Umicore

Het aandeel van het Belgische edelemetalenbedrijf Umicore heeft voor het eerst in zijn geschiedenis de kaap van 100 genomen euro. Umicore heeft een mooie rit achter de rug. Begin dit jaar noteerde het aandeel nog op 60 euro, begin 2004 op ongeveer 45 euro. Umicore ontpopte zich de voorbije jaren als een specialist in edele metalen en wordt daarvoor beloond door beleggers.

De voorbije twee jaren heeft Umicore de overname en integratie van Precious Metals Group volledig verteerd, bracht het zijn koperactiviteiten naar de beurs en herstructureerde het zijn zinkafdeling. Momenteel ligt de schuldgraad van de groep op een normaal niveau waardoor Umicore klaar is voor een volgend project.

De resultaten laten niet op zich wachten. Vooral de divisies Precious Metals Products & Catalysts en Precious Metals Services boekten het voorbije jaar uitzonderlijke resultaten. Dit jaar rekent Umicore op een recurrente bedrijfswinst (rebit) aan de bovenkant van het interval 215-235 miljoen euro.

Woensdag nog maakte Umicore bekend dat het zijn blootstelling aan de zinkprijs voor 2007 verder heeft ingedekt tegen aantrekkelijke voorwaarden. Voor 2007 is Umicore nu voor de helft ingedekt tegen een gemiddelde prijs van1.360 euro per ton. Voor 2006 was de groep reeds voor 80 procent ingedekt tegen een gemiddelde termijnprijs van 1.125 euro per ton. Afgaande op dit nieuwe scenario, verhoogde Vanderhaeghen zijn koersdoel tot 102 euro.

Japanse aandelen

Beleggers zien het komende beursjaar met vertrouwen tegemoet en verwachten dat de aandelenmarkten minstens even sterk zullen presteren als in 2005. De meeste beursexperts gaan eveneens uit van een mooi 2006. Maar spectaculaire winsten stellen ze niet in het vooruitzicht. Over één ding lijkt iedereen het intussen eens: Japan zal het ook volgend jaar goed doen.

De BeleggersBarometer van ING, De Tijd, L'Echo en de Universiteit Gent steeg afgelopen maand tot het hoogste peil in acht maanden. Een derde van de beleggers denkt dat 2006 een nog beter beursjaar wordt dan 2005. De peiling van de beleggerswebsite BeursDuivel.be wijst al op evenveel optimisme. Een meerderheid van de respondenten gelooft dat de Bel20 de komende maanden zal blijven stijgen, en acht de kans groot de eindejaarsrally voortduurt tot in januari.

KBC Asset Management heeft een lichte voorkeur voor de Europese beurzen boven de Amerikaanse dankzij de goedkopere waardering en het hoog dividendrendement en omdat er in Europa nog iets meer ruimte is voor herstructureringen. De vermogensbeheerder focust daarbij vooral op de financiële aandelen. Op de twee plaats komen de grote en de groeiaandelen als Omega Pharma, Barco, Melexis en Arinso.
De vermogensbeheerder Fidelity ziet geen heil in de Belgische beurs. De Belgische en Europese aandelen noteren tegen dezelfde koers-winstverhouding, luidt het. 'Het komt erop aan er de juiste aandelen uit te pikken.' Volgens Fidelity zijn die te vinden in het segment van de grote aandelen. 'Ze zijn goedkoper gewaardeerd dan de kleine aandelen en hebben een hoger rendement op het eigen vermogen.'

Jan Longeval van Degroof houdt een krachtig pleidooi voor Japanse aandelen. Hij meent dat de Japanse beurs licht goedkoper is dan de Europese en dat de kwaliteit van de Japanse bedrijfswinsten ook beter is dan de Europese of Amerikaanse. Daarenboven zet het economische herstel in Japan winsthefbomen in werking die kunnen leiden tot een bovengemiddelde winstgroei voorbij 2006.

Olieprijs

Wie wil weten wat de wereldeconomie doet in 2006, moet een idee hebben over de olieprijs. De meeste marktexperts van de Londense City voorspellen dat die prijs niet fors zal zakken, maar een verdubbeling zit er evenmin in. '50 à 65 dollar per vat', luidt de consensus. Daarmee kan de inflatie binnen de perken blijven. 2006 lijkt dus een relatief goed jaar te worden voor de wereldeconomie.

Normaal hebben we het niet zo vaak over onze waardering voor zuurstof. Het spul is gratis en overal. Pas wanneer je schaarste zou introduceren en de prijs langzaam op zou laten lopen, zou blijken hoe belangrijk we de zuurstof vinden. Vanaf een bepaald prijsniveau zouden we het nergens anders meer over hebben. 'Wat denk jij - hijg hijg - van de zuurstofprijs? Komt er een einde aan de rally?'

Zo is het ook met olie. Toen de olieprijs eind jaren 90 rond 10 dollar per vat noteerde en langzaam begon te stijgen, hoorde je veel theorieën over het betrekkelijke belang van de fossiele brandstof voor de moderne wereldeconomie. De belangrijkste bedrijven - Microsoft, AOL Time Warner, Amazon - handelden in diensten, beelden of ideeën, niet in fysieke producten die met de hulp van paardenkrachten in elkaar gezet moesten worden. Bij Bill Gates in Seattle moet het licht 's ochtends aan en in de winter de verwarming. Daar is geen eigen energiecentrale voor nodig, zoals grote staalfabrieken die kennen.

Bovendien: de wetenschap stond niet stil. Er werd een kunstmatig eiland in de Noordzee gepland, volgezet met windmolens. In een baan rond de aarde zouden kilometersgrote zonnepanelen hun milieuvriendelijke werk doen. Olie had zijn tijd gehad. In de woorden van de Britse autojournalist ('Top Gear') en milieuhater Jeremy Clarkson: 'De steentijd is ook niet geëindigd wegens gebrek aan steen.'

Arcelor verhoogt bod op Dofasco

Het Europese staalconcern Arcelor verhoogt zijn vijandige overnamebod op zijn Canadese sectorgenoot Dofasco tot 63 Canadese dollar per aandeel, volledig in cash. Dat meldt de groep in een persbericht. Daarmee biedt Arcelor meer dan de 61,5 Canadese dollar per aandeel van concurrent ThyssenKrupp.

Het nieuwe bod van Arcelor waardeert de Canadese groep op 4,9 miljard Canadese dollar (3,54 miljard euro). Op 23 november bracht Arcelor een eerste vijandig openbaar overnamebod uit op Dofasco, dat het bedrijf waardeerde op 3,2 miljard euro. De groep bood toen 56 Canadese dollarper aandeel. Op 28 november bracht ThyssenKrupp een vriendelijk tegenbod uit dat 9,8 procent hoger lag, op 61,5 Canadese dollar per aandeel. Met dat bod werd Dofasco gewaardeerd op 4,8 miljard Canadese dollar (3,46 miljard euro).

Arcelor verwacht dat de raad van bestuur van Dofasco zal erkennen dat dit nieuwe bod hoger ligt dan dat van ThyssenKrupp. 'Arcelor staat open voor toenadering door de raad van Dofasco om de overname af te ronden tegen deze aantrekkelijke prijs voor de aandeelhouders van Dofasco', aldus het persbericht. Gedelegeerd bestuurder Guy Dolle van Arcelor herhaalt dat uitbreiding in Noord-Amerika een strategische prioriteit is voor Arcelor.

Vertraging economie

In de tweede helft van 2006 zal de wereldeconomie naar een lagere versnelling schakelen en zal de Amerikaanse economie een zachte landing maken. Dat voorspellen de beursspecialisten van KBC Asset Management. De koersstijgingen op de beurzen bleven achter op de sterke winsten van de bedrijven, zodat aandelen nu ,,spotgoedkoop'' zijn.


,,De grote verrassing van 2005 is dat ondanks de hoge olieprijzen de groei veel sterker bleek te zijn dan verwacht'', zegt Edwin De Boeck, hoofdeconoom van KBC Asset Management. De feitelijke winstcijfers van de bedrijven overtroffen de verwachtingen, meteen een gunstige voedingsbodem voor het beursklimaat. Maar de aandelenkoersen volgden de winststijging niet in dezelfde mate.

