Solvay- medicijn Duodopa nu verkrijgbaar in 28 landen

Het Belgische farma- en chemieconcern Solvay heeft in nog eens 13 Europese landen toestemming gekregen om Duodopa, een geneesmiddel voor de behandeling van Parkinson, op de markt te brengen. Duodopa was al in 15 Europese landen goedgekeurd en is nu dus in 28 Europese landen verkrijgbaar. Dat meldt Solvay in een persbericht.

De goedkeuringsprocedure verliep sneller dan normaal, omdat zowel EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) als het Europees Comité bij de reguleringsautoriteiten in de diverse landen hadden aangedrongen op de goedkeuring, vanwege Duodopa's statuut van 'orphan drug'. Dit betekent dat het middel wordt gebruikt bij een erge toestand van een groep patienten voor wie er geen alternatieve behandeling is.

Met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wordt momenteel overleg gepleegd. Verwacht wordt dat de klinische testen in 2006 kunnen starten, om in 2007 dan de toestemming te krijgen om Duodopa te lanceren.

Duodopa wordt rechtstreeks, via een mobiele pomp, in het darmstelsel toegediend en verschaft patienten bij wie de ziekte van Parkinson ver is gevorderd, een veel betere mobiliteit, zodat ze een normaler leven kunnen leiden.

Bron: Tijdnet

Comments: Een reactie posten