Omega Pharma

Omega Pharma zag in het vierde kwartaal de omzet met 5 procent zakken in de afdelingen die ten laatste in 2008 worden afgesplitst in 'Alpha'. De afdelingen die Omega behoudt, realiseerden 8,5 procent meer omzet. In totaal haalde Omega Pharma in 2005 een omzet van 959,9 miljoen euro, 15,2 procent meer dan een jaar eerder.

De interne groei bedroeg 7%. De jaaromzet ligt onder de gemiddelde analistenverwachtingen van 963,4 miljoen, maar boven de eigen doelstelling van 950 miljoen. Analiste Nathalie Sierens van KBCS rekende op een interne groei van 7,5% over het hele jaar en van 6,5% in het vierde kwartaal. In het vierde kwartaal boekte de groep uit Nazareth 254,9 miljoen omzet, een stijging met 4%. De 7 Star Brands boekten afgelopen jaar 32% meer omzet van 142 miljoen.

Prognoses

In tegenstelling tot de voorbije kwartalen geeft de groep geen indicatie over de courante ebitda (bedrijfswinst plus de waardeverminderingen en afschrijvingen) of rebitda (bedrijfswinst zonder uitzonderlijke elementen, afschrijvingen en afwaarderingen). De doelstelling ligt op 150 miljoen euro voor heel 2005. Sierens rekent op 153 miljoen, Marc Leemans van Bank Degroof op 151,1 miljoen.

Ook over de winstdoelstelling voor 2005 zegt Omega niets. De groep mikt op een courante winst per aandeel van 3,5 euro, maar analisten twijfelen aan de haalbaarheid hiervan. Zij zien dit enkel mogelijk als de groep nog eigen aandelen inkocht in het vierde kwartaal en als de belastingvoet extreem laag bleef.

Voor 2006 herhaalt Omega Pharma de al gegeven verwachtingen: een omzet boven 1 miljard euro, 159 miljoen euro rebitda en 3,7 euro courante winst per aandeel.

Comments: Een reactie posten