De top van de hoogconjunctuur is stilaan bereikt, zodat we in 2006 naar een lagere versnelling gaan. In de eerste jaarhelft groeit de Amerikaanse economie nog relatief sterk vanwege de toenemende bedrijfsinvesteringen, de heropbouw na de doortocht van de orkanen Katrina en Rita en de groei van de werkgelegenheid. Maar in het tweede semester zal de huizenmarkt afkoelen en de Amerikaanse consument minder geld gaan uitgeven. De Boeck verwacht dat de Federal Reserve de rente in maart 2006 nog verder zal optrekken tot 4,75 procent om in het najaar de rentevoet opnieuw te laten dalen.

Ook in de eurozone zijn de bedrijven in goede doen: de overcapaciteit werd afgebouwd via herstructureringen en de investeringen trekken weer aan. Maar de Europese consument blijft achter en de ondermaatse groei van de inkomens ondermijnt de gezinsbestedingen.

In de tweede jaarhelft kan de euro gevoelig verstevigen, wat de buitenlandse vraag zal afremmen. Voor het hele jaar verwacht KBC AM een groei in de eurozone van 2 procent, ,,al bij al ontgoochelend''.

De verrassing zou volgend jaar wel eens uit Azië kunnen komen, gelooft De Boeck. De Chinese groei blijft sterk en krijgt een breder draagvlak door een sterkere binnenlandse vraag. Ook Korea, Hongkong, Singapore en Taiwan zullen in positieve zin opvallen. Japan is aan de beterhand, ,,maar de slechte toestand van de overheidsfinanciën blijft een zwaard van Damocles''.

Aandelen

De belegger richt zijn aandacht best op aandelen, luidt het advies. ,,Aandelen kunnen bezwaarlijk als duur worden bestempeld.'' KBC AM legt het accent op groeiaandelen. ,,Die zijn de voorbije jaren sterk achtergebleven en noteren nu relatief goedkoop.''

Voor België noteren Barco, Omega Pharma, Melexis en Arinso met stip. Ook de waardering van de financiële aandelen (banken/verzekeringen) zijn in de huidige Europese context ,,zeer aantrekkelijk''.

Terugblik

Het voorbije beursjaar presteerden vooral de cyclische sectoren (energie, materialen, industrie) sterk in Europa. Afknapper was de telecomsector. ,,Er is de toenemende concurrentie van internet en de te hoge overnamebedragen die betaald worden'', zegt hoofd aandelenfondsen Dirk Thiels. De overname van O2 door Vodafone en de hoge biedprijs van Belgacom voor Telindus is volgens hem ,,niet in het belang van de aandeelhouder''.

Beleggingsfondsen

De Belgen hebben 176,67 miljard euro in beleggingsfondsen gestopt. Dat blijkt uit cijfers voor het derde kwartaal. Daarmee is het record, dat dateert van het kwartaal ervoor, meteen weer gebroken.

De inlages zijn in drie maanden tijd met 9,5 miljard euro of 5,7 procent gestegen, aldus de Belgische vereniging van vermogensbeheerders. Vooral de aandelenfondsen deden het de voorbije drie maanden uitstekend met een stijging van 10,4 procent.

Van een terugval bij de obligatiefondsen is voorlopig geen sprake, melden verschillende media.

Grondstoffen

Het lot van de mens : je beseft pas hoe goed je het had wanneer je in een minder comfortabele situatie belandt. Een automobilist lijdt nu pijn aan de pomp, maar heeft eigenlijk gedurende heel de jaren negentig goedkoop rondgereden. Enkel accijnzen hielden de prijzen op peil. En dat geldt voor vele consumptiegoederen: de prijscomponent van de grondstoffen is soms echt verwaarloosbaar geworden.

Aan die jarenlange dalende trend lijkt nu een einde gekomen. Natuurlijk hebben de prijzen voor grondstoffen altijd schommelingen gekend. Niet voor niets benoemen beleggers bedrijven uit deze sfeer met de term cyclisch. Diepe dalen wisselen elkaar relatief snel af met hoge pieken.

Dat komt omdat de leveranciers van de grondstoffen bij hoge prijzen hun aanbod verhogen, waardoor er overaanbod komt en de prijzen dalen.

In dat spel hebben de klanten de voorbije twintig jaar de overmacht gekregen. Door technologische vernieuwing en omdat de groei van de vraag afkalfde. De pieken van de cyclus werden lager en de dalen steeds dieper. Dat stortte de grondstoffensector in een diepe crisis.

Maar precies daarom geloven sommige analisten dat we na de jongste, ongewoon sterke hausse van de prijzen, nauwelijks een terugval zullen kennen: de grondstoffen zijn bezig aan een supercyclus, waar de opgaande beweging hoger zal reiken en veel langer zal duren.

Door de jarenlange bodemprijzen van de grondstoffen is er erg lang weinig geïnvesteerd in vernieuwing van de capaciteit. Daarom is de sector nauwelijks in staat om de groeiende vraag van de jongste jaren te beantwoorden. En die vraag groeit nu net erg hard. Onder leiding van China zijn een hele reeks groeilanden aan een forse economische expansie bezig. China, het snelst groeiende land, heeft zelf erg weinig grondstoffen. Bovendien vraagt de groei van China drie keer meer grondstoffen dan de groei in het Westen. China bouwt nog volop een basisinfrastructuur uit.

En dat kan nog lang duren, want de meeste van de 1,2 miljard Chinezen hebben nog nauwelijks deelgenomen aan de expansie van hun land. China is nu al een van de grootste olieverbruikers ter wereld, verbruikt de helft van wereldconsumptie in cement, een derde van het staal, enzovoort.

De grote vraag lijkt nu of de expansie van de nieuwe groeilanden in het tempo van de voorbije jaren kan en zal voortgaan. Want net zoals grondstoffen evolueren ook economieën in cycli.

Hopen op een snel groeiend aanbod om de grondstoffenprijzen af te remmen, lijkt ijdel. Pas nu lijkt de industrie te zijn wakker geschoten. Maar de nieuwste exploratieprojecten voor olie zullen pas binnen enkele jaren resultaten opleveren. In de mijnbouwsector duurt het soms nog langer.

De economie is aan een erg moeilijke evenwichtsoefening begonnen. Want hopen op een lagere groei in China om de prijsdruk van de grondstoffen te halen, is misschien ook niet de oplossing. Dan dreigt de wereldeconomie haar belangrijkste groeier kwijt te geraken. Anderzijds kunnen ook nog verder oplopende grondstoffenprijzen de wereldeconomie de nek omwringen.

Beleggen in goud

Voor een ounce goud wordt tegenwoordig meer dan 500 USD neergeteld. Het is van 1981 geleden dat goud nog zo veel waard was. Maar is goud ook beleggingswaardig?

Goud is steriel. Het keert geen rente of dividend uit. Een prijsstijging met 40 % over een periode van tien jaar is nog steeds een inferieur beleggingsresultaat dan wat beleggers vandaag met risicoloze overheidsobligaties kunnen bekomen. De goudmarkt is ook erg “smal”, wat haar vatbaar maakt voor speculatieve bewegingen, gevoed door allerlei mythes. En zo zijn er wel een paar…

Overvloedig

Zo heet het dat goud schaars is. Niets is minder waar. Het aanbod is zelfs haast onuitputtelijk. Goud wordt immers niet verbruikt, maar gebruikt. Het verdwijnt niet in het productieproces. Recyclage is belangrijk en elke gram die wordt opgedolven, dikt de goudberg aan.

De bovengrondse wereldgoudvoorraad (momenteel geschat op ca. 130 000 ton) ligt opgestapeld in de kluizen van centrale banken, van particulieren en musea. Die voorraad groeit aan een tempo van ca. 2 % per jaar aan en bedraagt momenteel 40 keer de totale eindvraag van 2004.

Er zijn maar weinig sectoren, die op zo’n relatief ruime en vlot beschikbare voorraden kunnen rekenen. Ook de centrale banken zijn hun goud blijkbaar liever kwijt dan rijk. Het huidige ritme van netto-verkopen (530 ton in 2004, toch het equivalent van meer dan 20% van de mijnproductie) is een peulschil in verhouding tot de 32 000 ton aan reserves in hun kluizen.

Waardevast

Goud zou een goede bescherming bieden tegen inflatie. Deze mythe stamt uit de jaren 70, toen twee olieschokken en sterke prijsstijgingen in andere grondstoffenmarkten (waaronder goud) aan de basis lagen van het inflatieprobleem van die tijd. Niet omgekeerd: de inflatie deed de prijzen van de grondstoffen niet stijgen.

