Quest for Growth

De intrinsieke waarde van de privak Quest for Growth profiteerde de jongste weken voluit van de verdere koersstijging van een aantal Belgische technologiewaarden. De twee belangrijkste posities in de beursgenoteerde portefeuille zijn immers EVS en Option. Beide aandelen veerden sinds begin september respectievelijk met 23% en 14% op. Ze vertegenwoordigen ongeveer 11% van de portefeuille van Quest for Growth. In de voorbije maanden nam Quest for Growth al gedeeltelijk winst op deze aandelen.

De volgende weken staan in het teken van het ophalen van nieuw kapitaal. De warrants (0,21 euro, Brussel), die in 2002 werden uitgegeven, komen immers op de vervaldag. Gisteren startte de uitoefenperiode en die loopt nog tot 20 oktober. Per warrant in bezit kan u een aandeel van Quest For Growth kopen tegen 8 euro. Quest hoopt met de nieuwe kapitaalronde 43 mln. euro op te halen. Bij volledige uitoefening van de warrants zou de marktkapitalisatie bijna verdubbelen. Dit komt ook de liquiditeit of verhandelbaarheid van het aandeel ten goede.

Midden september werd al beslist de overgedragen verliezen aan te zuiveren. Het huidige boekjaar wordt ook verkort en loopt van 30 juni tot 31 december. Hiermee ligt de weg open voor een nieuwe dividenduitkering in de loop van 2006. Een privak is immers verplicht 90% van de winst over het boekjaar uit te keren aan de aandeelhouders. De aandeelhouders krijgen ook vrijstelling van roerende voorheffing op het gedeelte van de winst dat afkomstig is uit meerwaarden. Aangezien de portefeuille van Quest bijna volledig is samengesteld uit (bio)technologieaandelen zijn de dividenden eerder klein. Zo kan het dividend vrijwel volledig belastingvrij worden geïnd.

De uitoefening van de warrants zou ook mooi meegenomen zijn voor het management. Nu ontvangt het management ieder jaar 0,25 euro per aandeel Quest For Growth. Op de huidige intrinsieke waarde betekent dit een jaarlijkse beheerskost van 2%. De meeste gewone fondsen rekenen 1 tot 1,5% kosten aan. We mogen er stilaan van uitgaan dat het management ook zijn vergoeding zal optrekken.

Advies:

Na de vervaldatum worden de warrants aan de hoogste bieder verkocht. De opbrengst wordt dan uitgekeerd. Indien uw belang in Quest for Growth nog niet te hoog is, raden we aan om uw rechten uit te oefenen. Na de uitoefening van alle warrants zou de intrinsieke waarde wel terugvallen tot 10,4 euro per aandeel. De huidige onderwaardering van 19,2% lijkt dan wat hoog. Zeker indien opnieuw aangeknoopt wordt met dividendbeleid. Een koers van 9 euro ligt ons inziens in het verschiet. De hoge beheersvergoeding voor het management blijft wel een doorn in het oog.

Comments: Een reactie posten