Kapitaalverhoging Spector

Dinsdag 29 november start de kapitaalverhoging bij Spector. Deze loopt tot 8 december, behoudens vervroegde afsluiting.

De laatste weken werden er door Spector meer details hieromtrent bekendgemaakt. Op 28 november vindt de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAV) plaats. Spector zal daar de goedkeuring vragen aan zijn aandeelhouders voor deze levensnoodzakelijke stap in het voortbestaan van de groep. Tijd dus om even alles onder de loep te nemen, ervan uitgaande dat de kapitaalverhoging maandag wordt goedgekeurd op de BAV.

Eerst een paar feiten op een rijtje. Bij een uitgifteprijs van 1.95 € zal het aantal aandelen toenemen met 18.5 miljoen stuks wat het totaal aantal uitstaande aandelen op een slordige 25 miljoen brengt. Indien de uitgifteprijs 3.25 € bedraagt neemt het aantal uitstaande aandelen toe tot een totaal van ongeveer 18 miljoen stuks. De fractiewaarde bedraagt 3.31 € per aandeel. (Dit is het eigen vermogen van Spector gedeeld door het aantal uitstaande aandelen voor de kapitaalverhoging). De uitgifteprijs zal op 29 november bekend zijn.

De media heeft de laatste maanden sterk de nadruk gelegd op de penibele situatie waarin Spector verzeild is geraakt. Deze kapitaalverhoging is de laatste stap uit die penibele situatie, op weg naar een nieuwe toekomst. Die toekomst bevindt zich in de digitale fotofinishing. Een groeimarkt om u tegen te zeggen en Spector heeft dat goed begrepen.

De media hebben dat blijkbaar nog niet helemaal gevat, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, en daar kan je als belegger maar beter van profiteren. 2006 wordt nog een overgangsjaar maar vanaf 2007 kan er weer een mooie winst gerealiseerd worden. De kosten worden immers drastisch teruggedrongen en de omzetdaling zal in 2006 gestopt zijn. Misschien kan er dat jaar zelfs voor het eerst terug een toename van de omzet gerealiseerd worden.

Bij gelijkblijvende omzet volstaan de aangekondigde besparingen reeds voor een terugkeer naar winstgevendheid en een positieve cashflow. Bij een stijgende omzet zal er al snel sprake zijn van een winstexplosie. Al naargelang de berekeningen kan de winst in 2007 / 2008 al snel oplopen van 40 eurocent tot 1 euro per verwaterd aandeel. Niets is natuurlijk zeker in deze wereld, maar de verhouding tussen risico en winstpotentieel spreekt in het voordeel van Spector. Na de kapitaalverhoging is het dalingspotentieel zeer gering terwijl de stijgingsmogelijkheden indrukwekkend zijn.

Op moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoe de inschrijving op de nieuwe aandelen juist gaat verlopen. Meest waarschijnlijk zal iedereen die op maandagavond 28 november aandelen Spector in bezit heeft, rechten verkrijgen à rato van het aantal aandelen in bezit. Met deze rechten kan je dan inschrijven op de nieuwe aandelen. Het is nog niet duidelijk of deze rechten ook verhandelbaar zullen zijn. Om zeker te zijn dat je kan meedoen aan de kapitaalverhoging schaf je dus best voor maandagavond nog de benodigde aandelen aan.

Daarna moet je rekening houden dat je per oud aandeel nog ongeveer 6 € investeert via de kapitaalverhoging. Dit alles onder voorbehoud, alle details zullen pas op 29 november bekend zijn.

Na het Lernout & Hauspie debacle is het als ondernemer geen pleziertje om met de banken te onderhandelen. Bij deze moge het ook duidelijk zijn dat CEO Tonny Van Doorslaer en zijn team uit het goede hout gesneden zijn. Zij hebben zich niet laten opjagen en ik ben er zeker van dat zij in de gegeven omstandigheden het best mogelijke resultaat hebben onderhandeld met de banken en schuldeisers. Zij kunnen straks hun aandacht verleggen van het redden van Spector naar het opbouwen van winsten, een meer aangename bezigheid als u het mij vraagt.
Comments: Een reactie posten