Er is – noch op korte, noch op lange termijn - geen enkel statistisch verband tussen inflatie en de prijsstijging van goud. Spaarboekjes, vastgoed, geïndexeerde obligaties en zelfs rendementsaandelen bieden een betere bescherming tegen inflatie dan goud.

Op lange termijn is de trend van de prijzen van alle grondstoffen, gezuiverd voor inflatie, eerder dalend, zeker niet stijgend. Dat kan worden verklaard door een stijgende productiviteit, waardoor de ontwikkeling van de productiekosten achterblijft op de algemene prijsontwikkeling. Voor goud, waarvan het economisch belang achteruit gaat en dat zeker niet schaars is, is dat niet anders.

De mijnproductie gebeurt aan een kostprijs van minder dan 300 dollar per ounce (USD/oz.), een vijfde zelfs aan minder dan 150 USD/oz. Die bedragen vertonen een merkwaardig stabiel verloop, ook al is er wereldwijd toch een beetje inflatie. Een prijs van 350 USD/oz. is daarom een redelijke langetermijnnorm. Het gebrek aan opwaartse druk op de kostprijs, beperkt meteen het opwaarts prijspotentieel.

Een verzekering, geen belegging

Geen rente of dividend, geen economische waarde, niet schaars, volatiel, niet waardevast… Waarom dan toch goud in portefeuille opnemen? Eigenlijk rest er maar een motief. Wie een oorlog, een revolutie of het ineenstorten van het geldsysteem als een reële bedreiging ziet, komt bij goud terecht.

Misschien overleeft het edel metaal die orkanen. Dat is niet zeker, maar de kans bestaat toch. In ieder geval is dat de enige goede reden om in goud te beleggen. Maar dan is de vraag of de goudprijs zal stijgen of dalen niet erg relevant.

Een tip: koop gouden munten van maximaal 1 ounce. Met een goudstaaf van 1 kilogram naar de bakker stappen is niet erg handig.

KBC koopt eigen aandelen in

De Belgische bankverzekeraar KBC Groep gaat in de loop van 2006 een inkoopprogramma voor eigen aandelen uitvoeren met een waarde van EUR 1 miljard en zal de aandelen nadien vernietigen. Dat meldt KBC Groep in het persbericht over de langetermijnstrategie, dat vrijdagochtend voorbeurs werd gepubliceerd.

KBC beschikt over een overschot aan kapitaal, dat het niet nodig heeft in het kader van zijn langetermijnstrategie. De bank gaat dat overschot aanwenden voor de inkoop van eigen aandelen. Als 'overschot' wordt beschouwd al het kapitaal boven de solvabiliteitsdoelstellingen, met name 8 procent Tier 1 voor de bankactiviteiten en 200 procent solvabiliteitsmarge voor de verzekeringsactiviteiten.

Pfizer

Op zoek naar een veilige belegging voor het komende jaar? U vindt de huidige obligatierendementen te laag en bovendien vreest u minwaarden door een stijgende rente? Wat dacht u van het aandeel Pfizer? Neen, niet een obligatie uitgegeven door Pfizer, we bedoelen wel degelijk het aandeel.

Begin deze week besliste Pfizer om zijn dividend met 26% te verhogen. Hierdoor komt het totale jaarlijkse dividend op 96 dollarcent per aandeel. Als u met andere woorden vandaag een aandeel van Pfizer koopt tegen 22 USD, dan ontvangt u sowieso een jaarlijks courante bruto-opbrengst van ongeveer 4.4%, zowat het equivalent van een Amerikaanse staatsobligatie op 10 jaar.

Niet genoeg? Pfizer zal in de loop van 2006 bovendien voor 6 miljard USD aan eigen aandelen inkopen. Daarmee keert de Amerikaanse farmagigant zowat 3.6% van zijn marktkapitalisatie op een fiscaalvriendelijke manier uit aan zijn aandeelhouders. Dit brengt het totaalrendement al op 8%.

Nog altijd niet genoeg? Pfizer heeft momenteel zo’n 24 miljard USD in kas, waarmee het zomaar een bedrijf met pakweg vier keer de grootte van UCB kan overnemen. Er is geen twijfel mogelijk: Pfizer is een kaskoe van de zuiverste soort.

De wet van de grote getallen gaat evenwel meestal gepaard met addertjes onder het gras. Pfizer is een aandeel en kan dus in tegenstelling tot een obligatie flink in waarde dalen. Dat het aandeel de afgelopen vijf jaar ruim de helft van zijn waarde verloor, is alvast een teken aan de wand. Toch lijkt de kans op koersdaling in de komende jaren eerder beperkt met een ultralage koers-winstverhouding van 11.

Dit is in de veronderstelling dat Pfizer de exclusiviteit op Lipitor, momenteel het best verkopende geneesmiddel ter wereld, minstens tot na 2010 behoudt. Dit is lang niet zeker, want een Amerikaanse rechtbank beslist binnenkort over de geldigheid van de Lipitor-patenten. Is het oordeel negatief, dan kan het product al in 2006 ten prooi vallen aan generische concurrentie. Een koersdaling tot 18 USD is in dit geval meer dan waarschijnlijk. Een ramp? Absoluut niet! Ook zonder Lipitor blijft het dividend van 96 dollarcent betaalbaar. Samen met het inkoopprogramma van eigen aandelen zou het totaalrendement aan 18 USD per aandeel tot 9% oplopen.

Wij denken dat Pfizer de patentrechtszaak rond Lipitor zal winnen. Wil u echt zeker spelen, koop dan nu maar de helft van uw gewenste positie. Bij een eventuele fatale afloop, kunt u dan nog altijd met een gerust geweten aan 18 USD bijkopen.

France Télécom overklast Belgacom met tegenbod op Telindus

France Télécom brengt een vrijwillig openbaar tegenbod uit op Telindus. De Franse telecomgroep biedt 15,80 euro per aandeel, 17 procent meer dan het bod van Belgacom. Bovendien krijgen de Fransen, in tegenstelling tot Belgacom, de steun van de referentieaandeelhouders en de raad van bestuur van de Belgische netwerkintegrator. Het aandeel van Telindus sloot 9,7 procent hoger op 16,12 euro.

De handel in Belgacom en Telindus werd woensdagochtend opgeschort door Euronext Brussel in afwachting van een persbericht. Toen bleek dat France Télécom de bieder was, werd ook het aandeel Mobistar geschorst. Als de overname slaagt, ziet France Télécom zijn belang in Mobistar stijgen van 50,2 naar 54,8%. Toch heeft France Télécom naar eigen zeggen niet de intentie om zijn deelneming in de mobiele operator verder te verhogen. 'Dat is niet de doelstelling van het bod', zegt Bertrand Deronchaine, de woordvoerder van France Télécom. 'France Télécom heeft niet de intentie om zijn deelneming in Mobistar verder te verhogen.' Deronchaine voegt er wel aan toe dat dit niets zegt over de plannen van France Télécom binnen 1 tot 2 jaar.

France Télécom biedt 15,80 euro cash per aandeel Telindus, een premie van 7,6% tegenover de slotkoers van Telindus op 13 december, de vooravond van de neerlegging van het bod door France Télécom. Op basis van dit bod worden de uitstaande aandelen van Telindus door France Télécom op ongeveer 570 miljoen euro gewaardeerd. Ter herinnering: Belgacom biedt 13,5 euro cash per aandeel Telindus, ofwel 8,33 euro in cash en de rest in aandelen Mobistar. Dat overnamebod loopt nog tot 20 december. De aandeelhouders van Telindus die al op het bod van Belgacom ingingen, zijn niet langer aan die beslissing gebonden en kunnen hun aandelen aanbieden aan France Télécom. Het bod van France Télécom ligt 17 procent hoger dan dat van Belgacom.

Steun

De referentieaandeelhouders van Telindus, waaronder de oprichtende familie, en de raad van bestuur van Telindus, ondersteunen het Franse tegenbod. Dat zegt France Télécom in een persbericht. 'Zij ondersteunen het ondernemingsproject van France Télécom dat de identiteit en de integriteit van Telindus respecteert', aldus het persbericht. De referentieaandeelhouders vertegenwoordigen ongeveer 19,82% van het kapitaal.

