Biotech op Brusselse beurs

De slechte beursjaren lijken voor de biotechnologiesector achter de rug. Na de succesvolle beursintroducties van Galapagos en Devgen staat een nieuwe generatie biotechbedrijven klaar om een beursgang op Euronext Brussel te wagen. Risicovolle beleggingen in biotechbeloftes schrikken investeerders niet meer af, zeggen bankiers.

Amper enkele weken na de beursplannen van het Gentse Cropdesign lekte uit dat het Frans-Belgische Diatos aan een notering werkt. Diatos, met vestiging in Leuven, wil eind mei of juni op Euronext Parijs en misschien ook in Brussel noteren. Vorige week vrijdag kwam het Waalse OncoMethylome Sciences (OMS), met een Leuvense dochter, ook op het lijstje van beurskandidaten in de biotechsector. De specialist in kankeropsporing zou, volgens De Standaard, zijn beursplannen versnellen en in het tweede kwartaal naar Euronext Brussel trekken.

Daardoor dreigen de biotechbedrijven elkaar voor de voeten te lopen in de race naar een beursnotering. Cropdesign mikt op een Brusselse beursnotering in juni en vreest de beursplannen van anderen niet. 'Volgens de banken is er zeer veel vraag naar groeiaandelen. Er zal wel wat concurrentie zijn, maar investeerders willen ook diversifiëren', zegt Johan Cardoen, de gedelegeerd bestuurder van Cropdesign. Het plantenbiotechbedrijf kan met de opbrengst van een beursgang zijn actieterrein uitbreiden van maïs en rijst naar energiegewassen.

Bel 20

De Bel-20 beleefde een schitterend 2005, maar beter doen wordt bijzonder moeilijk. De winstgroei is lager en de waardering hoger
OP GBL na hebben alle Bel-20 bedrijven hun resultaten over 2005 nu bekendgemaakt. De internationale trends vinden we ook bij onze sterbedrijven terug: over het algemeen was 2005 een schitterend jaar. En beleggers genoten mee, want de aandelen wedijverden met de resultaten. Om te meten in hoeverre de koers reageerde op de evolutie van de jaarresultaten is het correcter om de evolutie te bekijken van midden maart vorig jaar tot nu, dan louter de koersprestatie over 2005 te nemen.

Het percentage in de eerste kolom vertelt eigenlijk, zonder noemenswaardige uitzondering, onmiddellijk de waarheid over de prestaties van ondernemingen in 2005.

Umicore leverde zonder twijfel de beste resultaten en werd met een winst van 71,3 % het best beloond. Aan de andere kant had Agfa het erg moeilijk met de overgang van analoge naar digitale technologie en vielen er lijken uit de kast bij AgfaPhoto. Het enige Bel-20-bedrijf dat een verlies moest slikken, zag zijn aandeel bijna 40% naar beneden tuimelen.

Maar op de beurs telt alleen de toekomst. Wat mogen we verwachten van de bedrijfsresultaten en de koersevolutie dit jaar?

In de kolom met de door de KBC Securities verwachte winstgroei, staat meestal een percentage met een cijfer. Van slechts drie bedrijven zien de analisten de winst per aandeel dit jaar stijgen met dubbele cijfers. Inbev zou 16,6 % vooruitgaan, Suez 12,8% en de ster van 2005 zou in 2006 met een winstgroei van bijna 20% nogmaals de beste zijn. Maar deze bedrijven krijgen ook de hoogste waardering (zie kolom koers-winstverhouding) achter hun naam, zodat de stevige verwachtingen al ten minste voor een deel in de koers verrekend zijn. Het gaat immers reeds om de (naar verwachting) stevig aangegroeide winst van 2006.

Het zal dus allemaal wat minder hard gaan dan in 2005.

In de kolom ernaast staat een minstens even belangrijk gegeven als de verwachte winstevolutie. Als je een van die Bel-20 aandelen koopt, hoeveel keer betaal je dan de verwachte winst? (Voor de banken en de holdings is deze ratio wat kort door de bocht en daarom lieten we daar deze cijfers weg.)

