Fortis

Net als de eerstekwartaalcijfers overtroffen de halfjaarcijfers van Fortis de verwachtingen. De bankverzekeraar boekte een winstgroei van 33% tot 1,64 euro per aandeel. Beide divisies presteerden beter dan verwacht.

De omzet van de bankactiviteiten, goed voor tweederde van de winst, steeg met 9%, onder meer dankzij hogere rente-inkomsten en hogere vergoedingen voor vermogensbeheer. Dankzij een strikte kostencontrole bleven de kosten, ondanks een stijging van de loonkost met 6%, stabiel. Samen met lagere voorzieningen voor slechte debiteuren en hogere tradinginkomsten leidde dit tot een winststijging van de bankdivisie met 37%.

We mogen dit percentage echter niet doortrekken naar het tweede halfjaar. De meerwaarden op de obligatieportefeuille en de winsten binnen de tradingafdeling zijn immers niet voor herhaling vatbaar in het tweede halfjaar. Bovendien lagen de voorzieningen voor probleemkredieten op een historisch laag niveau en ook dat is niet houdbaar. De bankverzekeraar boekt nu al 5 kwartalen na elkaar lage voorzieningen en voorlopig blijven de marktomstandigheden voor deze activiteit goed. Dit niveau kan op middellange termijn echter niet worden aangehouden. In het eerste halfjaar bedroegen de voorzieningen maar 4 basispunten van het risicogewogen actief, terwijl dit gemiddeld 25 basispunten is. Het risicogewogen actief omvat alle leningen toegestaan aan gezinnen en bedrijven.

Ook de verzekeringsactiviteiten boekten mooie halfjaarresultaten. De winst van deze divisie steeg met 21% tot 684 miljoen euro. Vooral de tak niet-leven presteerde sterk dankzij een goed technisch resultaat. Het technisch resultaat is het verschil tussen premie-inkomsten en uitgekeerde vergoedingen.

Op groepsniveau bevestigt Fortis de middellangetermijnstrategie. Dit betekent dat Fortis zich verder zal focussen op kostenbesparingen, waardoor de kostenbasis tegen volgend jaar met 100 mln. euro moet worden verlaagd. Verder plant Fortis een aantal strategische overnames, waardoor het tegen 2009 30% van de omzet buiten de Benelux wil realiseren. Het groeipotentieel ligt er een stuk hoger, want de thuismarkt is min of meer verzadigd. Vandaag realiseert Fortis maar 16% van de omzet buiten de Benelux. Beide initiatieven moeten de volgende jaren leiden tot een winststijging met gemiddeld 10%.Vrijdag werd het interimdividend van 0,39 euro (0,44 euro met vv-strip) geknipt. Dat dividend wordt wel pas op 15 september betaalbaar gesteld.

Advies:
We verhogen onze winstschatting voor dit jaar tot 2,5 euro per aandeel. In 2006 verwachten we, mede als gevolg van de hogere voorzieningen voor probleemkredieten, een winstdaling. Tegen een koers-winstverhouding van 9,2 voor dit jaar en met een nog steeds mooi dividendrendement van 3,4% (3,8% met vv-strip) blijft Fortis koopwaardig.

Comments: Een reactie posten