France Télécom wil met het openbaar overnamebod op Telindus zijn positie in de sector van de netwerkintegratiediensten versterken. 'De kennis van Telindus evenals zijn leiderspositie op de markt van netwerkintegratiediensten in Europa, en in het bijzonder in de Benelux, (...) laten France Télécom toe om zich als een van de belangrijkste Europese spelers op deze markt te positioneren.' France Télécom benadrukt de complementariteit tussen de groep en Telindus. Ook geografisch sluiten de activiteiten van de telecomgroep en Telindus naar eigen zeggen nauw aan.

'Door de overname van Telindus zullen wij onze activiteiten van dienstverlening aan ondernemingen gevoelig versterken', zegt woordvoerder Deronchaine. 'Dat zal aanleiding geven tot synergieën en extra groei.' France Télécom ziet daarbij een nauwe samenwerking tussen zijn dochter Equant en het over te nemen Telindus. 'Equant zal zo zijn transformatie kunnen versnellen naar activiteiten met hoge toegevoegde waarde', stipt Deronchaine aan. 'Wij kennen trouwens heel goed de Belgische markt, omdat we er al actief zijn via Mobistar en via Equant.'

De operatie gebeurt volgens France Télécom vanuit een industriële logica en zal ook Telindus ten goede komen. 'De uitvoering van het herstelplan Flagship 2006 kan erdoor worden versneld', benadrukt Deronchaine. Hij voegt eraan toe dat er geen groot sociaal plan bij Telindus zal komen. 'Integendeel, de bijkomende groei zal extra banen creëren.'

France Télécom wijst er verder op dat de geplande overname van Telindus past binnen de voorwaarden van het NExT-plan voor verbetering van zijn rendement. 'De transactie wordt volledig gefinancierd door vreemd vermogen.' Zij heeft geen impact op de dividendpolitiek en geen betekenisvolle invloed op de schuldgraad van France Télécom', vult Deronchaine aan.

France Télécom verwacht dat de overname van Telindus leidt tot een stijging van de nettowinst per aandeel voor afschrijving van waarderingsverschillen na 12 maanden. De vrije cash flow per aandeel zal eveneens toenemen.

France Télécom heeft woensdagochtend een ontwerp van prospectus ingediend bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De groep gaat er van uit dat de CBFA het prospectus in januari goedkeurt. Eind februari hoopt France Télécom dan het bod af te sluiten. De overname van Telindus is slechts geslaagd als de Franse telecomgroep meer dan 75% van de uitstaande aandelen van Telindus in handen krijgt. Als France Télécom 95% of meer dan de aandelen Telindus verwerft, zal het overgaan tot een openbaar uitkoopbod.

Reactie

Belgacom laat in een reactie weten dat zijn Raad van Bestuur het tegenbod van France Télécom onderzoekt. Daarbij worden alle opties open gehouden, zei Jan Margot, woordvoerder van Belgacom. Volgens Margot komt het tegenbod van France Télécom niet echt onverwacht. 'Al weken bericht de pers over een mogelijk tegenbod door een andere operator, nu is het zover', aldus de woordvoerder. 'Belgacom is niet echt ontgoocheld door het tegenbod, het hoort nu eenmaal bij de regels van het spel.'

Op Euronext Brussel sloot Telindus met een winst van 9,7% tot 16,12 euro, Belgacom klom met 1,1% tot 28,57 euro en Mobistar won 0,2% tot 68,55 euro.

Fed verhoogt rente met 25 basispunten tot 4,25%

Het beleidsbepalend comite van het Amerikaanse stelsel van centrale banken (FOMC) heeft het toonaangevende Fed. Funds-tarief verhoogd met 25 basispunten tot 4,25%. Dit heeft de Federal Reserve dinsdagavond bekendgemaakt. De verhoging was conform de verwachting onder economen. Het besluit was unaniem.

Bij de vorige twaalf bijeenkomsten van de FOMC, op 30 juni, 10 augustus, 21 september, 10 november, 14 december, 2 februari, 22 maart, 3 mei, 30 juni, 9 augustus, 20 september en 1 november, werd de rente eveneens met 25 basispunten verhoogd. De volgende bijeenkomst van de Federal Reserve is op 31 januari.

De Fed handhaafde de uitdrukking dat de rente met een 'measured pace' zal worden verhoogd, ofwel een 'gematigd tempo', maar de letterlijke tekst laat ruimte voor een toekomstige pauze.

'Het comite beoordeelt dat een iets verdere aanscherping van het beleid waarschijnlijk nodig is om de risico's rondom blijvende groei en prijsstabiliteit ruwweg in balans te houden', aldus de Fed.

De Federal Reserve heeft daarbij de zinsnede verwijderd dat 'accomodation', een eventuele aanpassing van de rente, dient ter ondersteuning van de economie. Ook dit indiceert volgens investeerders dat de Fed snel zal stoppen met de vorig jaar ingezette serie renteverhogingen.

Suez en Electrabel

De Franse nutsgroep Suez heeft na de heropening van het bod op Electrabel in totaal 98,62 procent van de aandelen van de Belgische groep verworven. Dat blijkt uit een financiële advertentie van Suez.

In het kader van de heropening van het gemengd openbaar bod werden 800.720 bijkomende aandelen Electrabel, hetzij 1,46% van het kapitaal van Electrabel, ingebracht.

In totaal bezit Suez nu, rechtstreeks of onrechtstreeks, 98,62% van het kapitaal, hetzij 54.122.494 aandelen. Na aftrek van de effecten aangehouden door het personeel van Electrabel die om wettelijke redenen niet in het bod mochten worden ingebracht (0,51% van het kapitaal), bedraagt het aandeel van het publiek in het kapitaal van Electrabel voortaan 0,87%.

Domo blaast verkoop chemiepoot af

De chemie- en polymerenpoot van de Domo Groep staat niet langer te koop. De vloerbekledingsgroep Domo blaast de verkoop af omdat de geboden prijs te laag lag. Domo, een van de grootste tapijtgroepen in West-Europa, wil op eigen kracht doorgaan. Dat meldt De Tijd.

In juni kondigde Domo een drastische strategische heroriëntatie aan. De groep had de zakenbank Lazard de opdracht gegeven een koper te zoeken voor haar chemie- en polymerenpoot. De chemieafdeling, die dit jaar afstevent op een omzet van 600 miljoen euro, was niet alleen de grootste divisie van de groep. Ze was ook de financiële sterkhouder, de enige divisie die wezenlijk winst maakte. Van de 75 miljoen euro bedrijfskasstroom die Domo in 2004 realiseerde, kwam het grootste deel van de chemie.

Bij de aankondiging van de verkoop had Filiep Libeert, gedelegeerd bestuurder van Domo, eind 2005 als deadline naar voren geschoven. Vorige week moesten de bindende biedingen binnen zijn en hadden de partijen met wie de groep exclusieve verkooponderhandelingen zou starten, aangewezen moeten worden.

Maar zover is het niet gekomen. De raad van bestuur en de aandeelhouder Jan De Clerck hebben beslist het verkoopproces stop te zetten. 'Door onder meer het cyclisch karakter van de bulkchemie lagen de biedingen minder hoog dan gehoopt', verduidelijkt Libeert. Ook de beter dan verwachte resultaten van Domo speelden mee in de beslissing.

ECB

Verscheidene directieleden van de Europese Centrale Bank (ECB) spraken afgelopen week hun voorzitter wat tegen. Zij wezen erop dat de groei in de eurozone versnelt, dat de prijzen onder druk staan en dat de rente, zelfs na de jongste verhoging, nog erg laag is.

De boodschap is dus duidelijk dat de ECB klaar staat om de rente zo nodig nog te verhogen. Dat staat haaks op de verklaringen van voorzitter Jean-Claude Trichet, die er meer dan eens de nadruk op legde dat de renteverhoging van 1 december min of meer als een geïsoleerde beslissing moest worden gezien.

De financiële markten reageerden vrij prompt. Donderdag steeg de kortetermijnrente met 0,03 punt, vrijdag zelfs met 0,07. De rente op Duits overheidspapier met een looptijd van twee jaar sloot de week daardoor af op 2,8 procent, een stijging met 0,16 punt.

De langetermijnrente reageerde rustiger. Ze klom op weekbasis van 3,39 naar 3,45 procent. Volgens analisten is dat vooral omdat daar vraag en aanbod meer spelen en wat de ECB beslist een minder rechtstreeks effect heeft.

