Internetbank Binck

De Nederlandse on-linebeleggersbank Binck start in de loop van dit kwartaal in ons land met het aanbieden van een „op dezelfde leest geschoeid” product als waarmee het in Nederland inmiddels bijna 33.000 beleggers heeft weten te strikken. Binck schat de Belgische markt op ongeveer eenderde van de Nederlandse, die wordt ingeschaald op zo’n 12 miljoen effectentransacties per jaar. Daarvan neemt Binck naar eigen zeggen 10% voor zijn rekening. Dat moet in enkele jaren op eigen kracht worden uitgebouwd tot 15 à 20%. Om ook in België voet aan de grond te krijgen, zal Binck zich net als in Nederland „tamelijk agressief” gaan profileren ten opzichte van de grootbanken. Al zal de bank wel rekening houden met de Belgische volksaard en houding tegenover Nederlanders.
Comments: Een reactie posten