Inschrijven op Arkimedes

Openbaar bod tot inschrijving op Aandelen, Obligaties en Units ten belope van een bedrag van minimaal 75 000 000 euro en maximaal 110 000 000 euro.

De ARKimedes-regeling is een investeringsprogramma van de Vlaamse regering met als doel het aanbod van risicokapitaal voor Vlaamse KMO’s te verhogen. ARKimedes-Fonds wil aan bestaande en nieuwe beloftevolle ondernemers in Vlaanderen de kans te geven om het nodige risicokapitaal op te halen voor de realisatie van hun ondernemingsplan. Daarbij richt ARKimedes zich zowel naar ondernemers in een opstartende fase als naar bestaande ondernemingen met een expansief bedrijfsconcept met aandacht voor innovatie.

Door aandeelhouder en/of obligatiehouder te worden van het ARKimedes-Fonds krijgt de investeerder uitzicht op een marktconform rendement. Daarnaast draagt de investeerder bij tot het versterken van het economisch draagvlak in Vlaanderen en investeert zo in de toekomst van Vlaanderen.
Aandeelhouders kunnen genieten van een belastingkrediet van 35% berekend op het intekeningsbedrag (met een maximum intekeningsbedrag van 2 500 EUR), en dit gespreid inbrengbaar over de eerste vier jaar na intekening (8,75% per jaar).
Aandeelhouders kunnen genieten van een kapitaalbescherming via een Gewestwaarborg van 90% op het intekeningsbedrag.
Obligatiehouders genieten een kapitaalbescherming via een Gewestwaarborg van 100% op de hoofdsom.
Comments: Een reactie posten