandeleninkoopprogramma voor 2005 te hervatten. Naar verwachting komt de inkoop aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van drie tot vijf miljard dollar uit, aldus het concern.In de eerste helft van dit jaar heeft Shell al voor een half miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht.

Nettowinst bankverzekeraar ING

Analisten verwachten dat bankverzekeraar ING morgen een nettowinst over het tweede kwartaal van 2005 zal rapporteren van EUR 1.486 miljoen. Dat zou een daling betekenen van 10,6% ten opzichte van de winst van EUR 1.663 miljoen die werd gerealiseerd in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De Betten Beursmedia News-consensus bestaat uit de taxaties van zes effectenhuizen, waarbij de verwachtingen uiteenlopen van EUR 1.250 miljoen tot EUR 1.561 miljoen. De meeste analisten gaan ervan uit dat de winst van het bankbedrijf is gestegen in het tweede kwartaal, terwijl de winst van het verzekeringsbedrijf naar verwachting is teruggelopen.

ING realiseerde over het tweede kwartaal van 2004 een nettowinst bij het bankbedrijf van EUR 587 miljoen. Voor belastingen en exclusief desinvesteringen werd hier een winst gerealiseerd van EUR 852 miljoen. Het verzekeringsbedrijf behaalde vorig jaar een nettowinst van EUR 1.076 miljoen over het tweede kwartaal. De winst voor belastingen en exclusief desinvesteringen kwam toen uit op EUR 1.136 miljoen.

Het concern heeft geen concrete verwachting uitgesproken voor het eerste halfjaar of voor heel 2005. 'Wij zien de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet, hoewel de marktomstandigheden recentelijk iets verslechterd zijn en daardoor een grotere uitdaging vormen', zo stelde bestuursvoorzitter Michel Tilmant van ING tijdens een toelichting op de eerstekwartaalcijfers in mei.

De kwartaalresultaten van ING zullen onder andere beinvloed zijn door de verkoop van Life of Georgia en de herstructurering van NBM Heller. Het laatste heeft uiteindelijk geleid tot een boekwinst van ongeveer EUR 40 miljoen voor ING, terwijl de verkoop van Life of Georgia aan Jackson National Life leidde tot een verlies na belastingen onder IFRS van EUR 40 miljoen.

Overigens zat in de operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf in het tweede kwartaal van 2004 een een bate van EUR 146 miljoen na belastingen (EUR 219 miljoen voor belastingen) uit de verkoop van de Australische joint venture voor schadeverzekeringen.

Er wordt opnieuw een verbetering van het resultaat verwacht van ING Direct, het internetspaarconcept van ING. Het onderdeel boekte over het tweede kwartaal van 2004 een winst voor belastingen van EUR 125 miljoen en de analisten rekenen nu gemiddeld op een winst van EUR 136 miljoen.

Drie effectenhuizen geven een verwachting voor het interim-dividend. Delta Lloyd en Rabo Securities gaan uit van een interimdividend van EUR 0,54, terwijl Merrill Lynch uitgaat van een uitkering van EUR 0,51. Een jaar eerder bedroeg het interim-dividend EUR 0,49, de helft van het totale dividend over 2003.

KBC Securities over Aegon

De Nederlandse verzekeraar Aegon komt morgen voor opening van de beurs met de cijfers over het tweede kwartaal. KBC Securities handhaaft in afwachting een rating ‘outperform’.

Er wordt gerekend op een netto geconsolideerde winst van 455 miljoen euro, of een stijging met 2 % op jaarbasis. Dit stemt overeen met een winst per aandeel van 0,25 euro.

Verwacht wordt dat er een interimdividend van 0,21 euro per aandeel wordt voorgesteld, of een ongewijzigd bedrag in vergelijking met vorig jaar.

Banken grootste in bel20

Fortis, de Belgisch-Nederlandse bankgroep, is met een beurswaarde van € 31 miljard het grootste Belgische bedrijf. De bankgroep KBC volgt na de fusie met Almanij op een tweede plaats met € 25 miljard. Dat leert een overzicht van de grootste dertig Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Electrabel, dat na het overnamebod van Suez van de tabellen dreigt te verdwijnen, staat op de derde plaats (€ 22,8 miljard). Dexia (€ 20 miljard) en InBev (€ 18 miljard) vervolledigen de top-5.

Amerikaanse rente 0.25 omhoog

De Amerikaanse Federal Reserve heeft haar belangrijkste rentetarief met 0,25 procentpunt verhoogd tot 3,5 procent. Dat heeft het stelsel van centrale banken in de VS dinsdag besloten na een reguliere vergadering.

