Aandeel Elia

Net zoals Electrabel mag Elia worden beschouwd als een ‘geïndexeerde obligatie’ en dus als een ‘aandeel voor de goede huisvader’. Volgens de statuten van Elia wordt 85% van de uitkeerbare winst aan de aandeelhouders gestort onder de vorm van dividenden. In de loop van het vorige boekjaar liep het brutodividend op tot 1,27 EUR per aandeel, wat in het midden van de prijsvork neerkomt op het aantrekkelijke rendement van 4,4% netto (met strips). Het dividend dat volgend jaar zal worden uitgekeerd zou gelijk moeten zijn aan dat van 2004. Door de uitgifte van nieuwe aandelen (synoniem van winstverwatering) zal Elia wel meer dan 90% van zijn winst moeten uitkeren.

De resultaten zouden zich relatief stabiel moeten ontwikkelen in de loop van de komende jaren. Elia zal immers actief zijn in een zeer gereglementeerde markt. De tarieven die mogen worden toegepast voor de transmissie moeten immers worden goedgekeurd door de CREG. De balansstructuur van de groep kan worden beschouwd als ‘relatief gezond’. De regulator beveelt immers een balans aan die voor maximaal 67% uit schulden mag bestaan, wat momenteel min of meer het geval is.

Door de beursgang zal Elia 150 miljoen EUR extra binnenkrijgen, wat uiteraard het gewicht van de eigen middelen zal versterken. Eind 2004 bedroegen die laatste 1,098 miljard EUR. Momenteel kent het ratingbureau Standard & Poor’s Elia een rating A- toe, wat licht onder het marktgemiddelde van AA- ligt. Door de aanbreng van het nieuwe kapitaal kan die rating echter naar boven worden herzien.

Met een beurswaardering tussen 1,1 en 1,3 miljard EUR (minder dan Distrigas en Fluxys) zal Elia niet kunnen worden opgenomen in de BEL20. Het aandeel zal wel een plaatsje krijgen in de BelMid (waarschijnlijk vanaf oktober 2005) en zou zijn opwachting moeten maken in de index Euronext100 of Next150. Op basis van de hoogste prijs van de vork (26,5 EUR) zou Elia naar de beurs komen tegen ongeveer één keer de boekwaarde, een erg aanvaardbaar peil.
Comments: Een reactie posten