Tom Simonts van KBC Securities vindt dat de waarderingen nog redelijk zijn, maar ze zijn alleszins een stuk hoger dan vorig jaar. Eind 2004 noteerde de Bel-20 tegen 12,4 keer de verwachte winst van 2005, terwijl een belegger nu 14,2 keer de winst moet betalen. En dat terwijl de winstgroei voor de Bel-20 dit jaar bijna zeker een stuk lager zal zijn. Gemiddeld verwachten analisten dat de bedrijven uit de Bel-20 hun winst dit jaar met 7,4 % zullen verbeteren. Simonts relativeert dit omdat de cijfers van Suez en Fortis met meer dan 30% bijzonder zwaar doorwegen in de index. Maar zelfs al is het maar een globale ratio, toch moet het steeds duurder worden van de aandelen aanzetten tot voorzichtigheid. Wat vindt u van deze evolutie? Eind 2005 noteerde de Bel-20 tegen 13,1 keer de verwachte winst, eind 2004 tegen 12,4, eind 2003 tegen 11,2, einde 2002 tegen 10.3, eind 2001 tegen 14,3 en eind 2000 betaalden beleggers 15 keer de winst.

Zoals bekend begon eind 2000 de grote baisse. Bij een verwachte koers-winstverhouding van 15. Daar zijn we met 14,2 nu niet er ver af. Natuurlijk gaat de vergelijking niet op zolang de winsten niet zoals in 2001 aan een duik beginnen. Maar uiteraard werd de winstval in 2001 ook niet aangekondigd.

Als je kijkt naar de tabel met de adviezen die KBC Securities geeft voor de Bel-20-aandelen valt toch enige terughoudendheid op. Voor 8 van de 15 gevolgde aandelen gaat KBC Securities niet verder dan een neutraal of ,,underperform"-advies. De analist verwacht dat het aandeel op zijn best in lijn zal presteren met de beurs.

Opvallend: met Dexia en Fortis krijgen de twee collega-bankaandelen een underperform aangerekend. De situatie van de financiële sector is extreem, maar zeker exemplarisch voor de andere bedrijven. De redenering: in 2005 zat werkelijk alles mee. Nagenoeg geen slechte betalers, fors stijgende beursinkomsten en commissies, vergoedingen voor herfinancieringen,... De kans dat 2006 wat minder goed wordt is reëel. We hoeven daarom nog geen catastrofes aan te kondigen, maar het potentieel is duidelijk lager, de risico's hoger.

Bedrijfsleningen

Na een moeilijke periode vallen leningen die worden uitgegeven door bedrijven, weer in de smaak.
Door de golf van fusies, overnames en leveraged buyouts zijn het moeilijke maanden geweest voor bedrijven die geld wilden ophalen via obligatieleningen. Omdat na een overname - zeker als die met schulden wordt gefinancierd - de credit rating van het bedrijf vaak neerwaarts wordt herzien, voelden veel bedrijven zich verplicht een zogenaamde ,,change of control''-clausule in hun voorwaarden op te nemen. Zo'n clausule stelt, bijvoorbeeld, dat de lening wordt terugbetaald tegen pari (de nominale waarde) als het bedrijf wordt overgenomen; waardoor zijn rating wordt aangetast. Steeds meer bedrijven vreesden dat ze, als ze die clausule niet opnamen, hun papier aan de straatstenen niet kwijt zouden geraken.

Die situatie lijkt gekenterd te zijn. Enkele emittenten tastten vorige week de markt af met een lening zonder ,,change of control''-clausule, en kregen die ook vlot geplaatst. Deze week volgden anderen dat voorbeeld.

Financiële instellingen zitten dan weer in de omgekeerde situatie. Hun leningen waren de voorbije maanden populair, maar werden daardoor te duur zodat het enthousiasme inmiddels bekoeld is. De zogenaamde financials , en vooral dan de achtergestelde leningen, hebben daardoor een lastige week achter de rug. Fortis bijvoorbeeld had moeite om zijn uitgifte geplaatst te krijgen.

Op de secundaire markt, waar bestaande leningen worden verhandeld, woog het vooruitzicht van verdere renteverhogingen op de koersen. De marktrente op lange termijn schuift verder op richting 4 procent.

E-Capital denkt aan nieuw durffonds

Een vijftigtal ondernemers en een aantal institutionele investeerders wil met E-Capital een nieuw financieringsfonds lanceren. E-Capital is een durfkapitaalgroep die investeert in kleinere bedrijven, met een omzet van € 5 tot 20 miljoen. Een eerste kapitaalgedeelte van € 35 miljoen is inmiddels grotendeels belegd en de groep wil nu een tweede fonds lanceren. Het zou daarbij gaan om een bedrag van € 50 miljoen. Dat wil men vooral investeren in buy-outs en een kleiner gedeelte in groeikapitaal. Gehoopt wordt het fonds in de loop van volgend jaar te kunnen lanceren. E-Capital heeft onder meer al geïnvesteerd in Euroglas - De Landtsheer, Gevaert Bandweverij, Globe en Zetes.