Analisten hadden de stijging verwacht, rekening houdend met de sterk gestegen olieprijzen en de hogere lonen.

Het gaat om de tiende stijging op rij met 0,25 procentpunt. Met 3,5 procent staat het belangrijkste rentetarief op het hoogste niveau sinds eind augustus 2001. De Federal Reserve begon met het optrekken van het rentetarief op 30 juni 2004.

Toen stond de rente met 1 procent op het laagste niveau sinds 1958. Economen verwachten dat de Federal Reserve haar beleid van renteverhogingen tot in 2006 zal voortzetten.

Suez en Electrabel

Het Franse concern Suez doet een bod op alle aandelen van het Belgische energiebedrijf Electrabel die het nog niet in zijn bezit heeft.

Suez heeft al een belang van 50,08 procent in Electrabel. Electrabel is behalve in eigen land België ook de grootste stroomproducent in Nederland. Suez meldde dinsdag ongeveer 11 miljard euro uit te trekken voor de inlijving. Het Franse bedrijf biedt 410 euro per aandeel, waarvan 322 euro contant en vier aandelen Suez. Die aandelen waren maandag 22 euro per stuk waard.

De koers van Electrabel steeg de afgelopen drie weken met bijna 10 procent tot 389,60 euro op maandag en was dinsdag net als die van Suez tijdelijk opgeschort in afwachting van de mededelingen. Na hervatting van de handel ging de notering omhoog met 6,7 procent tot 415,70 euro. Die koers ligt op het eerste gezicht boven het bod, maar doordat koers van Suez omhoog ging met 7 procent steeg de waarde van het bod tot 416,16 euro.

Door de overname komt de Belgische energiemarkt bijna geheel in handen van Suez. Het Franse concern beschikt al over flinke belangen in het gasbedrijf Distrigas en de onderneming Fluxys, die de gasleidingen beheert. De inlijving van Electrabel is voor ingewijden geen verrassing. Het bedrijf is behoorlijk winstgevend en Suez beschikt over een zeer ruime hoeveelheid geld. Electrabel maakte in 2004 nog 945 miljoen euro nettowinst. In het eerste halfjaar van 2005 was de omzet bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Aandeel Elia

Net zoals Electrabel mag Elia worden beschouwd als een ‘geïndexeerde obligatie’ en dus als een ‘aandeel voor de goede huisvader’. Volgens de statuten van Elia wordt 85% van de uitkeerbare winst aan de aandeelhouders gestort onder de vorm van dividenden. In de loop van het vorige boekjaar liep het brutodividend op tot 1,27 EUR per aandeel, wat in het midden van de prijsvork neerkomt op het aantrekkelijke rendement van 4,4% netto (met strips). Het dividend dat volgend jaar zal worden uitgekeerd zou gelijk moeten zijn aan dat van 2004. Door de uitgifte van nieuwe aandelen (synoniem van winstverwatering) zal Elia wel meer dan 90% van zijn winst moeten uitkeren.

De resultaten zouden zich relatief stabiel moeten ontwikkelen in de loop van de komende jaren. Elia zal immers actief zijn in een zeer gereglementeerde markt. De tarieven die mogen worden toegepast voor de transmissie moeten immers worden goedgekeurd door de CREG. De balansstructuur van de groep kan worden beschouwd als ‘relatief gezond’. De regulator beveelt immers een balans aan die voor maximaal 67% uit schulden mag bestaan, wat momenteel min of meer het geval is.

Door de beursgang zal Elia 150 miljoen EUR extra binnenkrijgen, wat uiteraard het gewicht van de eigen middelen zal versterken. Eind 2004 bedroegen die laatste 1,098 miljard EUR. Momenteel kent het ratingbureau Standard & Poor’s Elia een rating A- toe, wat licht onder het marktgemiddelde van AA- ligt. Door de aanbreng van het nieuwe kapitaal kan die rating echter naar boven worden herzien.

Met een beurswaardering tussen 1,1 en 1,3 miljard EUR (minder dan Distrigas en Fluxys) zal Elia niet kunnen worden opgenomen in de BEL20. Het aandeel zal wel een plaatsje krijgen in de BelMid (waarschijnlijk vanaf oktober 2005) en zou zijn opwachting moeten maken in de index Euronext100 of Next150. Op basis van de hoogste prijs van de vork (26,5 EUR) zou Elia naar de beurs komen tegen ongeveer één keer de boekwaarde, een erg aanvaardbaar peil.

