Europese beurzen 15% hoger

'Je mag je als belegger niet blindstaren op de lage groei in Europa. De Europese bedrijven verkopen steeds meer buiten Europa. Hun gemiddelde groei ligt een stuk hoger dan het lage Europese cijfer', stelt Dominique Marchese, hoofd Institutional Asset Management bij de vermogensbeheerder Capital@Work. 'De Europese bedrijven slagen erin concurrentieel te blijven op de wereldmarkt. Dat verklaart waarom de beurzen het goed doen in Europa, terwijl hier nauwelijks groei te bespeuren valt,' zegt hij in een interview met De Tijd.

'De Europese economie groeit dit jaar naar verwachting met slechts 1,3 procent. Toch boekten de Europese beurzen sinds begin 2005 koerswinsten van 10 tot 15 procent. Dat komt omdat de Europese bedrijven een groot deel van hun omzet elders in de wereld realiseren. De bedrijven uit de Dow Jones Europe Stoxx 600 verkopen nog slechts 61 procent in Europa. Voor de bedrijven uit de DJ Euro Stoxx 50 tekent Europa niet eens meer voor de helft van hun omzet', rekent Dominique Marchese voor.

'De bedrijven uit de DJ Europe Stoxx 600 hebben te maken met een gemiddelde groei van 2,5 procent in hun afzetmarkten. Dat is bijna het dubbele van de Europese groei. Voor de DJ Euro Stoxx 600 ligt dat cijfer zelfs op 2,8 procent.'

Ziet u voor de Europese beurzen nog ruimte voor een verdere stijging?

Dominique Marchese: 'De waardering van de Europese aandelen is niet overdreven. De koersen houden rekening met een risicopremie van 6,5 procent. Dat is de extra vergoeding die de beleggers in aandelen eisen ter compensatie van het risico dat ze op de beurs lopen. Concreet is de risicopremie het verschil tussen het verwachte rendement op aandelen en de veilige rente op een 10-jarige staatsobligatie.'

'Met 6,5 procent ligt de risicopremie nu even hoog als bij het dieptepunt van de beurzen in maart 2003, en dat ondanks de stijging van de koersen van de aandelen. Enerzijds zijn de bedrijfswinsten snel gestegen. Anderzijds is de rente sterk gedaald. Als je aanneemt dat de risicopremie op 5 procent mag liggen, is er vandaag een stijgingspotentieel van 30 procent. Dat is natuurlijk enkel het geval als het huidige rentepeil gelijk blijft. Onze verwachting is dat de Europese beurzen de komende 12 maanden zo'n 15 procent hoger kunnen.'

Comments: Een reactie posten