Aandelenadvies Novell

Novell, een toonaangevende leverancier van informatieoplossingen voor beveiligd identiteitsbeheer, webtoepassingen en netwerkdiensten voor verscheidene platformen, publiceerde gemengde resultaten over zijn fiscaal derde kwartaal.

Een toename van de verkoop van het besturingssysteem Linux was niet voldoende om de dalende verkoop van het netwerkbesturingssysteem Netware op te vangen. De totale omzet daalde dan ook met 0,3% tot 290 mln. $. Door het onder controle houden van de operationele kosten stabiliseerde de winst wel op 0,03$ p.a. Analisten rekenden gemiddeld op een winst van 0,02 $ p.a. op een omzet van 301 mln. $. Om de dalende verkoop van het besturingssysteem Netware op te vangen, is Novell zich volop aan het omvormen tot een verkoper van Linux-gerelateerde producten en diensten. Het voorbije kwartaal daalde de verkoop van Netware immers opnieuw met 7,7% tot 67 mln. $. Het was wel voor het eerst in vijf kwartalen dat de daling minder dan 10% bedroeg. Novell profiteert momenteel van de lancering van Open Enterprise Server (OES) in maart. Dit systeem, dat Netware combineert met SUSE Linux Enterprise Server, realiseerde het voorbije kwartaal al een omzet van 31 mln. $, goed voor bijna de helft van de totale verkoop van Netware. Hoewel er 28.000 nieuwe licenties voor SUSE Linux werden verkocht, stabiliseerde de omzet kwartaal op kwartaal op 8 mln. $. Mede door de overnames van Salmon, een Brits consultancybedrijf met een kwartaalomzet van 5 mln. $, steeg de omzet uit diensten met 22% tot 46 mln. $ of 42,4% van de totale omzet. De komende kwartalen zal de omzet wellicht nog verder onder druk staan. Herstructureringsmaatregelen zouden echter tot een beperkte winstgroei moeten leiden. Vorige maand nog kondigde Novell aan het personeelsbestand in Europa met zowat 120 à 150 werknemers te zullen verminderen om de kosten op kwartaalbasis met circa 3 à 4 mln. $ te verminderen. Ondanks de zwakke omzetevolutie denken we wel dat de winst zal toenemen van 0,09 $ p.a. dit boekjaar tot 0,15 $ p.a. volgend boekjaar.

Advies:

Op basis van de koers-winstverhouding is Novell zeker geen koopje te noemen. Toch denken we dat Novell de meest aangewezen belegging is voor wie wil profiteren van het succes van Linux. Het bedrijf beschikt immers over een enorm klantenbestand en kan steeds terugvallen op een kaspositie van 1,66 mrd. $ of 4,31 $ p.a. Beleggers die enig risico niet schuwen, mogen tegen de huidige koers dan ook een beperkte positie innemen.

Comments: Een reactie posten