Het verschil tussen de lange- en de kortetermijnrente is sinds midden dit jaar wel verminderd van bijna 1,5 tot 0,65 procentpunt. De rentecurve ligt dus duidelijk een stuk vlakker dan zes maanden geleden.

Ondanks de rentestijging wordt verwacht dat het volume nieuwe emissies volgend jaar hoger zal liggen. Vooral bedrijven zullen meer papier op de markt brengen. Afgelopen jaar plaatsten zij voor 90 miljard euro leningen. Volgend jaar wordt gegokt op zo'n 120 miljard euro.

Heel wat bedrijven en internationale instellingen plaatsten meteen na de introductie van de euro papier op vijf tot zes jaar. Dat komt volgend jaar op eindvervaldag en moet dus vervangen worden. Bovendien kopen steeds meer bedrijven eigen aandelen in. Ook daar is geld voor nodig.

Meer in het algemeen was er zowel in de eurozone als, vooral, in de Verenigde Staten positief economisch nieuws. Het Amerikaans consumentenvertrouwen lag afgelopen maand heel wat hoger dan verwacht. De combinatie van de maanden november en december liet de sterkste stijging optekenen sinds april-mei 2003.

Volgende week verhoogt de Amerikaanse centrale bank meer dan waarschijnlijk andermaal haar rente met een kwart punt, tot 4,25 procent al. Analisten zien daar volgend jaar nog 0,5 punt bijkomen, maar dan zou de rente stilaan een ,,neutraal'' niveau bereikt moeten hebben.

Ook de Europese rente zien ze nog zowat een half punt stijgen, hoewel sommige analisten het op een kwart punt houden. Veel zal allicht afhangen van het Amerikaans rentebeleid. Als dat te strak zou worden en de groei doen vertragen, komt ook de Europese export in het gedrang.

Bron: Standaard

Telindus zet deur open voor tegenbod

Op tijdnet:

Telindus zet letterlijk en figuurlijk de deur open voor tegenbiedingen op het bedrijf. De Leuvense netwerkspecialist opent een 'data room', een ruimte waar zijn boeken ter inzage liggen. Dat schrijft De Tijd. Belgacom, dat een vijandig bod heeft lopen op Telindus, krijgt eveneens toegang tot de documenten. De maatregel is het rechtstreekse gevolg van de belangstelling van industriële en financiële partijen voor een mogelijk tegenbod.

Telindus trof al snel na de melding van Belgacom dat een bod zou worden uitgebracht, voorbereidingen om een 'data room' te openen. Nu is het effectief zo ver. Volgens diverse bronnen heeft dat enkel te maken met het aantreden van potentiële tegenbieders, zoals BT, France Télécom en Getronics.

Het ter beschikking stellen van de documenten is een nieuw teken dat het de witte ridders ernst is en dat de kans op een tegenbod stijgt. Op basis van de financiële en commerciële gegevens van Telindus, kunnen de gegadigden beter de waarde van de onderneming inschatten en hun kansen bij een tegenbod verhogen. Tegenbieders moeten eind volgende week naar buiten komen.

Strikt juridisch hoeft Belgacom geen toegang te krijgen tot de 'data room'. Maar dat gebeurt toch, om alle partijen op gelijke voet te plaatsen. Daardoor krijgt de telecomgroep, die nog voorsprong heeft op andere spelers, extra wapens in handen. Belgacom klaagde er in zijn biedprospectus nog over dat het zich noodgedwongen moest beperken tot publieke informatie over zijn prooi.

Deminor

Intussen roert Deminor, het advieskantoor voor minderheidsaandeelhouders, zich weer in de zaak. Deminor wil dat Telindus zijn informatie over mogelijke tegenbiedingen publiek maakt.

Het kantoor stelde die vraag al aan het bedrijf en klopte per brief ook aan bij de CBFA, de beurswaakhond. Zowel Belgacom als Telindus staat op de beurs.

Deminor baseert zich op het algemene beginsel van gelijke behandeling van alle aandeelhouders en op een bepaling uit de wet op het deugdelijk bestuur dat een bedrijf koersgevoelige of geprivilegieerde informatie meteen bekend moet maken. Voorts verwijst het kantoor naar de overnamewet die zegt dat een doelvennootschap elk nieuw, betekenisvol feit moet vrijgeven.

Innogenetics

De koers van Innogenetics gaat mooi hoger nadat het biotechnologiebedrijf een derde productiecontract afsloot met een Amerikaans farmaciebedrijf.

Innogenetics zal 3,6 miljoen euro ontvangen om stoffen te produceren die zullen worden gebruikt in de ontwikkeling van vaccins. Het merendeel van deze inkomsten zal in de loop van volgend jaar geboekt worden. De naam van de nieuwe klant werd niet vrijgegeven.

Advies:
Innogenetics gaat 4,4% hoger en is te behouden.

uit: De Belegger Vandaag van 6 december 2005.

Residentiële bevak trekt naar beur

Een nieuwe residentiële vastgoedbevak doet tegen de zomer van 2006 zijn intrede op Euronext Brussel. Een groep privé-investeerders wil minstens 150 miljoen euro samenbrengen om te investeren in goed gelegen appartementsblokken en residenties voor senioren. De bevak zal die verzorgingsflats niet uitbaten, maar enkel het vastgoed verhuren. Het gaat vooral, maar niet uitsluitend, om vastgoed gelegen in de Brusselse regio. Dat schrijft De Tijd.

De operatie wordt voorbereid door Degroof Corporate Finance, een afdeling van Bank Degroof, en de vastgoedspecialist GVA Grimley. Volgens onze informatie bevindt de goedkeuring van het dossier voor de erkenning van de bevak zich bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) in de eindfase.

Vrijstelling

Het is van eind 1999 geleden dat nog een nieuwe bevak naar de beurs kwam. Enkel Home Invest noteert vandaag als typische residentiële vastgoedbevak op Euronext Brussel.

Belgacom en Telindus

Als de overname van Telindus door Belgacom een feit is, wil Belgacom van Telindus het 'groeivehikel' van de groep maken. Alle IT-dienstactiviteiten van Belgacom, zowel in Belgie als het buitenland, zullen in Telindus gebundeld worden. Telindus zal als een onafhankelijke juridische entiteit behouden blijven. Ook de merknaam blijft, staat in het prospectus van Belgacom.

Indien het bod succesvol is, wil Belgacom de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur van Telindus vervangen. Zolang er minderheidsaandeelhouders binnen Telindus blijven, zullen minstens 3 onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur behouden blijven om over de rechten van de minderheidsaandeelhouders te waken.

Het telecombedrijf wil de meeste directiefuncties binnen Telindus behouden, maar sluit niet uit dat een aantal leden van het Telindus-topmanagement na de overname de onderneming zullen verlaten. Indien Belgacom alle aandelen verwerft, zal Telindus van de beurs gehaald worden.

Volgens Belgacom past de overname van Telindus in de strategie van Belgacom om de Vastelijndiensten aan te bieden aan de grote bedrijfs- en overheidsklanten. Deze grote klanten vragen steeds meer naar geintegreerde IT- en communicatieoplossingen. Dankzij de overname van Telindus zal Belgacom naar eigen zeggen een brede waaier van diensten aan deze categorie klanten kunnen aanbieden en verder kunnen groeien dan haar traditionele geografische grenzen. Belgacom startte in 2003 zelf een 'Network en Systems Integration Unit (NSI) op. Doordat de verwachte organische groei echter aan de trage kant is, heeft Belgacom er van in het begin voor gekozen overnames te doen in dit segment. Het is daarom dat het nu Telindus tracht over te nemen.

Volgens Belgacom is Telindus om verschillende redenen een uitstekende opportuniteit: het beschikt over een brede expertise en ervaring op het vlak van netwerkoplossingen en geniet een sterk merkimago en reputatie. Daarnaast sluit de aanwezigheid van Telindus in Europa goed aan op die van Belgacom. Bovendien brengt de overname schaalvoordelen voor Belgacom met zich mee. De combinatie van sommige ondersteunde activiteiten zal leiden tot kostenbesparingen en grotere efficientie.

Aangezien Telindus binnen Belgacom de 'groeionderneming' wordt, voorziet Belgacom naar eigen zeggen niet dat de samenvoeging van een aantal ondersteunende activiteiten grote herstructureringen met zich mee brengen. Een beperkte verhuis van teams of werknemers is wel mogelijk.

