Kasbon rente

De Belgische grootbanken hebben beslist de rentetarieven op hun kasbons te verhogen. Ze doen dat als gevolg van de stijgende marktrente.

KBC trekt de rente op zijn eenjarige kasbons op met 35 punten tot 2,55 procent. Kasbons met een looptijd van dire jaar leveren vanaf 6 maart 2,85 procent op, 30 punten meer dan voordien. Voor vijfjarige kasbons verhoogt KBC de rente met 20 punten tot 2,95 procent.

Fortis en Fintro trekken de rente voor hun kasbons met een looptijd van een jaar op met 35 basispunten tot 2,55 procent. Voor driejarige kasbons komt de rente uit op 2,85 procent, een klim met 30 punten tegenover het vorige tarief. De kasbons over vijf jaar leveren nu een rente op van 2,92 procent, 20 basispunten meer dan nu.

Dexia Bank verhoogt de rente op kasbons met 5 tot 35 basispunten. Vooral de beleggers in kortlopende kasbons strijken een hoger rendement op. Dexia krikt de rente voor de kasbons op één jaar 35 basispunten op, van 2,20 naar 2,55 procent. Netto houdt de belegger daar na de inhouding van 15 procent roerende voorheffing 2,17 procent van over. Bij de kasbons op vijf en tien jaar klimt de rente respectievelijk 20 basispunten naar 2,95 procent en 5 basispunten naar 3,20 procent. Dexia zegt met de renteverhoging in te spelen op de fors hogere marktrente.
Comments: Een reactie posten