Electrabel

De Belgische gemeenten willen volledig uit Electrabel stappen wanneer het overgenomen wordt door zijn Franse moederbedrijf Suez. Op dit moment hebben ze nog een kleine 5 procent van het Belgische energiebedrijf in handen. Ze zouden die aandelen kunnen omzetten in nieuwe aandelen in Suez, wanneer dat bedrijf Electrabel helemaal opslorpt, maar ze kiezen ervoor geen aandeelhouder te worden in het Frans-Belgische fusieconcern.

De gemeenten willen het geld van de verkoop van de Electrabelaandelen investeren in een groter belang in de distributienetbeheerders, de gemeentelijke bedrijfjes die het merendeel van de laagspanningsnetten voor elektriciteit uitbaten in ons land. Ze denken aan een belang van 75 procent.

De gemeenten willen daarnaast ook een hoger belang in Elia en Fluxys, de beheerders van de hoogspannings- en aardgasnetten in ons land. “Op die manier kan het wegvallen van de dividenden uit de Electrabel-aandelen op termijn gecompenseerd worden door vaste inkomsten uit het transport en de distributie van energie”, zegt Jos Ansoms van Intermixt, de koepel van de gemengde intercommunales van de gemeenten.

Intermixt zegt wel dat het nog wacht op het advies van de federale regering en de gewesten voor het definitief zal beslissen om zijn Electrabel-aandelen al dan niet van de hand te doen. Premier Verhofstadt vergaderde eerder deze week over het dossier met vertegenwoordigers van de gewesten en de politieke partijen. De werkgroep kwam nog niet tot een besluit, maar zal binnenkort de gemeenten adviseren om ofwel helemaal uit Suez en Electrabel te stappen, ofwel om de aandelen Electrabel toch maar in aandelen Suez om te zetten.

Met het gemeenschappelijke standpunt van Intermixt komt meteen een einde aan de verdeeldheid van de gemeenten over de verkoop van de Electrabel-aandelen. De Waalse gemeenten waren eerder geneigd om die om te zetten in Suezaandelen.

“Maar het huidige standpunt geldt voor zowel de Vlaamse, de Brusselse als de Waalse gemeenten”, zegt Ansoms.

Comments: Een reactie posten