Telindus heeft in het verleden haar onafhankelijkheid tov andere netwerkleveranciers zoals Belgacom, als troef uitgespeeld. Belgacom denkt niet dat Telindus door de fusie bestaande of potentiele klanten zal kwijtgeraken die de onafhankelijkheid van Telindus als voorwaarde zien. Telindus heeft immers niet de marktpositie om klanten bepaalde telecomdiensten op te leggen. Hoe dan ook zal de impact beperkt blijven.

Doordat Belgacom geen toegang kreeg tot andere dan de publiek beschikbare informatie in verband met de bedrijfsvooruitzichten van specifieke departementen, kan de telecomgroep geen plan ontwikkelen voor de specifieke businessactiviteiten van Telindus. Toch ziet Belgacom op dit moment geen reden om bepaalde activiteiten stop te zetten. Na de voltooiing van het bod zal Belgacom een post-acquisitie audit uitvoeren, waarin het in detail de business van Telindus zal onderzoeken en de fusie zal voorbereiden.

Belgacom is vastberaden om specifieke Telindus-activiteiten te ondersteunen, zelfs al vallen ze buiten de huidige kernactiviteiten van Belgacom, indien deze activiteiten aansluiten bij de business van Telindus en waarde creeren voor de aandeelhouders van Telindus.

Belgacom geeft in het prospectus nog mee dat het, alvorens het bod te lanceren, de Raad van Bestuur van Telindus ingelicht heeft dat ze de overname van Telindus overwoog. Belgacom verzocht daarbij meermaals om toegang tot niet-publieke informatie, wat evenwel telkens werd geweigerd.

Belgacom biedt EUR 13,5 per aandeel, ofwel volledig in cash ofwel EUR 8,33 in cash en de rest in aandelen Mobistar.

Kapitaalverhoging Spector

Dinsdag 29 november start de kapitaalverhoging bij Spector. Deze loopt tot 8 december, behoudens vervroegde afsluiting.

De laatste weken werden er door Spector meer details hieromtrent bekendgemaakt. Op 28 november vindt de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAV) plaats. Spector zal daar de goedkeuring vragen aan zijn aandeelhouders voor deze levensnoodzakelijke stap in het voortbestaan van de groep. Tijd dus om even alles onder de loep te nemen, ervan uitgaande dat de kapitaalverhoging maandag wordt goedgekeurd op de BAV.

Eerst een paar feiten op een rijtje. Bij een uitgifteprijs van 1.95 € zal het aantal aandelen toenemen met 18.5 miljoen stuks wat het totaal aantal uitstaande aandelen op een slordige 25 miljoen brengt. Indien de uitgifteprijs 3.25 € bedraagt neemt het aantal uitstaande aandelen toe tot een totaal van ongeveer 18 miljoen stuks. De fractiewaarde bedraagt 3.31 € per aandeel. (Dit is het eigen vermogen van Spector gedeeld door het aantal uitstaande aandelen voor de kapitaalverhoging). De uitgifteprijs zal op 29 november bekend zijn.

De media heeft de laatste maanden sterk de nadruk gelegd op de penibele situatie waarin Spector verzeild is geraakt. Deze kapitaalverhoging is de laatste stap uit die penibele situatie, op weg naar een nieuwe toekomst. Die toekomst bevindt zich in de digitale fotofinishing. Een groeimarkt om u tegen te zeggen en Spector heeft dat goed begrepen.

De media hebben dat blijkbaar nog niet helemaal gevat, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, en daar kan je als belegger maar beter van profiteren. 2006 wordt nog een overgangsjaar maar vanaf 2007 kan er weer een mooie winst gerealiseerd worden. De kosten worden immers drastisch teruggedrongen en de omzetdaling zal in 2006 gestopt zijn. Misschien kan er dat jaar zelfs voor het eerst terug een toename van de omzet gerealiseerd worden.

Bij gelijkblijvende omzet volstaan de aangekondigde besparingen reeds voor een terugkeer naar winstgevendheid en een positieve cashflow. Bij een stijgende omzet zal er al snel sprake zijn van een winstexplosie. Al naargelang de berekeningen kan de winst in 2007 / 2008 al snel oplopen van 40 eurocent tot 1 euro per verwaterd aandeel. Niets is natuurlijk zeker in deze wereld, maar de verhouding tussen risico en winstpotentieel spreekt in het voordeel van Spector. Na de kapitaalverhoging is het dalingspotentieel zeer gering terwijl de stijgingsmogelijkheden indrukwekkend zijn.

Op moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoe de inschrijving op de nieuwe aandelen juist gaat verlopen. Meest waarschijnlijk zal iedereen die op maandagavond 28 november aandelen Spector in bezit heeft, rechten verkrijgen à rato van het aantal aandelen in bezit. Met deze rechten kan je dan inschrijven op de nieuwe aandelen. Het is nog niet duidelijk of deze rechten ook verhandelbaar zullen zijn. Om zeker te zijn dat je kan meedoen aan de kapitaalverhoging schaf je dus best voor maandagavond nog de benodigde aandelen aan.

Daarna moet je rekening houden dat je per oud aandeel nog ongeveer 6 € investeert via de kapitaalverhoging. Dit alles onder voorbehoud, alle details zullen pas op 29 november bekend zijn.

Na het Lernout & Hauspie debacle is het als ondernemer geen pleziertje om met de banken te onderhandelen. Bij deze moge het ook duidelijk zijn dat CEO Tonny Van Doorslaer en zijn team uit het goede hout gesneden zijn. Zij hebben zich niet laten opjagen en ik ben er zeker van dat zij in de gegeven omstandigheden het best mogelijke resultaat hebben onderhandeld met de banken en schuldeisers. Zij kunnen straks hun aandacht verleggen van het redden van Spector naar het opbouwen van winsten, een meer aangename bezigheid als u het mij vraagt.

Nutreco

Nutreco verwacht dit jaar een winstgroei van 15%. Deze verwachting komt beneden de gemiddelde analistenverwachting uit.

Nutreco onderzoekt een herpositionering van de diervoedingactiviteiten. Dit zal tot een last van 12 à 18 mln. euro leiden in 2006. Daarnaast gaf Nutreco aan dat het tenminste 34% van het belang van 75% in de viskweek-joint venture Marine Harvest bij de beursgang volgend jaar gaat verkopen. We verlagen onze winstverwachting voor dit en volgend jaar en ons advies.

Advies: Tegen bijna 12 keer de verwachte winst van volgend jaar is Nutreco te behouden.

uit: De Belegger Vandaag van 1 december 2005.

Europese rente

De renteverhoging door de Europese Centrale Bank is een reactie op het verhoogde inflatiegevaar dat de ECB uit haar statistieken afleest. De toegenomen druk op het algemeen prijsniveau wordt vooral veroorzaakt door de explosie van de olieprijzen. Die hebben de wereldwijde groei intussen wel voldoende vertraagd om het gevaar van een nieuwe olieschok in de nabije toekomst te minimaliseren. Toch verhoogt de ECB de rente, want het is niet omdat de olieprijs sinds het einde van de zomer weer fors is gedaald dat het inflatierisico bezworen is. Het blijft echter dansen op het slappe koord, want de Europese economie blaakt niet echt van gezondheid.

HET begon ruim anderhalf jaar geleden, in de lente van 2004. De Chinese economie groeide toen al een tijdje tegen een verschroeiend tempo en in haar kielzog was de wereldeconomie haar sterkste prestatie aan het neerzetten sinds 1976. De groei was zo krachtig dat de economie wereldwijd tegen haar eigen limieten aanbotste.

De industriële activiteit nam vooral in China, maar ook in de VS, zo sterk toe dat de vraag naar grondstoffen explodeerde. Het resultaat was een zelden geziene stijging van de prijzen van steenkool, staal, aluminium en, vooral, olie.

Naast de uitzonderlijk krachtige toename van de vraag, speelde voor olie ook nog de schrik voor terroristische aanslagen die de aanvoer op termijn in het gedrang zouden kunnen brengen. Daarom sloten uitzonderlijk veel bedrijven termijncontracten af in de hoop hun bevoorrading veilig te stellen. Er werd ook zwaar gespeculeerd op de oliemarkt. Op het piekmoment in 2004, toen de olieprijs rond de 55 dollar per vat schommelde, schatten experts dat ruim 40 procent van de contracten zuiver speculatief was.

