Electrabel bedrijfsresultaat

De energieleverancier Electrabel heeft in het eerste halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 812 miljoen euro, een stijging met 18,4 procent tegenover de 686 miljoen in de eerste helft van 2004. Het gaat om een schatting, die door Electrabel werd gepubliceerd op zijn website.

Electrabel publiceert ook nog andere cijfers, die nog niet werden vermeld in het persbericht van 11 augustus.

Het resultaat uit gewone activiteiten wordt over de eerste helft van 2005 geraamd op 1,257 miljard euro, een stijging met 49,3 procent tegenover de 842 miljoen euro in de eerste helft van 2004. De stijging van 49,3 procent is vooral het gevolg van de meerwaarde op de beursintroductie van de netbeheerder Elia. Als de belangrijkste niet-recurrente elementen buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de groei van het resultaat uit gewone activiteiten 12 procent. De belangrijkste niet-recurrente elementen zijn de meerwaarde op de beursintroductie van Elia in 2005 en de meerwaarde op de verkoop van de aandelen Total in 2004.

Comments: Een reactie posten