Europese fondsen

De Europese investeringsfondsen beheren samen voor 6.566 miljard euro activa. Dat is een toename met 22,8 procent tegenover eind 2004. De forse groei, het dubbele van in 2004, is te danken aan de zeer sterke prestaties van de aandelenmarkten en aan de instroom van nieuw kapitaal. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Vereniging van Fondsen en Vermogensbeheer Efama.

De fondsen met een Europees paspoort, de zogenaamde UCITS-fondsen, beheerden eind vorig jaar 5.170 miljard euro, een groei met 23,3 procent of 978 miljard euro. Bijna de helft van die toename, 430 miljard euro, is te danken aan vers kapitaal dat de beleggers lieten beheren. De fondsen zonder Europees paspoort groeiden iets trager: met 20,8 procent tot 1.396 miljard euro.

De aandelenfondsen presteerden met een gemiddeld rendement van 27 procent veruit het best. Door de stijgende aandelenkoersen trokken de beleggers in het vierde kwartaal geld terug uit obligatie- en geldmarktfondsen ten voordele van aandelenfondsen. Toch konden alle fondsentypes over het volledige jaar groei neerzetten.

Luxemburg versterkte in 2005 zijn positie als koploper in het fondsenbeheer. Liefst 55 procent van het kapitaal dat opgehaald werd, stroomde naar Luxemburgse fondsen. Steeds meer niet-Europese vermogensbeheerders laten hun fondsen in Luxemburg registreren, omdat ze van daaruit hun producten makkelijk in de rest van Europa kunnen verdelen. Luxemburg heeft met 1.525 miljard euro onder beheer een marktaandeel van 23,2 procent.

Fortis Bank en Fintro verhogen rente op kasbons

Fortis Bank en dochterbank Fintro verhogen vanaf maandag 6 maart de rentetarieven op kasbons.
De rente wordt verhoogd met 0,20 à 0,35 procent naargelang de looptijd. De tarieven zien er als volgt uit: 1 jaar - van 2,20 naar 2,55 pct; 2 jaar - van 2,40 naar 2,75 pct; 3 jaar - van 2,55 naar 2,85 pct; 4 jaar - van 2,65 naar 2,90 pct; 5 jaar - van 2,75 naar 2,95 pct.

Suez

Suez haalde over 2005 beter dan verwachte cijfers. De winst steeg met 48% tot 1,97 euro p.a. De omzet steeg met 9%.

De bedrijfscashflow is echter een betere maatstaf voor de evolutie van de winstgevendheid. Deze steeg met 9,7% tot 6,5 miljard euro. Het dividend wordt met 25% opgetrokken tot 1 euro p.a. bruto. Niettemin is het voor de koersevolutie van Suez afwachten wat het Italiaanse Enel doet. Enel kondigde vandaag aan dat het verschillende opties nog onderzoekt en wacht met een bod op Suez tot er meer Europese duidelijkheid komt.
Advies: Suez is te behouden.

uit: De Belegger Vandaag van 9 maart 2006.

Beleggen in Brazilie

'De Braziliaanse ondernemers gedijen in een gezond economisch klimaat waardoor ze een mooie winstgroei kunnen realiseren. Maar de beleggers schatten de Braziliaanse aandelen niet naar waarde.' Dat zegt Will Landers, de beheerder van Latijns-Amerikaanse aandelen voor Merrill Lynch Investment Managers (MLIM).

'Fondsbeheerders van Latijns-Amerikaanse aandelen hebben het de voorbije jaren zeer moeilijk gehad om de referentie-indexen te kloppen', weet Will Landers. 'De Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras vertegenwoordigt 15 procent van de markt, terwijl de fondsen maximaal 10 procent van hun middelen in een aandeel kunnen stoppen. Petrobras laat door de hoge olieprijzen de markt al een tijdje ver achter zich, waardoor de fondsbeheerders via andere aandelen een inhaalbeweging moeten maken.'

