Bel 20

De Bel-20 beleefde een schitterend 2005, maar beter doen wordt bijzonder moeilijk. De winstgroei is lager en de waardering hoger
OP GBL na hebben alle Bel-20 bedrijven hun resultaten over 2005 nu bekendgemaakt. De internationale trends vinden we ook bij onze sterbedrijven terug: over het algemeen was 2005 een schitterend jaar. En beleggers genoten mee, want de aandelen wedijverden met de resultaten. Om te meten in hoeverre de koers reageerde op de evolutie van de jaarresultaten is het correcter om de evolutie te bekijken van midden maart vorig jaar tot nu, dan louter de koersprestatie over 2005 te nemen.

Het percentage in de eerste kolom vertelt eigenlijk, zonder noemenswaardige uitzondering, onmiddellijk de waarheid over de prestaties van ondernemingen in 2005.

Umicore leverde zonder twijfel de beste resultaten en werd met een winst van 71,3 % het best beloond. Aan de andere kant had Agfa het erg moeilijk met de overgang van analoge naar digitale technologie en vielen er lijken uit de kast bij AgfaPhoto. Het enige Bel-20-bedrijf dat een verlies moest slikken, zag zijn aandeel bijna 40% naar beneden tuimelen.

Maar op de beurs telt alleen de toekomst. Wat mogen we verwachten van de bedrijfsresultaten en de koersevolutie dit jaar?

In de kolom met de door de KBC Securities verwachte winstgroei, staat meestal een percentage met een cijfer. Van slechts drie bedrijven zien de analisten de winst per aandeel dit jaar stijgen met dubbele cijfers. Inbev zou 16,6 % vooruitgaan, Suez 12,8% en de ster van 2005 zou in 2006 met een winstgroei van bijna 20% nogmaals de beste zijn. Maar deze bedrijven krijgen ook de hoogste waardering (zie kolom koers-winstverhouding) achter hun naam, zodat de stevige verwachtingen al ten minste voor een deel in de koers verrekend zijn. Het gaat immers reeds om de (naar verwachting) stevig aangegroeide winst van 2006.

Het zal dus allemaal wat minder hard gaan dan in 2005.

In de kolom ernaast staat een minstens even belangrijk gegeven als de verwachte winstevolutie. Als je een van die Bel-20 aandelen koopt, hoeveel keer betaal je dan de verwachte winst? (Voor de banken en de holdings is deze ratio wat kort door de bocht en daarom lieten we daar deze cijfers weg.)

Tom Simonts van KBC Securities vindt dat de waarderingen nog redelijk zijn, maar ze zijn alleszins een stuk hoger dan vorig jaar. Eind 2004 noteerde de Bel-20 tegen 12,4 keer de verwachte winst van 2005, terwijl een belegger nu 14,2 keer de winst moet betalen. En dat terwijl de winstgroei voor de Bel-20 dit jaar bijna zeker een stuk lager zal zijn. Gemiddeld verwachten analisten dat de bedrijven uit de Bel-20 hun winst dit jaar met 7,4 % zullen verbeteren. Simonts relativeert dit omdat de cijfers van Suez en Fortis met meer dan 30% bijzonder zwaar doorwegen in de index. Maar zelfs al is het maar een globale ratio, toch moet het steeds duurder worden van de aandelen aanzetten tot voorzichtigheid. Wat vindt u van deze evolutie? Eind 2005 noteerde de Bel-20 tegen 13,1 keer de verwachte winst, eind 2004 tegen 12,4, eind 2003 tegen 11,2, einde 2002 tegen 10.3, eind 2001 tegen 14,3 en eind 2000 betaalden beleggers 15 keer de winst.

Zoals bekend begon eind 2000 de grote baisse. Bij een verwachte koers-winstverhouding van 15. Daar zijn we met 14,2 nu niet er ver af. Natuurlijk gaat de vergelijking niet op zolang de winsten niet zoals in 2001 aan een duik beginnen. Maar uiteraard werd de winstval in 2001 ook niet aangekondigd.

Als je kijkt naar de tabel met de adviezen die KBC Securities geeft voor de Bel-20-aandelen valt toch enige terughoudendheid op. Voor 8 van de 15 gevolgde aandelen gaat KBC Securities niet verder dan een neutraal of ,,underperform"-advies. De analist verwacht dat het aandeel op zijn best in lijn zal presteren met de beurs.

Opvallend: met Dexia en Fortis krijgen de twee collega-bankaandelen een underperform aangerekend. De situatie van de financiële sector is extreem, maar zeker exemplarisch voor de andere bedrijven. De redenering: in 2005 zat werkelijk alles mee. Nagenoeg geen slechte betalers, fors stijgende beursinkomsten en commissies, vergoedingen voor herfinancieringen,... De kans dat 2006 wat minder goed wordt is reëel. We hoeven daarom nog geen catastrofes aan te kondigen, maar het potentieel is duidelijk lager, de risico's hoger.
Comments: Een reactie posten