Van de Velde

Zoals het bedrijf eerder al vooropstelde zal de omzetgroei over het eerste halfjaar naar schatting minstens 10% bedragen. Daarna zou deze terugvallen tot het 'normale' niveau van om en bij 5%, de interne langetermijndoelstelling van het bedrijf.

Van Doorselaere, de gedelegeerde bestuurder, bevestigde dat de brutomarge over het hele jaar licht lager zal uitkomen dan de 63% van vorig jaar. Redenen hiervoor zijn de toename van de materiaalkosten en het hogere risico op voorraadafwaarderingen wegens het agressievere productbeleid.

Advies: Van de Velde is te behouden.
Comments: Een reactie posten