Beleggen in water

De marktvraag is in vijftig jaar verdrievoudigd en groeit dubbel zo snel als de wereldbevolking. En toch is water bij beleggers niet erg populair. Ten onrechte, vindt KBC, dat als enige in België een specifiek waterfonds op de markt heeft gebracht. De afgelopen 12 maanden haalde het een return van 34 procent.

SINDS kort is water een hot item in de beleggerswereld'', zegt Jens Peers, de beheerder van het KBC Eco Fund Water. ,,Net als alternatieve energie komt het steeds meer in de schijnwerpers te staan. Water is een schaars goed en zal in de toekomst nog schaarser worden.''

Peers is een van de weinige fondsbeheerders die zich volledig heeft toegelegd op de watermarkt. In België zijn er geen andere waterfondsen op de markt, en zelfs in Europa zijn ze schaars. De belangrijkste concurrenten zijn een gespecialiseerd fonds van de Zwitserse bank Pictet en eentje van de Zwitserse vermogensbeheerder Sustainable Asset Management (SAM). Met respectievelijk 670 miljoen euro en 170 miljoen euro zijn die fondsen wel een stuk omvangrijker dan dat van KBC, dat 13 miljoen euro groot is. Maar het KBC-fonds is van de drie wel het best presterende. De afgelopen drie jaar lag de return van KBC Eco Fund Water 22 procent hoger dan dat van Pictet en 13 procent hoger dan dat van SAM.

,,Water is een groeisector'', zegt Peers, die de jaarlijkse omzet- en winstgroei in de sector op 8 tot 10 procent raamt. Een van de belangrijkste drijfveren van die groei is de verouderde infrastructuur in veel westerse landen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn de leidingen gemiddeld vijftig tot honderd jaar oud en is er sprake van zware onderinvesteringen. In het huidige investeringstempo zou het negenhonderd jaar duren voordat het hele leidingnet up-to-date zou zijn, verduidelijkt Peers. Ook in Europa moet er veel geïnvesteerd worden in het leidingnet. Om die reden heeft de Britse waterregulator vorig jaar de watermaatschappijen toestemming gegeven de prijs in vijf jaar tijd met 18 procent te verhogen.

Maar ook de ontwikkelingslanden zijn een belangrijke groeipool. De bevolkingsgroei en het stijgende welvaartspeil doen er de waterconsumptie snel stijgen. In het Westen wordt per hoofd van de bevolking tienmaal meer water verbruikt dan in de ontwikkelingslanden. Vooral in Azië dreigt een grote discrepantie tussen het aantal bewoners en het beschikbare water. Volgens de Chinese regering hebben vierhonderd steden een ontoereikende voorziening. Gevreesd wordt dat een tekort aan water de economische groei zal afremmen. Mogelijk moet er in de toekomst water van elders worden aangevoerd - het is dus niet denkbeeldig dat drinkwater een exportproduct wordt.

Toch heeft een belegger die bij de lancering in 2000 in het fonds stapte, er nog weinig plezier aan gehad. In de eerste jaren halveerde de inventariswaarde bijna als gevolg van de algemene beursmalaise. Maar sinds 2003 gaat het de goede kant op. Over de hele looptijd heeft het fonds zo'n 30 procent beter gepresteerd dan de MSCI World-index.

Dat waterbedrijven de laatste jaren goed presteren, is mede te danken aan een consolidatietrend. Grote spelers nemen veelbelovende nichebedrijven over, vaak met flinke premies. ,,Bedrijven als General Electric, Siemens of ITT willen een totaalproduct kunnen aanbieden aan de nutsbedrijven en nemen daarom gespecialiseerde ondernemingen over'', legt Peers uit. Zo heeft het KBC-fonds mee kunnen profiteren van de overname van Ionics, dat een bepaald type ontziltingsmembranen maakt dat goed in de markt ligt. General Electric had er een premie van 48 procent voor over. Ook bij de overname van Cuno (waterzuivering) door 3M en Trojan Technologies (waterbehandeling met ultraviolet licht) door Danaher werden flinke premies op tafel gelegd. Andere nichebedrijven worden daardoor beschouwd als interessante overnamedoelwitten. Vooral de ontziltingssector wordt als veelbelovend aangezien.

Het KBC Eco Fund Water heeft nogal wat van die nichespelers in zijn portefeuille. Slechts de helft van het vermogen is belegd in klassieke nutsbedrijven als Suez, Severn Trent, Veolia Environnement of Aguas de Barcelona. De andere helft is belegd in bedrijven die zich bezighouden met deelcomponenten van waterbehandeling en -distributie, zoals filtratie, engineering, consulting of milieucontrole. Een sector waar Peers niet in belegt, is die van het gebottelde water. ,,Het is moeilijk om beursgenoteerde bedrijven te vinden die zich specifiek op die activiteit toeleggen en toch aan onze criteria voldoen'', zegt hij. De concurrenten van Pictet en SAM hebben voedingsbedrijven als Nestlé of Danone in hun portefeuille die veel gebotteld water op de markt brengen. Maar omdat die bedrijven niet uitsluitend met water bezig zijn, doet KBC dat niet.
Comments: Een reactie posten