Beleggingsfondsen met absolute return

Diverse fondsbeheerders stappen af van beleggingsfondsen die beter willen doen dan een referentie-index. Ze ontwikkelen 'absolute return'- of 'total return'-fondsen, beleggingsfondsen voor particuliere beleggers die een positief rendement nastreven, ongeacht de evolutie op de financiële markten. Wat moet u daar als belegger over weten? De Tijd zet de vragen op een rijtje.

Het zal u niet ontgaan zijn. In de reclamecampagnes van financiële instellingen voor hun beleggingsfondsen zijn de termen absolute return en total return tegenwoordig omnipresent. Over de klassieke fondsen die beter willen doen dan de Bel20 of de Eurostoxx50 wordt met geen woord meer gerept.

Waarom stappen financiële instellingen af van fondsen met een referentie-index?
Ze verwijzen naar de naweeën van de zware beurscrisis tussen maart 2000 en maart 2003. Wie toen investeerde in een aandelenfonds dat strikt een beursindex volgde, incasseerde zware verliezen. Maar ook actieve beheerders die relatief goed presteerden, kregen de wind van voren. De belegger had alleen oog voor de verliezen van zijn fonds. Dat zijn beheerder beduidend beter had gedaan dan de aandelenindex en bijvoorbeeld slechts 30 in plaats van 50 procent had verloren, kon de verontwaardigde belegger niet bedaren. Hij was in de gouden jaren 90 slapend rijk geworden op de beurs en zag al zijn winst als sneeuw voor de zon smelten.

Daarom streven steeds meer fondsbeheerders vandaag een positief rendement na voor hun klanten, ongeacht de evolutie van de financiële markten. Ze spreken van fondsen met een absolute of total return.

Comments: Een reactie posten