Hewlett-Packard

In tegenstelling tot enkele sectorgenoten zoals Dell, Gateway en Lexmark publiceerde Hewlett-Packard wel beter dan verwachte resultaten. Het bedrijf verhoogde ook de verwachtingen voor de rest van het boekjaar.

Beleggers reageerden bijgevolg enthousiast en stuurden het aandeel tot zijn hoogste peil sinds midden 2001. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar blijkbaar heeft de managementwissel sinds midden april al een positieve invloed op de bedrijfsvoering. Vermits de voormalige algemeen directeur, Carly Fiorina, er niet in slaagde om Hewlett-Packard na de fusie met Compaq op het goede spoor te brengen, werd zij vervangen door Mark Hurd, de voormalige topman van NCR Corp. Hij maakte de veranderingen van zijn voorgangster vrijwel onmiddellijk ongedaan en begon meteen met zijn eigen reorganisatie. De printerdivisie en de pc-divisie werden volledig van elkaar gescheiden, de verkoopsorganisatie werd volledig omgevormd en de overeenkomst met Apple, waarbij Hewlett-Packard de iPod onder eigen merknaam mocht verkopen, werd stopgezet. De grootste ingreep kwam echter vorige maand, toen hij bekendmaakte nog eens 14.500 banen te schrappen om zo jaarlijks 1,9 mrd.$ aan kosten te besparen. Tijdens de teleconferentie deelde hij mee dat de herstructurering momenteel volop aan de gang is en dat ze volgens plan verloopt. Doordat alle divisies hun verkopen zagen toenemen, steeg de omzet met 10% tot 20,8 mrd. $. Vooral de verkoop van pc's en bedrijfscomputers presteerde met een omzetstijging van respectievelijk 8 en 20% zeer sterk. Opmerkelijk was ook dat de winstmarge in de pc-afdeling nog nooit zo hoog was sinds de overname van Compaq in 2002. De dienstendivisie presteerde met een stijging van 10% iets minder dan verwacht. Door een uitzonderlijke belasting van 988 mln. $ op de repatriëring van 14,5 mrd. $ in het buitenland gerealiseerde winsten daalde de nettowinst tot 73 mln.$ of 0,03 $ p.a., tegenover 0,19 $ p.a. over dezelfde periode een jaar eerder. Exclusief bijzondere elementen kwam de winst echter uit op 0,36 $ per aandeel. Dit was maar liefst 5 dollarcent beter dan verwacht. Het is opmerkelijk dat Hewlett-Packard erin slaagde om zijn winstmarge te verbeteren, terwijl enkele sectorgenoten zoals Dell en Lexmark het voorbije kwartaal te kampen hadden met margedruk. Dat Hewlett-Packard een zekere voorraad aanhoudt, speelt nu in zijn voordeel omdat de prijsstijging van enkele computeronderdelen met enige vertraging wordt doorgerekend aan de klant. Bij Dell, dat geen voorraden aanhoudt, gebeurt dit direct. Voor dit kwartaal verwacht Hewlett-Packard een winst voor uitzonderlijke elementen van 0,44 à 0,47$ p.a. op een omzet van 22,4 à 22,8 mrd. $. Analisten rekenden maar op een winst van 0,43 $ p.a. op een omzet van 22,7 mrd. $. De herstructureringskosten zullen dit kwartaal wellicht zowat 0,22 $ p.a. bedragen.

Advies:

Als gevolg van de beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten verhogen we onze winstverwachting voor dit boekjaar met 7 dollarcent tot 1,56 $ p.a. Omwille van de goede gang van zaken en de aantrekkelijke waardering in vergelijking met enkele sectorgenoten, handhaven we ons koopadvies.

Comments: Een reactie posten