Nettowinst bankverzekeraar ING

Analisten verwachten dat bankverzekeraar ING morgen een nettowinst over het tweede kwartaal van 2005 zal rapporteren van EUR 1.486 miljoen. Dat zou een daling betekenen van 10,6% ten opzichte van de winst van EUR 1.663 miljoen die werd gerealiseerd in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De Betten Beursmedia News-consensus bestaat uit de taxaties van zes effectenhuizen, waarbij de verwachtingen uiteenlopen van EUR 1.250 miljoen tot EUR 1.561 miljoen. De meeste analisten gaan ervan uit dat de winst van het bankbedrijf is gestegen in het tweede kwartaal, terwijl de winst van het verzekeringsbedrijf naar verwachting is teruggelopen.

ING realiseerde over het tweede kwartaal van 2004 een nettowinst bij het bankbedrijf van EUR 587 miljoen. Voor belastingen en exclusief desinvesteringen werd hier een winst gerealiseerd van EUR 852 miljoen. Het verzekeringsbedrijf behaalde vorig jaar een nettowinst van EUR 1.076 miljoen over het tweede kwartaal. De winst voor belastingen en exclusief desinvesteringen kwam toen uit op EUR 1.136 miljoen.

Het concern heeft geen concrete verwachting uitgesproken voor het eerste halfjaar of voor heel 2005. 'Wij zien de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet, hoewel de marktomstandigheden recentelijk iets verslechterd zijn en daardoor een grotere uitdaging vormen', zo stelde bestuursvoorzitter Michel Tilmant van ING tijdens een toelichting op de eerstekwartaalcijfers in mei.

De kwartaalresultaten van ING zullen onder andere beinvloed zijn door de verkoop van Life of Georgia en de herstructurering van NBM Heller. Het laatste heeft uiteindelijk geleid tot een boekwinst van ongeveer EUR 40 miljoen voor ING, terwijl de verkoop van Life of Georgia aan Jackson National Life leidde tot een verlies na belastingen onder IFRS van EUR 40 miljoen.

Overigens zat in de operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf in het tweede kwartaal van 2004 een een bate van EUR 146 miljoen na belastingen (EUR 219 miljoen voor belastingen) uit de verkoop van de Australische joint venture voor schadeverzekeringen.

Er wordt opnieuw een verbetering van het resultaat verwacht van ING Direct, het internetspaarconcept van ING. Het onderdeel boekte over het tweede kwartaal van 2004 een winst voor belastingen van EUR 125 miljoen en de analisten rekenen nu gemiddeld op een winst van EUR 136 miljoen.

Drie effectenhuizen geven een verwachting voor het interim-dividend. Delta Lloyd en Rabo Securities gaan uit van een interimdividend van EUR 0,54, terwijl Merrill Lynch uitgaat van een uitkering van EUR 0,51. Een jaar eerder bedroeg het interim-dividend EUR 0,49, de helft van het totale dividend over 2003.
Comments: Een reactie posten