Midden april van dit jaar waarschuwde de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in een rapport voor een ongeziene stijging van de olieprijs. ,,Mogelijk meer dan 105 dollar voor een vat ruwe olie'', luidde het. Koppel dat aan het traditioneel hoge Amerikaanse olieverbruik in de zomermaanden, en meer was er niet nodig om een nieuwe speculatiegolf op gang te brengen.

Voeg daar nog een paar orkanen aan toe die een deel van de olieproductie in de VS ontregelden of zelfs tijdelijk stillegden, en de prijs werd eind augustus voor het eerst in de geschiedenis tot boven de 70 dollar per vat gekatapulteerd.

Maar nadien brokkelde de olieprijs af. Een vat ruwe olie kost nu nog ,,nauwelijks'' meer dan 50 dollar, evenveel als ruim een jaar geleden. Maar dat is nog altijd zowat bijna het dubbele van twee jaar geleden.

De gevolgen van de hoge olieprijs zijn niet te onderschatten. Volgens de meeste economische modellen kost elke 10 dollar prijsstijging 0,4 procentpunt groei in de industrielanden. En sommige economen zijn ervan overtuigd dat het effect in het tweede jaar na de prijsstijging nog groter is.

Kijk maar naar de groei van het afgelopen jaar. Waarschijnlijk vlagt de wereldeconomie dit jaar af op een groei van 3,1 procent. Dat is een puike prestatie, maar duidelijk minder dan de 5 procent van 2004.

De opeenvolgende olieschokken hebben de groei dus duidelijk vertraagd, maar doordat kapitaal het hele jaar door goedkoop is gebleven, bleef het vertrouwen van beleggers en consumenten overeind. Goedkoop geld, zegt de beleggingsstrateeg William De Vijlder van Fortis Investments, moet je ruim interpreteren. Er is (was) niet alleen de lage rente, maar ook de gunstige evolutie van de aandelen- en obligatiekoersen.

Daardoor bleef de neiging om risico te nemen op een redelijk hoog niveau, zowel bij bedrijfsleiders als bij consumenten en beleggers. Dat bevorderde dan weer de economische groei, wat de beurskoersen deed stijgen en het vertrouwen verder opstuwde.

Het oude Europa stelde bij dat alles teleur. De groei bleef er erg beperkt, terwijl hij elders in de wereld op een meer dan behoorlijk peil bleef.

In de Verenigde Staten is de rente al sinds midden vorig jaar aan het stijgen. Sinds juni 2004 verviervoudigde ze, en nog lijkt het ,,neutraal'' niveau niet bereikt waarbij ze de groei stimuleert noch afremt. Europa is nog lang zo ver niet. De renteverhoging van gisteren is de eerste in meer dan vijf jaar.

De Vijlder ziet de rente in de eurozone volgend jaar nog met een half procentpunt stijgen, tot hooguit 2,75 procent dus. De Amerikaanse rentestijging zal allicht sneller verlopen en daardoor mogelijk ook midden volgend jaar al stilvallen.

In beide continenten zal veel, zo niet alles afhangen van de evolutie van de inflatie. De olieprijzen stijgen weliswaar niet meer, maar dat belet niet dat de inflatie in de eurozone sinds januari niet meer onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank is beland. Na de zomer liep ze op tot 2,5 procent en pas in oktober zakte ze weer wat tot 2,4 procent.

De ECB vreest vooral dat de hoge olieprijzen uiteindelijk in steeds meer sectoren zullen doorsijpelen naar de prijs van het eindproduct en zo de inflatie opdrijven. Aanhoudend dure olie betekent op termijn hogere energiefacturen voor alle bedrijven en in veel sectoren ook duurdere onderdelen.

Kortstondige pieken kunnen aankopers min of meer opvangen door te schuiven met hun bestellingen, maar tegen een aanhoudend hoge prijs is geen kruid gewassen. Het huidige prijsniveau doet bijvoorbeeld de prijs van autobanden oplopen, net als die van kunststofbumpers, het instrumentenbord, ruiten, koplampen, verven, binnenbekleding, stoelen, tot zelfs ... de benzinetank toe. En zo moet uiteindelijk ook de prijs van de auto omhoog, die dan bovendien nog op duurder geworden benzine rijdt.

Door de rente te verhogen maakt de ECB geld, en dus ook krediet, duurder. Daardoor wordt de consumptie afgeremd en dat vermindert de greep van bedrijven op de prijzen. Als met andere woorden de vraag voor hun producten minder snel toeneemt, is het moeilijker om de duurdere olieprijzen door te rekenen naar de eindproducent. Dat signaal gaat dan stroomopwaarts langs de producenten van onderdelen en halfafgewerkte producten en zo neemt het doorsijpelen van de hogere olieprijzen af.

Meteen is ook duidelijk wat de risico's zijn. Als de ECB zich misrekent en haar rente te snel of te fors laat stijgen, dreigt ze de al erg zwakke Europese groei de nek om te wringen. Vooral de Europese politici zijn bevreesd voor dat scenario. Daarom repte de ECB zich de voorbije weken om aan te geven dat één renteverhoging niet het startsein vormt voor een hele reeks, zoals dat wel het geval was in de VS.

Economen als De Vijlder relativeren het risico voor de groei. De Europese economie moet het voorlopig nog veel meer hebben van de buitenlandse vraag dan van de binnenlandse consumptie. De rentestijging heeft enkel invloed op de binnenlandse vraag en dus blijft het effect op de groei gering, luidt het.

De Fortis-econoom ziet de Amerikaanse economie nog tot een stuk in 2006 stevig doorzetten en dus haar locomotiefrol voor de Europese economie blijven spelen. Als de groei in de VS -mogelijk onder druk van verdere rentestijgingen in eigen land - tegen de zomer onder de 3 procent zou zakken, kan de fut er bij de consument wat uit raken en dat zal dan na een poosje ook de Europese groei vertragen.

Toch valt er op termijn niet aan verdere rentestijgingen te ontkomen, vrees De Vijlder. Als het met de economie bergaf zou gaan, moet een centrale bank de rente kunnen verlagen om investeringen en consumptie op te krikken. Maar daarvoor heeft ze een marge nodig. De rente laten zakken als ze op 4 of 5 procent staat, heeft veel meer effect dan wanneer ze al maar 2,25 procent bedraagt. Dat dilemma speelt meer in de VS dan in de eurozone omdat de ECB zich officieel van de groei niets hoeft aan te trekken en enkel oog heeft voor de beteugeling van de inflatie.

Newton 21

Met de komst van Newton21 beleeft de Vrije Markt haar grootste operatie tot nu toe. Het marketingbedrijf wil 2,45miljoen euro ophalen.

Met zeventig personeelsleden, een omzet die vorig jaar 26 miljoen euro bedroeg en vestigingen in twaalf landen is Newton 21 een stuk groter dan de bedrijven die tot nu toe op de Vrije Markt noteren. Ook de omvang van de kapitaaloperatie is fors voor Vrije Markt-begrippen.

De introductie is niet, zoals de voorgaande drie, het werk van het gespecialiseerde bedrijf Small Caps Finance. Newton 21 wordt naar de beurs gebracht door BluFinance van Raphaël Abou, een voormalige specialist mergers & acquisitons van Bank Degroof die vorig jaar zijn eigen bedrijf oprichtte. Abou wil zich, net als Small Caps Finance, specialiseren in introducties op de Vrije Markt en is van plan zich ook op Vlaanderen te richten. Tot op heden heeft nog geen enkel Vlaams bedrijf de stap naar de Vrije Markt gedaan, en Abou hoopt daar verandering in te brengen. Hij wil zich uitsluitend richten op kmo's die een zekere maturiteit en omvang hebben bereikt.

BluFinance heeft de beursgang wel begeleid, maar het fungeert niet als loketinstelling. De daadwerkelijke verkoop van de aandelen Newton 21 heeft BluFinance uitbesteed aan DMR Finance (voluit De Moffarts, Rolin, Jacquemyns).

Newton 21, dat al 22 jaar bestaat, is jarenlang gegroeid onder de hoede van het Franse telemarketingbedrijf SR Téléperformance, een grote aandeelhouder.

Maar oprichter Alain Mahaux heeft in 2003 via een management buy-out samen met drie vennoten het bedrijf weer teruggekocht. Sindsdien is Newton 21 in omzet gegroeid van 20 miljoen euro naar 33 miljoen euro. Het nettoresultaat ging van 196.000 euro naar 349.000 euro.

