Umicore

De producent van hoogwaardige materialen Umicore trekt voor de tweede keer dit jaar de verwachtingen op. Eerder ging Umicore uit van een recurrente bedrijfswinst van 205 à 215 mln. euro. Nu gaat het bedrijf uit van een bedrijfswinst van 215 à 235 mln. euro dankzij een beter dan verwacht eerste halfjaar.

In dat eerste halfjaar werden de resultaten van de ondertussen afgesplitste koperdivisie Cumerio nog voor 4 maanden geconsolideerd. Onze aandacht gaat vooral uit naar de recurrente bedrijfswinst, die geen rekening houdt met Cumerio en een uitzonderlijke herstructureringslast ten bedrage van 39,8 mln. euro. Deze uitzonderlijke kost is een gevolg van de beslissing om de zinkraffinagecapaciteit in Frankrijk te verminderen. Deze recurrente bedrijfswinst daalde over de eerste 6 maanden wel met 20% tot 127,7 mln. euro, maar analisten gingen gemiddeld slechts uit van 112 mln. euro. De daling van de bedrijfswinst is te wijten aan een aantal factoren. Allereerst is er nog steeds de aanhoudende zwakke vraag naar herlaadbare batterijen, wat zich ook al in het tweede semester van vorig jaar liet voelen. Umicore verwacht een geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Ook de evolutie van de primaire of niet-herlaadbare batterijen en de elektronische poeders was over de eerste 6 maanden teleurstellend. De bedrijfswinst van de afdeling 'nieuwe materialen' halveerde dan ook bijna. Een tweede reden voor de winstdaling vinden we in de zinkafdeling. De bedrijfswinst van de zinkdivisie daalde namelijk met 60% tot 16,9 mln. euro. Dit was onder meer te wijten aan de lagere indekking, de lagere verwerkingslonen, de 11%-lagere zinkproductie en de lagere dollar. Vorig jaar was Umicore ingedekt tegen 0,91 $ per euro. Voor dit jaar is dat voor de helft tegen een koers van 1,08 $ per euro. Een zwakkere dollar is nefast voor Umicore.

Maar er zijn ook positieve elementen. De twee afdelingen die positief verrasten over de eerste 6 maanden, zijn de edelmetaalproducten en edelmetaaldiensten. Bij de edelmetaalproducten presteren de autokatalysatoren nog altijd sterk. Samen met de sterke verkoop van speciale platinamaterialen, die vooral toepassing vinden in de LCD-glassector, steeg de bedrijfswinst van de edelmetaalproducten met 4,2% tot 71,6 mln. euro. De grootste verrassing kwam van de afdeling 'edelmetaaldiensten'. De bedrijfswinst van deze divisie verdubbelde bijna tot 28,9 mln. euro. De aanvoer van elektronicaschroot en oude petrochemische katalysatoren, maar ook de vraag naar bepaalde speciale metalen bleven op een hoog peil. De verwerkingslonen waren dan ook aantrekkelijk.

Dit alles leidde tot een 25%-lagere courante winst per aandeel van 3,35 euro.

Advies:

De opwaartse winstbijstelling voor het volledige jaar is te danken aan een beter dan verwacht eerste halfjaar. De budgetten voor het tweede halfjaar blijven zo goed als onveranderd. We verhogen dan ook onze winstschatting voor het volledige jaar tot 5,4 euro per aandeel. Tegen een koers-winstverhouding van 14,3 vinden we Umicore correct gewaardeerd. Het aandeel is te behouden.

Comments: Een reactie posten