Opletten voor goudmijnaandelen ?

In Zuid-Afrika zijn zowat 100.000 werknemers uit de goudmijnen in staking gegaan. Ze eisen meer loon.

Het is de eerste staking in de Zuid- Afrikaanse goudmijnen sinds 1987.

Alle mijnen zijn getroffen. Van de zowat 130.000 mijnwerkers zijn er 80.000 tot 100.000 in staking. Volgens de sector zou de actie de goudindustrie 16 miljoen euro per dag kosten. Zuid-Afrika is de grootste goudproducent ter wereld. De werkgevers willen 5 procent loonsverhoging geven, de vakbonden vragen 8 tot 10 procent.

Unilever

Unilever lijkt op dit moment in goede doen.

Deze bespreking gevonden :

Met een koerswinst van 14,5% doet het aandeel het iets beter dan de markt in het algemeen. Deze “outperformance” kwam overigens de laatste dagen tot stand. De reactie op de cijfers verbaasde een aantal analisten. Immers de gepubliceerde cijfers waren lager dan waar de zogenaamde consensus vanuit ging.

Dit werd ten dele veroorzaakt door de afschrijving op Slimfast. Unilever moest dit wel omdat de resultaten van dit afslankmiddel niet bepaald goed zijn. Ondanks dat meer dan de helft van de bevolking in het Westen wil afvallen koopt men niet bewezen producten maar richt men zich op telkenmale andere dieet. Nu maakt Slimfast maar een beperkt deel uit van de omzet van Unilever dus veel meer problemen kunnen er niet meer uitkomen. De totale omzet groeide de het afgelopen kwartaal met 3,3%. Dat is niet echt spectaculair. Maar het voordeel is dat het marktaandeel van het bedrijf niet veel verder afneemt. En dat is een pluspunt.

Unilever zal moeizaam kunnen groeien in de Westerse markten. Dus het behouden van marktaandeel is al heel wat. De grote mogelijkheden voor Unilever liggen in de opkomende markten. Die maken nu al een derde gedeelte uit van omzet.

En de cijfers zijn uitstekend. De groei in Noord en Zuid Amerika was 5%. Dat kwam natuurlijk door groei in de Latijns-Amerikaanse landen. Een groei van 8% werd er behaald in de regio Azië en Afrika. Ook in India waren er volgens het bedrijf goede groeicijfers. In China werd Omo volop verkocht. Van de grote consumenten aandelen staat Unilever nog altijd op een koerswinst verhouding van 13,9. Richting 20 is een normalere verhouding voor dit aandeel.

Overnamegeruchten - Danone, Nokia...

Een impuls voor de beurskoersen kan de toegenomen overname activiteit zijn.

In Europa zijn er vele geruchten. Een van de opmerkelijkste was die begin juli van Danone. Volgens geruchten zou het Franse voedingconcern worden overgenomen door Pepsico. Maar of dat op korte termijn zal gebeuren valt te betwijfelen. Weliswaar past Danone voor een groot deel goed bij Pepsico maar het zal eerder een fusie moeten zijn dan een directe overname. Dit omdat de Fransen zoals bekend nogal gevoelig op dit soort overnames zullen reageren. Een tweede reden is dat Pepsico heeft aangekondigd geld terug te laten vloeien naar de Verenigde Staten. Dit is belastingtechnisch aantrekkelijk. Een grote overname in Europa past niet in dat beleid.

Maar dat er speculaties over overnames zullen blijven lijkt voor de hand te liggen.

Rentebeleid Amerikaanse Centrale Bank

Morgen vergadert de Amerikaanse Centrale Bank over het rentebeleid.

Een renteverhoging is mogelijk, gezien de groter dan verwachte stijging van het gemiddelde uurloon in de VS over de maand juli. Dat cijfer werd vrijdag bekend en wakkerde de inflatievrees aan, met een daling van de aandelenmarkten tot gevolg.

Dollar belangrijk voor Bel-20

De koers van de dollar, en de staat van de Amerikaanse economie beinvloeden in grote mate de winstcijfers van onze Belgische bedrijven.

Als voorbeeld : farmagroep UCB boekt 35 procent van zijn omzet in de VS (en 17 procent in Azië).

Dit komt uit de Tijd :

De bedrijven die genoteerd zijn op Euronext Brussel realiseerden in 2004 40 procent van hun gezamenlijke omzet buiten Europa. Het Amerikaanse continent is goed voor 30 procent van de totale omzet. Dat blijkt uit een onderzoek van de dataleverancier TijdBeursmedia. De verkopen in de VS en Azië verklaren voor een deel de goede prestatie van de Belgische aandelen.