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in allerlei marketingactiviteiten. De belangrijkste daarvan is merkactivering, via het organiseren van evenementen of promoties. Die activiteit is goed voor 80 procent van de omzet. Daarnaast wordt via de divisie healthcare gewerkt voor de farmasector, met onder meer de uitgave van informatie over geneesmiddelen. Verder ontwikkelt het dochterbedrijf Carré Associates winkelconcepten. Het heeft bijvoorbeeld de omvorming van ElectroCash naar Ixina begeleid.

De divisies healthcare en Carré Associates zijn nog klein, maar de rentabiliteit ervan is hoger dan die van de traditionele merkactivering. Daarom wil Newton 21 de opbrengst van de beursgang vooral gebruiken voor de uitbouw van die activiteiten. Ook geografische expansie staat op het programma, vooral in Groot-Brittannië en Scaninavië.

De groep Newton 21 beschikt over veertien dochterbedrijven, waarvan acht in het buitenland, waarin de participatie varieert tussen 100 en 50 procent. Daarnaast zijn er ook nog vier buitenlandse concessiehouders, die tegen vergoeding de naam en het concept van Newton 21 gebruiken.

De huidige aandeelhouders verkopen geen aandelen. Ze zullen na de beursgang nog 81,2 procent van het bedrijf in handen hebben. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 10,6 miljoen euro. Het bod start vandaag en loopt tot 15 december, maar vervroegde afsluiting is mogelijk.

Bod Belgacom op Telindus

De Europese Commissie zet het licht op groen voor het bod van Belgacom op Telindus. Het perslek over de rol van premier Verhofstadt en minister Verwilghen lokte gisteren bij de eerste minister boze reacties uit.

DE Europese Commissie maakte gisterenavond bekend dat de beoogde overname van de netwerkintegrator Telindus door de Belgische telecomgroep Belgacom geen problemen doet rijzen op het vlak van concurrentie. Dat betekent dat een van de voorwaarden vervalt die Belgacom gesteld had in zijn biedprospectus op Telindus.

Het bod kan daardoor zoals verwacht maandag 5 december starten en loopt normaal tot 20 december. Daarmee gaat de hele biedprocedure, die op 29 september begon, de laatste rechte lijn in.

De beslissing van de (Europese) concurrentie-autoriteit was de voorbije dagen de inzet van een pokerspel. Minister van Economie Marc Verwilghen (VLD) had drie weken geleden een brief gestuurd naar de Europese Commissie met de vraag het dossier (gedeeltelijk) over te hevelen naar de Belgische concurrentie-autoriteit. Die mogelijkheid staat expliciet in de Europese regels.

Die ogenschijnlijk onschuldige vraag kon Belgacom echter een stevige hak zetten in zijn poging het familiebedrijf uit Haasrode over te nemen via een in feite vijandig bod. Het bod van Belgacom zou in principe niet kunnen beginnen totdat de Belgische autoriteit een beslissing had genomen. Die kon ten vroegste vallen na een nieuwe aanmelding, deze keer op het Belgisch niveau, en het verstrijken van zo'n 55 dagen.

Belgacom had lucht gekregen van het dreigend onheil via zijn gelobby bij de Europese Commissie, dat de telecomgroep moest verzekeren van groen licht bij de Commissie. Belgacom, waar het al snel alle hens aan dek was, mobiliseerde premier Guy Verhofstadt (VLD) die met succes tussenbeide kwam. De vraag om het dossier naar het Belgisch niveau te brengen, werd ingetrokken.

De hele affaire leidde gisteren tot een interpellatie in het parlement. De kamerleden Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) en Roel Deseyn (CD&V) namen de premier zwaar op de korrel. Volgens Van den Eynde had Verhofstadt de bevoegde minister, Marc Verwilghen (VLD), gewoon opzij geduwd. ,,Ofwel hebt u Verwilghen opzij geduwd omdat hij een slechte minister is. Dan moet u hem vervangen. Ofwel is hij een goede minister en dan moet u hem laten werken'', zo daagde Van den Eynde de premier uit.

Verhofstadt ontkende dat hij of zijn kabinet tussenbeide waren gekomen bij Neelie Kroes, Europees commissaris voor Mededinging. Over waarom zijn partijgenoot, minister Verwilghen, het dossier van Europa naar België wou halen en waarom dat niet is doorgegaan, vernamen de parlementsleden niets.

In de omgeving van Belgacom, waar men opgetogen was met het groen licht van Europa, zei een betrokkene gisteren ,,zich te kunnen inbeelden dat de premier niet gelukkig was met het perslek''. ,,De demarche van Verwilghen - of de persoon die hem de brief met de overhevelingsvraag heeft laten onderteken - was verre van dwaas'', heette het.

Het had theoretisch tot een situatie kunnen leiden waarbij een concurrent (desgevallend na groen licht van Europa) op Telindus had kunnen bieden, terwijl de Belgische concurrentie-autoriteit het dossier nog onderzocht.

Of er een tegenbod komt op Telindus blijft ondertussen een open vraag. Een poging om steun te vinden voor een onafhankelijk Telindus bracht weinig zoden aan de dijk. Telindus verklaarde recentelijk wel dat er mogelijk vanuit een derde hoek een tegenbod komt. Of dat enkel pokerspel is om Belgacom aan te sporen tot een beter bod, is niet duidelijk. Een bod van een financiële partij lijkt weinig waarschijnlijk.

British Telecom lijkt de meest logische tegenbieder, maar Telindus blijft een relatief kleine vis voor die groep. Een tegenbod moet ten laatste op vrijdag 16 december ingediend worden, twee dagen voor het aflopen van het bod van Belgacom. Maar ook zonder tegenbod zal Belgacom zijn biedprijs moeten verhogen. Wanneer dat gebeurt, is net zoals het opdagen van een mogelijk tegenbod, een kwestie van tactiek.

ECB verhoogt rente met 25 basispunten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag zoals verwacht de basisrente met 25 punten verhoogd tot 2,25 procent.

Dat heeft een woordvoerder donderdagmiddag bekendgemaakt na afloop van de rentevergadering van de ECB-bestuurders in Frankfurt.

Goudkoorts

Van Aziatische koophonger tot negatieve reële rente(tijd) - De prijs van een ounce goud steeg voor het eerst sinds februari 1983 boven 500 dollar. De koers haalde een piek van 502,7 dollar alvorens terug te vallen op 497,7. 'De goudhausse is het gevolg van een enkel feit: de mijnbouwers halen te weinig goud op om aan de sterke vraag in Azië te voldoen', zei een analist van het beurshuis CIBC. Wij vonden tien verklaringen voor de goudkoorts.

Het inflatiespook is terug

Goud wordt traditiegetrouw beschouwd als een inflatie-bestendige belegging. Hoe hoger de inflatie, hoe meer beleggers geneigd zijn goud te kopen. Na enkele jaren van matige prijs-stijgingen lijkt het inflatiespook terug. De energie-, grondstoffen- en transportkosten zijn in het voorbije jaar fors gestegen. Daardoor worden de bedrijven geconfronteerd met hogere kosten die ze willen door-rekenen aan de consument. In oktober stegen de consumptieprijzen in de Verenigde Staten met 4,3 procent op jaarbasis, en in de eurozone met 2,5 procent.

Aandelentransacties op Euronext

Euronext heeft het aantal aandelentransacties over november 2005 op jaarbasis met 14,9 procent zien stijgen naar 14.050.614. Dat heeft het beursbedrijf donderdag bekendgemaakt. Het aantal transacties in aandelen per dag bedroeg over november gemiddeld 638.664. Over de periode januari-november steeg het aantal aandelentransacties met 15,1 procent.

Het aantal transacties in trackers steeg over november op jaarbasis met 55,3 procent tot 32.885. Gemiddeld vonden in deze maand 1.495 transacties in trackers per dag plaats. Het totaal aantal transacties (inclusief trackers) op de cash-markten van Euronext liep over november met 14,1 procent op tot 14.650.766, waarbij gemiddeld 665.944 transacties per dag plaatsvonden.

De derivatenhandel van Euronext.liffe was in november goed voor 57,775 miljoen contracten, een toename van 16 procent op jaarbasis. Gemiddeld vonden in november 2,626 miljoen transacties per dag plaats.