Bedrijfsleningen

Na een moeilijke periode vallen leningen die worden uitgegeven door bedrijven, weer in de smaak.
Door de golf van fusies, overnames en leveraged buyouts zijn het moeilijke maanden geweest voor bedrijven die geld wilden ophalen via obligatieleningen. Omdat na een overname - zeker als die met schulden wordt gefinancierd - de credit rating van het bedrijf vaak neerwaarts wordt herzien, voelden veel bedrijven zich verplicht een zogenaamde ,,change of control''-clausule in hun voorwaarden op te nemen. Zo'n clausule stelt, bijvoorbeeld, dat de lening wordt terugbetaald tegen pari (de nominale waarde) als het bedrijf wordt overgenomen; waardoor zijn rating wordt aangetast. Steeds meer bedrijven vreesden dat ze, als ze die clausule niet opnamen, hun papier aan de straatstenen niet kwijt zouden geraken.

Die situatie lijkt gekenterd te zijn. Enkele emittenten tastten vorige week de markt af met een lening zonder ,,change of control''-clausule, en kregen die ook vlot geplaatst. Deze week volgden anderen dat voorbeeld.

Financiƫle instellingen zitten dan weer in de omgekeerde situatie. Hun leningen waren de voorbije maanden populair, maar werden daardoor te duur zodat het enthousiasme inmiddels bekoeld is. De zogenaamde financials , en vooral dan de achtergestelde leningen, hebben daardoor een lastige week achter de rug. Fortis bijvoorbeeld had moeite om zijn uitgifte geplaatst te krijgen.

Op de secundaire markt, waar bestaande leningen worden verhandeld, woog het vooruitzicht van verdere renteverhogingen op de koersen. De marktrente op lange termijn schuift verder op richting 4 procent.
Comments: Een reactie posten