Distrigas

De aardgasleverancier Distrigas heeft in de eerste helft van 2005 een nettowinst, deel van de groep, gerealiseerd van 70,98 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar tekende Distrigas nog een naar de IFRS-boekhoudregels herwerkte winst van 84,78 miljoen euro. De nettowinst is lager dan verwacht. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een nettowinst van 97,4 miljoen euro.

Distrigas haalde een bedrijfswinst in de eerste helft van 2005 van 147,59 miljoen euro tegenover 129,76 miljoen euro in de eerste helft van 2004 (volgens de IFRS-boekhoudregels). De stijging is deels te danken aan eenmalige opbrengsten in het kader van Distrigas' risicodekkingsbeleid op de grondstoffenmarkt. Maar zonder deze factoren daalden de bedrijfsmarges. Distrigas schrijft dit toe aan de hogere concurrentiedruk en aan minder gunstige marktvoorwaarden voor de arbitrageactiviteit.

Comments: Een reactie posten