Landers, geboren en getogen in Brazilië, kiest resoluut voor de Braziliaanse aandelen. Het MLIIF Latin American Fund belegt meer dan 60 procent van de middelen op de beurs van Sao Paulo. 'De Braziliaanse aandelen hebben de voorbije drie jaren uitstekend gepresteerd. Toch noteren ze nog altijd minder dan tien keer de verwachte winst.'

Oliesector

De Europese beleggingsfondsen rekenen voor eind dit jaar gemiddeld op een olieprijs van 63 dollar het vat. 41 procent van de fondsen heeft daardoor meer olieaandelen in portefeuille dan normaal. Dat blijkt uit de maandelijkse rondvraag van het onderzoeksbureau voor beleggingsfondsen Morningstar.

Het bureau ondervroeg tussen 13 en 20 februari de verantwoordelijken van 35 Europese fondsbeheerders. De minst populaire sector is de scheepvaart. 32 procent van de ondervraagden heeft daarvan minder aandelen in portefeuille dan normaal.

Slechts een op de vijf fondsbeheerders oordeelt dat het hoogtepunt voor de grondstoffencyclus al achter de rug is. Slechts een op de zes is echter van zins dit jaar een nieuw grondstoffenfonds te lanceren. Vorig jaar kwam niet eens een op de tien beheerders met een dergelijk nieuw fonds op de markt.

Goudprijs

De goudprijs kan in het eerste halfjaar stijgen tot meer dan 600 dollar per ounce. Dat zegt Baring Asset Management.

'De stijgende geopolitieke spanningen, de sterke vraag van de consumenten en mogelijke aankopen van enkele centrale banken ondersteunen allemaal de goudprijs,' stelt John Payne, de beheerder van een grondstoffenfonds van Baring.

De goudprijs bereikte op 2 februari een piek van 575,35 dollar. Dat was het hoogste peil in 25 jaar.

Kasbon rente

De Belgische grootbanken hebben beslist de rentetarieven op hun kasbons te verhogen. Ze doen dat als gevolg van de stijgende marktrente.

KBC trekt de rente op zijn eenjarige kasbons op met 35 punten tot 2,55 procent. Kasbons met een looptijd van dire jaar leveren vanaf 6 maart 2,85 procent op, 30 punten meer dan voordien. Voor vijfjarige kasbons verhoogt KBC de rente met 20 punten tot 2,95 procent.

Fortis en Fintro trekken de rente voor hun kasbons met een looptijd van een jaar op met 35 basispunten tot 2,55 procent. Voor driejarige kasbons komt de rente uit op 2,85 procent, een klim met 30 punten tegenover het vorige tarief. De kasbons over vijf jaar leveren nu een rente op van 2,92 procent, 20 basispunten meer dan nu.

Dexia Bank verhoogt de rente op kasbons met 5 tot 35 basispunten. Vooral de beleggers in kortlopende kasbons strijken een hoger rendement op. Dexia krikt de rente voor de kasbons op één jaar 35 basispunten op, van 2,20 naar 2,55 procent. Netto houdt de belegger daar na de inhouding van 15 procent roerende voorheffing 2,17 procent van over. Bij de kasbons op vijf en tien jaar klimt de rente respectievelijk 20 basispunten naar 2,95 procent en 5 basispunten naar 3,20 procent. Dexia zegt met de renteverhoging in te spelen op de fors hogere marktrente.

Gimv investeert in Duits technologiebedrijf

De Vlaamse investeringsmaatschappij GIMV investeert € 4,8 miljoen in het Duitse technologiebedrijf Dialog Imaging Systems (DIS), een nieuwe spin-off van het op Nasdaq genoteerde Dialog Semiconductor. De investering maakt deel uit van een totale kapitaalronde van € 22,25 miljoen onder leiding van 3i. DIS ontwikkelt geavanceerde cameramodules voor mobiele telefoons met dezelfde kwaliteit als stand-alone digitale camera’s. Het aanbod bestaat uit modules die heel weinig energie verbruiken en tegelijk beschikken over vele functionaliteiten en de hoogste kwaliteit beschikbaar op de markt. De onderneming heeft vestigingen in Stuttgart (Duitsland) en New Jersey (VS) en telt ongeveer 40 werknemers. Deze eerste kapitaalronde moet de onderneming in staat stellen haar cameramodules verder te ontwikkelen en te commercialiseren. DIS is de eerste technologie-investering van GIMV-ICT in Duitsland.