TijdBeursmedia analyseerde de omzetcijfers van alle bedrijven op de continumarkt van Euronext Brussel. 51 bedrijven publiceerden in hun jaarverslag van 2004 een regionale omzetverdeling. Bankverzekeraars en holdings doen dat niet omdat dat in hun geval onmogelijk of irrelevant is.

De onderzochte bedrijven boekten in 2004 een totale omzet van 81 miljard euro, waarvan 32 miljard of 40 procent buiten Europa.

Het cijfer wordt positief beïnvloed door de hoge omzet van Delhaize en InBev in Amerika. De Amerikaanse ketens van Delhaize - Food Lion, Hannaford en Kash 'n' Karry - leveren 71 procent van de groepsomzet van Delhaize aan.

Cisco koopt Nokia ?

Cisco Systems Inc., een netwerk-producent, wil graag in de mobiele markt stappen.

De geruchten gaan dat een overname van een mobiele speler de meest waarschijnlijke stap is; en dat Nokia de meest waarschijnlijke overname-kandidaat is.

De marktwaarde van Cisco is ongeveer 123 miljard USD, de marktwaarde van Nokia ongeveer 71 miljard.

Geen van beide bedrijven reageerden vooralsnog op het gerucht.

Misschien is dit het moment om aandelen Nokia (speculatief) aan te kopen ?

Aandelenanalyse Google

De volgende analyse van het aandeel Google stond op beursbrief.be :

Google baat 's werelds meest gebruikte zoekrobot voor het Internet uit. Het
bedrijf afficheert naast de standaard zoekresultaten ook een aantal
"gesponsorde" links. Bedrijven die hun site in deze lijst zetten betalen
Google een vast bedrag per klik die Google-gebruikers uitvoeren op hun link
(nagenoeg 100% van de omzet).

In het laatste kwartaal werd de kaap van 1.4 miljard dollar bereikt (+11%
kwartaal op kwartaal), terwijl de omzet 9 kwartalen eerder slechts op 43
miljoen dollar uitkwam. De operationele marge schommelt rond 35%.
Google beschikt over een ijzersterk bedrijfsmodel, waarbij het aan haar
klanten een geïnteresseerde prospect aflevert voor een prijs van slechts
enkele eurocenten. Geen enkel ander medium laat toe om op zo'n productieve
manier aan klantenwerving te doen.

Te duur? Nu nog instappen? De volledige analyse kunt u lezen op
http://www.beursbrief.be/pdf/google_2005_nl.pdf of in bijlage.

Aandeel UCB

Ik zei het al verschillende keren : in aandelen beleggen doe je alleen met bedrijven die je vertrouwt, en waarvan je overtuigd bent dat je dat aandeel minstens tien jaar lang zou willen bijhouden.

Voor mij is UCB zo'n aandeel.

Deze week staat in Trends een interview met de voorzitter van UCB, Baron Georges Jacobs.

Deze uitspraak staaft mijn visie :

'Met ballonnen heb ik met de tuinmannen vanuit dit kantoor per walkietalkie de hoogte van de bomenrij getest zoals zij over tien jaar de lelijkheid van de hypermarkt zal verstoppen.'

Dit is een voorzitter die op lange termijn denkt, en niet opgejaagd wordt door kwartaalcijfers.

Renteverhoging door meer banen ?

Vandaag publiceerde het Amerikaanse ministerie van arbeid de werkgelegenheidscijfers. Vorige maand kwamen er in de VS 207.000 banen bij - dit is meer dan analisten verwacht hadden.

Dinsdag beslist de Fed over de rente. Die staat nu op 3,25 procent.

De banencijfers duiden op een betere staat van de Amerikaanse economie. Normaal gezien verwachten de analisten een verhoging van de rente tot 3,50. Die banencijfers doen echter de vrees opwakkeren dat er sterkere renteverhogingen zouden opduiken.

Einde van de resultatenperiode, verder stijgende olieprijzen, vrees voor hogere rente : ik denk dat we een kleine koerscorrectie tegemoet gaan, na de beursstijgingen van de voorbije maanden.

Beursintroductie : Baidu

Iedereen kent Google, de zoekmachine, die een succesvolle beursintroductie achter de rug heeft - en wiens aandeel nu richting de hemel neigt.

Iedereen spreekt ook over de Chinese markt, de groei daarvan, en hoe de toekomst daar zit.

Ok, combineer deze twee.

