Belgacom en Telindus

Als de overname van Telindus door Belgacom een feit is, wil Belgacom van Telindus het 'groeivehikel' van de groep maken. Alle IT-dienstactiviteiten van Belgacom, zowel in Belgie als het buitenland, zullen in Telindus gebundeld worden. Telindus zal als een onafhankelijke juridische entiteit behouden blijven. Ook de merknaam blijft, staat in het prospectus van Belgacom.

Indien het bod succesvol is, wil Belgacom de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur van Telindus vervangen. Zolang er minderheidsaandeelhouders binnen Telindus blijven, zullen minstens 3 onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur behouden blijven om over de rechten van de minderheidsaandeelhouders te waken.

Het telecombedrijf wil de meeste directiefuncties binnen Telindus behouden, maar sluit niet uit dat een aantal leden van het Telindus-topmanagement na de overname de onderneming zullen verlaten. Indien Belgacom alle aandelen verwerft, zal Telindus van de beurs gehaald worden.

Volgens Belgacom past de overname van Telindus in de strategie van Belgacom om de Vastelijndiensten aan te bieden aan de grote bedrijfs- en overheidsklanten. Deze grote klanten vragen steeds meer naar geintegreerde IT- en communicatieoplossingen. Dankzij de overname van Telindus zal Belgacom naar eigen zeggen een brede waaier van diensten aan deze categorie klanten kunnen aanbieden en verder kunnen groeien dan haar traditionele geografische grenzen. Belgacom startte in 2003 zelf een 'Network en Systems Integration Unit (NSI) op. Doordat de verwachte organische groei echter aan de trage kant is, heeft Belgacom er van in het begin voor gekozen overnames te doen in dit segment. Het is daarom dat het nu Telindus tracht over te nemen.

Volgens Belgacom is Telindus om verschillende redenen een uitstekende opportuniteit: het beschikt over een brede expertise en ervaring op het vlak van netwerkoplossingen en geniet een sterk merkimago en reputatie. Daarnaast sluit de aanwezigheid van Telindus in Europa goed aan op die van Belgacom. Bovendien brengt de overname schaalvoordelen voor Belgacom met zich mee. De combinatie van sommige ondersteunde activiteiten zal leiden tot kostenbesparingen en grotere efficientie.

Aangezien Telindus binnen Belgacom de 'groeionderneming' wordt, voorziet Belgacom naar eigen zeggen niet dat de samenvoeging van een aantal ondersteunende activiteiten grote herstructureringen met zich mee brengen. Een beperkte verhuis van teams of werknemers is wel mogelijk.

Telindus heeft in het verleden haar onafhankelijkheid tov andere netwerkleveranciers zoals Belgacom, als troef uitgespeeld. Belgacom denkt niet dat Telindus door de fusie bestaande of potentiele klanten zal kwijtgeraken die de onafhankelijkheid van Telindus als voorwaarde zien. Telindus heeft immers niet de marktpositie om klanten bepaalde telecomdiensten op te leggen. Hoe dan ook zal de impact beperkt blijven.

Doordat Belgacom geen toegang kreeg tot andere dan de publiek beschikbare informatie in verband met de bedrijfsvooruitzichten van specifieke departementen, kan de telecomgroep geen plan ontwikkelen voor de specifieke businessactiviteiten van Telindus. Toch ziet Belgacom op dit moment geen reden om bepaalde activiteiten stop te zetten. Na de voltooiing van het bod zal Belgacom een post-acquisitie audit uitvoeren, waarin het in detail de business van Telindus zal onderzoeken en de fusie zal voorbereiden.

Belgacom is vastberaden om specifieke Telindus-activiteiten te ondersteunen, zelfs al vallen ze buiten de huidige kernactiviteiten van Belgacom, indien deze activiteiten aansluiten bij de business van Telindus en waarde creeren voor de aandeelhouders van Telindus.

Belgacom geeft in het prospectus nog mee dat het, alvorens het bod te lanceren, de Raad van Bestuur van Telindus ingelicht heeft dat ze de overname van Telindus overwoog. Belgacom verzocht daarbij meermaals om toegang tot niet-publieke informatie, wat evenwel telkens werd geweigerd.

Belgacom biedt EUR 13,5 per aandeel, ofwel volledig in cash ofwel EUR 8,33 in cash en de rest in aandelen Mobistar.
Comments: Een reactie posten