Systemat

Als gevolg van de aanhoudend zwakke productverkoop, vooral in Frankrijk, gaf
Systemat eind mei een winstwaarschuwing. De winstvooruitzichten voor het volledige jaar werden toen neerwaarts bijgesteld, namelijk van 3 mln. euro tot 1 mln. euro of 0,13 euro per aandeel. Twee weken geleden kondigde Systemat de verkoop aan van de Franse activiteiten, waardoor de rendabiliteit van de groep vanaf 2006 een stuk hoger zal liggen. Over de eerste 6 maanden droegen de Franse activiteiten, goed voor een omzet van 29 mln. euro, immers voor 2,3 mln. euro negatief bij tot de resultaten. De Franse dochters werden verkocht aan het management, maar financiële details werden niet vrijgegeven. Vanaf 1 juli zullen ze niet meer in de resultaten worden opgenomen. Systemat was sinds de overname van Mediatec in 1999 en Sofim in 2000 actief op de Franse markt. Zonder succes echter, want sinds 1999 droegen deze bedrijven slechts één keer tot de winst bij. Systemat wou destijds een Europees netwerk creëren voor internationale klanten. Systemat ziet nu volledig af van deze ambitieuze doelstelling. Ook de gesprekken om de Portugese activiteiten van de hand te doen, staan trouwens al ver. De Portugese dochter was het voorbije jaar goed voor ongeveer 6% van de groepsomzet. Voortaan ligt de focus dus weer volledig op België en Luxemburg, waar de groep een sterkere marktpositie heeft op de KMO-markt. Deze landen zijn ook het meest winstgevend. We zijn er trouwens van overtuigd dat Systemat op termijn de rendabiliteit verder kan verhogen door zich nog meer te focussen op diensten en door het besparingsplan Focus2006. Met dit plan worden alle operationele kosten onder de loep genomen. Hoeveel Systemat wil besparen, is echter nog niet duidelijk.

Na de zeer moeilijke periode 2002 -2004 wordt dit jaar opnieuw een overgangsjaar. Systemat had de voorbije jaren te lijden onder het directe verkoopmodel van Dell en de stopzetting van de samenwerking met Hewlett-Packard. In september zouden we in principe een uitspraak mogen verwachten over de rechtszaak van Systemat tegen HP. De maatregelen die Systemat nu neemt, zullen vanaf 2006 hun vruchten beginnen afwerpen. Bovendien is Systemat zo goed als schuldenvrij met een schuldgraad van maar 10%. We gaan er dan ook van uit dat Systemat in de volgende maanden zal doorgaan met de inkoop van eigen aandelen. Over de eerste 4 maanden kocht de IT-dienstverlener al 120.000 eigen aandelen of 1,6% van het totaal aantal aandelen in. De boekwaarde van Systemat bedraagt 6,9 euro per aandeel. De latente meerwaarde op de gebouwen zou bovendien 2 euro per aandeel bedragen. Met een vrije cashflow van ongeveer 4 mln. euro of 0,53 euro per aandeel verwachten we dat Systemat volgend jaar opnieuw een dividend kan uitkeren. De herstructureringen zullen volgend jaar achter de rug liggen.

De turnaround zal volgend jaar geslaagd zijn, waardoor we geen enkele reden zien waarom Systemat beneden de boekwaarde zou moeten noteren. We houden geen rekening met de eventuele meerwaarden op de gebouwen en plaatsen een koersdoel van 7 euro voorop.

Comments: Een reactie posten