Baidu is een Chinees zoekmachine-bedrijf uit Beijing. Het is de marktleider voor search in een Chinese markt van 150 miljoen dollar (ter vergelijking : de wereldmarkt voor search is ongeveer 8 miljard dollar waard).

China is de tweede grootste internet-natie, met ongeveer honderd miljoen internet-gebruikers. Bovendien is die markt nog volop te ontwikkelen.

Je begrijpt dat Baidu een ernstige strategische waarde heeft voor de spelers in de zoekmachine-markt.

Nu komt Baidu naar de beurs - Google heeft al een minderheidsaandeel. De prijsvork waarbinnen het aandeel genoteerd zal worden ligt tussen 23 en 25 USD.

Vandaag zou het aandeel op Nasdaq moeten noteren. Ik hou zeker de evolutie in de gaten.

Meer nieuws op Reuters.

Rentewijziging 4/8

De Bank of England heeft de toonaangevende reporente verlaagd met 25 basispunten naar 4,50%. Het gaat om de eerste rentewijziging in Engeland sinds 5 augustus 2004, toen de rente verhoogd werd, en om de eerste verlaging sinds juli 2003. De Europese Centrale Bank (ECB) van haar kant liet de herfinancieringsrente ongewijzigd op 2%.

Mercedes rijders halen beste beleggings rendement

Gevonden op http://www.snsfundcoach.nl/ :

Rijders van Mercedes Benz behalen het beste rendement, gevolgd door bezitters van een Ford en een Peugeot. Bezitters van het Duitse merk blijken ook het meeste tijd te besteden aan beleggen.

Het zijn grappige, leuke en bijzondere resultaten die uit het onderzoek van SNS Fundcoach kwamen. We vroegen u (als klant of frequent bezoeker van onze website) in juli naar uw beleggingsgedrag, uw voorkeuren, uw houding ten opzichte van beleggingsfondsen, ervaring met beleggen en behaalde rendementen. In totaal deden maar liefst 3.495 mensen mee aan het onderzoek. De resultaten geven een bijzonder kijkje in uw keuken. U rijdt Ford? Dan mag u zich prijzen met een eervolle tweede prijs in het behalen van het meeste rendement. Bijzonder is wel dat Ford-rijders over het algemeen minder beleggingservaring hebben. Peugeot-rijders vinden we terug op de derde plaats.

Laagste rendement
Voor mensen met een Citroën zijn de rapen gaar. Zij behalen het laagste rendement. BMW-rijders zijn de meest risicovolle beleggers. Ze besteden na Mercedes-mensen wekelijks de meeste tijd aan beleggen. Echter, ze behalen een lager rendement. Audi en Volvo staan te boek als evenwichtige auto’s. Niet verwonderlijk is dan ook dat de bestuurders van die vehikels ook de meest evenwichtige beleggers zijn. Zij scoren gemiddeld wat betreft tijdbesteding, beleggingservaring en ze brengen een goede mix aan in hun beleggingsportefeuille. Beleggers besteden over het algemeen per week gemiddeld 90 minuten aan hun beleggingen. In 2004 besteedde de helft van de beleggers nog minder dan 60 minuten aan beleggen.

Tijdsbesteding
Mercedes- en BMW-bestuurders besteden de meeste tijd aan beleggen (123 minuten per week), gevolg door die van Toyota (106 minuten). Renault-rijders besteden de minste tijd aan beleggen. Peugeot- en Ford-rijders volgen daarna. De karaktereigenschappen die beleggers zichzelf toedichten blijken nauw aan te sluiten op het type auto dat ze besturen, wat het automerk wil uitstralen en hun eigen beleggingsgedrag. Zo vinden mensen met een Audi zichzelf vooral actief en vinden BMW-rijders zich ten opzichte van andere beleggers gevoelig en onvoorspelbaar. Mercedes-rijders vinden zichzelf avontuurlijk. Opel-rijders zeggen dat ze nuchtere mensen zijn. De Volvo-rijder vindt zichzelf vooral traditioneel.

Natuurlijke voorkeuren
Conclusie? De appel valt niet ver van de boom. Uw beleggingsgedrag hangt nauw samen met uw natuurlijke voorkeuren. Met een knipoog gesteld kun je aan een auto zien wat voor een soort belegger de bestuurder is. Wel aardig om te bedenken de volgende keer als u over de snelweg rijdt. De Mercedes-bestuurder mag zich het rijkst rekenen. Hij ziet zijn inspanningen in tijd beloont met een fraai beleggingsrendement. Hij mag met recht een topbelegger worden genoemd.