Arinso

Net als over het eerste kwartaal waren de tweedekwartaalcijfers van Arinso
opnieuw beter dan verwacht. De courante nettowinst steeg met 53% tot 0,19 euro p.a., terwijl analisten maar op 0,16 euro p.a. rekenden. Het mooie resultaat is te danken aan de hogere omzet en de verbetering van het financiële resultaat. De omzet steeg met 19% tot 42,9 mln. euro. De groei was het sterkst in de - weliswaar kleinere - consultancyafdeling en in de uitbestedingsdivisie. Deze laatste divisie is nu al goed voor 31% van de omzet en zou binnen twee jaar ongeveer de helft van de omzet moeten uitmaken. Negatief puntje is dat de bedrijfsmarge over het tweede kwartaal met 7,9% nipt onder de doelstelling voor heel het jaar van 8% uitkwam. De investeringen wegen momenteel immers op de marges. Niettemin bereiken enkele grote contracten, die in 2003 werden afgesloten, stilaan het einde van de investeringsfase. Hierdoor zouden de marges op deze contracten moeten verbeteren. Bovendien kan Arinso bij elk nieuw contract profiteren van schaalvoordelen. Arinso gaat er dan ook van uit dat de marges op termijn opnieuw boven de 10% zouden moeten uitstijgen.


Voor dit jaar bevestigde Arinso de doelstellingen van een omzetgroei van meer dan 10% bij een bedrijfsmarge van 8%. Bijgevolg behouden we onze winstschatting voor heel het jaar op 0,75 euro p.a. In 2006 verwacht de groep dat ook de vraag naar integratieactiviteiten, nu nog goed voor 64% van de omzet, opnieuw zal aantrekken. Ondertussen zal de trend naar uitbesteding aanhouden. Het nieuwe product EuHReka slaat goed aan bij klanten. Met dit nieuwe product kunnen (middel)grote bedrijven met 3.000 à 25.000 werknemers een pan-Europees personeelssysteem uitwerken. Nu werken deze bedrijven meestal per land. De schaalvoordelen in de divisie 'uitbesteding' en de hogere bezetting in de divisie 'integratie' zouden tot hogere marges moeten leiden. Indien we ervan uitgaan dat de omzet in 2007 boven de 200 mln. euro zal uitkomen en de marges inderdaad opnieuw herstellen tot 10%, is een winst van 1 euro p.a. zeker haalbaar. Op termijn kan de koers ons inziens dan ook makkelijk richting 15 euro evolueren. Tot slot vermelden we nog dat Arinso, met een nettokaspositie van 3,65 euro p.a., over een uitermate gezonde balans beschikt. Dit is een belangrijk pluspunt bij het afsluiten van langetermijncontracten. Het is ook niet uitgesloten dat de overtollige geldmiddelen vroeg of laat zullen worden aangewend om eigen aandelen in te kopen. Bovendien zou de gezonde balans overnemers kunnen aantrekken.


De vooruitzichten voor Arinso zijn goed. Voor dit jaar behoudt de groep haar verwachtingen en voor volgend jaar rekenen we op een winst van 0,81 euro p.a. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 15,5 voor volgend jaar - maar 11 als we de nettokaspositie van de koers aftrekken - is


Arinso nog koopwaardig.

Comments: Een reactie posten