Heffing beleggingsfondsen

De telefoons in de bankkantoren staan roodgloeiend.

Spaarders overstelpen hun bankier met vragen over de heffing op beleggingsfondsen en levensverzekeringen die de regering heeft aangekondigd. Maar de banken kunnen hen niet helpen.

“Wij weten van niets”, zucht Peter De Proft van Fortis Investments, voorzitter van de Belgische vereniging van vermogensbeheerders Beama. “Wij hebben van de regering geen teksten gekregen.

Niet alleen bij de particulieren, ook in professionele kringen rijzen er heel wat vragen.”

De regering is van plan om op 1 januari een roerende voorheffing van 15 procent te heffen op beveks, beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal, met minstens 40 procent obligaties.

Daarnaast komt er een heffing van 1,1 procent op de premies die beleggers betalen als ze een levensverzekering kopen. Het gaat zowel om levensverzekeringen met vast rendement (Tak 21) als om levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan de beurs (Tak 23).

Veel gewone spaarders zijn ongerust over het rendement van hun beleggingsfonds. Fondsen zijn erg courant in ons land. De Belgische gezinnen hebben gemiddeld een zesde van hun financieel vermogen in fondsen zitten. Dat is bijna evenveel als wat op spaarboekjes staat. De Proft: “Het is heel vervelend dat wij de klanten niet beter kunnen helpen.” De bankiers weten bijvoorbeeld niet of de nieuwe heffing alleen van toepassing is op nieuwe contracten of ook op lopende contracten. De Proft: “Dat weten wij nog niet. Wij zouden het ook graag van de minister horen.” Stef Leunens van bankverzekeraar KBC: “Dat moet nog allemaal uitgekristalliseerd worden. Zowel nieuwe als oude emissies? Met terugwerkende kracht of niet? Geldt de belasting ook op de al opgebouwde rente?

Daar is geen duidelijkheid over.”

Zelfs het kabinet van minister van Financiën Didier Reynders (MR) geeft geen uitsluitsel. “Dat zijn belangrijke detailvragen, waarvoor de antwoorden nog worden uitgewerkt”, klinkt het daar.

De vermogensbeheerders wisten dat minister Reynders een en ander aan het bekokstoven was, maar verslikten zich in hun koffie toen zij de maatregelen hoorden.

“De regering heeft ons niet geraadpleegd”, zegt De Proft.

Ook de verzekeraarsunie Assuralia voelt zich koud gepakt.

Assuralia laat tussen de regels doorschemeren dat levensverzekeringen duurder zullen worden.

“Hoe je het ook draait, de nieuwe heffing op levensverzekeringen zal een impact hebben op zowel de consument als de verzekeringsmaatschappij”, zegt woordvoerder Wauthier Robyns. De taks zal waarschijnlijk geheven worden op zowel nieuwe als op lopende verzekeringscontracten.

“Al heeft de regering ons dat niet officieel gemeld”, zegt Robyns.

“Wij leiden dat af uit eigen berekeningen op basis van de opbrengsten die de regering in de begroting heeft ingeschreven.”

De Proft en Leunens raden de beleggers aan om kalm te blijven en geduldig te wachten op meer informatie. Maar de Antwerpse belangenvereniging Spaarverlies roept op tot protest. Zij start met een petitie “om deze diefstal ten nadele van de kleine en middelgrote spaarder te stoppen”.

Comments: Een reactie posten