Arkimedes

Sterk groeiende ondernemingen zijn de motor van innovatie, tewerkstelling, en levenskwaliteit. Daarom wordt, onder impuls van de Vlaamse regering en met goedkeuring van Europa, voor die groep van ondernemingen meer risicokapitaal vrijgemaakt.

Dat gebeurt onder de naam "ARKimedes". ARK staat voor Activering van Risicokapitaal.

ARKimedes wil het aanbod van risicokapitaal verdubbelen door professionele investeringsfondsen tot 1 euro extra aan te bieden voor elke euro die zij investeren in een Vlaamse KMO.

De investeringsmiddelen van ARKimedes zullen worden opgehaald bij het publiek. Tussen 15 september en 5 oktober 2005 kunnen particulieren beleggen in aandelen of obligaties van het ARKimedes-Fonds. De totale emissie zal minimum 75 miljoen EUR en maximum 110 miljoen EUR bedragen.

Comments: Een reactie posten